Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Om RORG-samarbeidets ressurssider

Internasjonale utviklingsspørsmål var RORG-samarbeidets felles nettsatsing siden sommeren 2000 og var et tilbud til interesserte grupper og enkeltpersoner i Norge om grundig, kritisk og oppdatert informasjon om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.

Nettsidene ble utviklet av et bredt fellesskap av ulike norske organisasjoner og er politisk, religiøst og organisasjonsmessig uavhengige. Gjennom nyhetssaker og annet stoff (kommentarer, temasider, aktueltsider m.v.) ble det lagt vekt på å presentere ulike synspunkter hos sentrale aktører i Norge og internasjonalt, herunder formidle perspektiver, synspunkter og innspill fra ulike aktører i Sør. Det ble også lagt vekt på å formidle synspunkter fra frivillige organisasjoner og sivilsamfunn, såvel som fra myndigheter, mellomstatlige organisasjoner og andre aktører i både Nord og Sør.

Nyhetssakene på rorg.no tok opp sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål, ofte med utgangspunkt i internasjonale prosesser, behandling i Storting eller regjering, mediedekning eller nye rapporter og innspill fra sentrale aktører. Det ble normalt laget 2-4 nye saker i måneden, som ble oppdatert i etterkant med lenker til mediedekning og nye innspill.

Nettsidene har blitt finansiert av Norad. I 2021 besluttet imidlertid Norad å avvikle støtten til RORG-samarbeidet. Nettsidene er i ettertid gjort tilgjengelig som historisk arkiv for sentrale deler av den utviklingspolitiske debatten i Norge i perioden 2000 - 2021.

Med vennlig hilsen

Arnfinn Nygaard
redaktør 2000 - 2021


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?