Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Om RORG-samarbeidets ressurssider

Internasjonale utviklingsspørsmål er RORG-samarbeidets felles nettsatsing og skal tilby interesserte grupper og enkeltpersoner i Norge grundig, kritisk og oppdatert informasjon om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.

Nettsidene er utviklet av et bredt fellesskap av ulike norske organisasjoner og er politisk, religiøst og organisasjonsmessig uavhengige. Gjennom nyhetssaker og annet stoff (kommentarer, temasider, aktueltsider m.v.) legges det vekt på å presentere ulike synspunkter hos sentrale aktører i Norge og internasjonalt, herunder formidle perspektiver, synspunkter og innspill fra ulike aktører i Sør. Det legges vekt på å formidle synspunkter fra frivillige organisasjoner og sivilsamfunn, såvel som fra myndigheter, mellomstatlige organisasjoner og andre aktører i både Nord og Sør.

Nyhetssakene på rorg.no tar opp sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål, ofte med utgangspunkt i internasjonale prosesser, behandling i Storting eller regjering, mediedekning eller nye rapporter og innspill fra sentrale aktører. Det lages normalt 3-4 nye saker i måneden, som oppdateres i etterkant med lenker til mediedekning og nye innspill.

Med vennlig hilsen

Arnfinn Nygaard
redaktør


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 09. juni
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?