Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Frivillige organisasjoner:

Norsk politikk - internasjonalt
- overfor frivillige organisasjoners deltakelse i det internasjonale utviklingssamarbeidet

Tirsdag 04. juli 2006

Sentrale dokumenter:

Se også:

  • Politiske dokumenter (rorg.no)
    På disse sidene har vi samlet sentrale politiske dokumenter og annet kildestoff fra norske myndigheter om opplysningsarbeid om internasjonale utviklingsspørsmål.

I St.meld.nr. 35 (2003-2004) står det at regjeringen (dvs regjeringen Bondevik) vil:

  • fortsatt legge stor vekt på frivillige organisasjoners innsats for å bidra til internasjonale utviklingsmål, styrke demokrati- og rettighetsarbeid og utsatte gruppers situasjon, og holde tilskuddene til dette arbeidet på et fortsatt høyt nivå.
  • drøfte konklusjonene fra et utvalg nedsatt for å vurdere frivillige organisasjoner som kanal for utviklingssamarbeid for å sikre en mest mulig effektiv og resultatorientert norsk bistand i tråd med tusenårsmålene og andre sentrale nasjonale og internasjonale målsettinger

Rapporten fra utvalget ble lagt fram 15. juni 2006 og vil i tiden framover bli vurdert av regjeringen (dvs regjeringen Stoltenberg) vurdere dens konklusjoner og anbefalinger, for bakgrunn og debatt, se Organisasjonenes roller.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.