Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Organisasjonenes roller
- etter Rattsøutvalgets rapport

Rapporten "Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet" ble i juni lagt fram av professor Jørn Rattsø, som siden juli i fjor har ledet et utvalg nedsatt av UD for å vurdere de frivillige organisasjonene som kanal i utviklingssamarbeidet. - Kjør debatt, sa utviklingsminister Erik Solheim under lanseringen. Han vil gjerne ha innspill og synspunkter på anbefalingene fra utvalget. Her følger vi debatten fortløpende.

Professor Jørn Rattsø overlevere utvalgets rapport til utviklingsminister Erik Solheim.
Foto: Pierre de Brisis (UD)

Utvalget ble oppnevnt som oppfølging av stortingsmeldingen Felles kamp mot fattigdom - St.meld. nr. 35 (2003-2004) - for å vurdere frivillige organisasjoner som kanal i utviklings-samarbeidet. I utvalgets mandat het det bl.a. at "vurderingen skal ta for seg et representativt utvalg av den innsats og de samarbeidsformer som norske frivillige organisasjoner er engasjerte i" og at "utvalget skal vurdere organisasjonenes rolle og effektivitet som bistandsaktører i utviklingsland".Innhold

For bakgrunnsinformasjon om frivillige organisasjoner, se

  • NGOs, en svært omfattende nettside om frivillige organisasjoners roller og deltakelse i det internasjonale utviklingssamarbeidet, Global Policy Forum (NY)

Nyhetssaker på rorg.no:

For ytterligere bakgrunnsstoff på norsk om bistand og de frivillige organisasjonenes rolle i utviklingssamarbeidet, se


Søk:

Avansert søk

Rattsø om debatten:


"Kritikken gjenspeiler den hovedstrategi bistandsmiljøet bruker for å forsvare den etablerte ordning, som man lever godt av. Man påberoper seg de mange gode hensyn man skal ivareta. Redusert fattigdom er bare ett av mange mål, man skal også redde miljøet, etablere demokrati av norsk type rundt i verden, osv. Da er man tilbake til støtte til gode hensikter. Den enkelte organisasjons aktivitetstilbud er også ofte tydelig avspeilet i debatten."

Kronikk i Bistandsaktuelt 07/2006

Sagt om Rattsøutvalgets rapport:

"Framleggelsen av utvalgets rapport må bli starten på en offentlig diskusjon om og med organisasjonene om deres rolle i utviklingsarbeidet."

Utviklingsminister Erik Solheim
i Bistandsaktuelt 05/2006

Norske organisasjoner kan bidra i alle typer utviklingsland, med sine erfaringer fra utviklingen av det norske samfunnet. Mange av dem har gode kunnskaper og kontakter i land med ulikt styresett. Å begrense norske organisasjoners rolle til operatører i havarerte stater, vil være absurd.

Norad-direktør Poul Engberg-Pedersen
i Aftenposten 25.06.06

Den leses trolig best som et eksempel på hvordan staten begrenser, styrer og korrumperer de frivillige organisasjonenes roller i utviklingssamarbeidet.

Arnfinn Nygaard
i Aftenposten 26.06.06

RORG Nyhetsmelding
Fjern meg fra lista Mer info
Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

U-landsseminaret 24. oktober:

New roles for NGOs in Development Cooperation: A Research Response to the Rattsø "Utvalget"

co-organiser: NGO and Civil Society Research Network

  • Jørn Rattsø, Professor, NTNU & Leader, Rattsø Committe (Utvalget)
  • Terje Tvedt, Professor & Research Director-- SFU; Adjunct Professor--SUM
  • Paul Opoku-Mensah, Associate Professor and Leader, NGO & Civil Society Research Network
  • Arvid Solheim, Director, The Development Fund (Utviklingsfondet)
  • Bente Herstad, Director, SUM (Chair)

(les mer her)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 29. mai
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?