Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter

Sivilsamfunnets roller og resultater
fredag 29. april 2016

Sivilsamfunnets roller og resultater

Nylig fikk Forum for utvikling og miljø (ForUM) skryt av UNDP-sjef Helen Clark for sin koordinering av bidrag til utviklingen av FNs nye bærekraftsmål. Både FNs generalsekretær og den globale sivilsamfunnsalliansen CIVICUS ser imidlertid med uro på at sivilsamfunnets handlingsrom minsker - også i vestige land. I kjølvannet av budsjettstriden rundt sivilsamfunnsbistanden sist høst er det reist ny debatt om sivilsamfunnets roller og resultater også her hjemme.


Ansvarlighet i globale organisasjoner
torsdag 06. desember 2007

Ansvarlighet i globale organisasjoner

Denne uken offentliggjorde den London-baserte stiftelsen One World Trust sin andre årlige rapport om ansvarlighet i globale organisasjoner; Global Accountability Report 2007. Her settes ikke bare transnasjonale selskaper og mellomstatlige organisasjoner under lupen, men også globale frivillige eller ideelle organisasjoner (INGOs).


Organisasjonenes bidrag til utvikling i Latin-Amerika
tirsdag 19. september 2006

Organisasjonenes bidrag til utvikling i Latin-Amerika

Da utviklingsminister Erik Solheim i august besøkte Latin-Amerika var det mye fokus på olje, gass, miljø og naturressursforvaltning, men grunnlaget for regjeringens initiativ er et ønske om å støtte "folkelige og politiske bevegelser som trenger hjelp for å lykkes i å skape demokrati og mer rettferdig fordeling". Norske organisasjoner hilser initiativet velkommen og vil gjerne bidra med sine erfaringer.


torsdag 14. september 2006

Etter Rattsø: omtrent som før

Det legges ikke opp til vesentlig endringer i statens samarbeid med de frivillige organisasjonene innenfor det internasjonale utviklingssamarbeidet. Dette kom fram på et møte med frivillige organisasjoner sist fredag, da utviklingsminister Erik Solheim la fram sine vurderinger av Rattsøutvalgets rapport og anbefalinger.


G8 - ett år etter Gleneagles
onsdag 05. juli 2006

G8 - ett år etter Gleneagles

Bono og britiske organisasjoner gjør i disse dager opp status - et år etter G8-møtet i Gleneagles og året da fattigdom skulle gjøres til historie. G8-landene har ikke holdt sine løfter, slår organisasjonene fast, og viderefører presset fram mot neste ukes toppmøte i St.Petersburg.


Den andre supermakten
mandag 26. juni 2006

Den andre supermakten


Av Arnfinn Nygaard

"Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet" er tittelen på en fersk rapport fra et utvalg nedsatt av UD, som er blitt ledet av professor Jørn Rattsø. Den leses trolig best som et eksempel på hvordan staten begrenser, styrer og korrumperer de frivillige organisasjonenes roller i utviklingssamarbeidet.


For en skivebom, Nygaard!
onsdag 22. mars 2006

For en skivebom, Nygaard!


Av Birger Baug, informasjonssjef i Plan Norge

RORG-koordinator Arnfinn Nygaard tar opp en svært viktig problemstilling når han spør hvordan vi kan omgjøre det norske folks givervilje til engasjement for å endre urettferdige, globale strukturer. Bare så synd at han bommer så totalt når han velger seg eksempel.


Plan Norge og "folkelig forankring"
fredag 17. mars 2006

Plan Norge og "folkelig forankring"


Av Arnfinn Nygaard, RORG-koordinator

- Bli Plan-fadder du også!, lyder oppfordringen fra politikere og kjendiser av alle slag. Sammen med TV2 bidrar de til Plan Norges "teppebombing" av det norske folk, som i løpet av ti år har skaffet organisasjonen om lag 90 000 faddere. Er dette en meningsfylt «folkelig foranking» av det internasjonale utviklingssamarbeidet?


Ble verden bedre i 2005?
onsdag 04. januar 2006

Ble verden bedre i 2005?

- 2005 er det året vi kan få regjeringer til å handle, het det i oppropet fra Hvite Bånd-kampanjen, som ble etablert i Johannesburg i Sør-Afrika i september 2004. Likevel, til tross for millioner av hvite bånd, Live8-konserter og diverse toppmøter: 2005 avskaffet ikke fattigdommen i verden. Hva ble oppnådd og hva kan gjøres framover?  


mandag 09. mai 2005

Organisasjoner skeptiske til omlegging av informasjonsstøtten

Frivillige organisasjoner, som driver opplysningsarbeid om internasjonale miljø- og fattigdomsspørsmål med støtte fra Norad, frykter at en varslet omlegging av forvaltningen vil svekke opplysningsarbeidet. I en uttalelse fra årsmøtet i RORG-samarbeidet, et samarbeidsnettverk av organisasjoner som driver opplysningsarbeid, ber organisasjonene myndighetene om stille den påbegynte forvaltningsomleggingen i bero inntil alle sider er blitt grundigere belyst og drøftet i reell dialog med organisasjonene.


tirsdag 05. april 2005

"Sviket mot Beijing" - kvinnekrav foran toppmøtet om oppfølging av FNs tusenårserklæring

Internasjonal kvinnebevegelse er ikke fornøyd med oppfølgingen av FNs kvinnetoppmøte i Beijing for 10 år siden og i forrige måned lanserte kvinneorganisasjonen WEDO rapporten "Sviket mot Beijing" (Beijing Betrayed). Det norske kvinnenettverket FOKUS er blant de som i et felles brev til FNs generalsekretær Kofi Annan nå krever at kvinneperspektiv og tidligere vedtatte forpliktelser må inn i arbeidet forut for FN-toppmøtet om oppfølging av FNs tusenårserklæring i september.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?