Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

G8 - ett år etter Gleneagles

Bono og britiske organisasjoner gjør i disse dager opp status - et år etter G8-møtet i Gleneagles og året da fattigdom skulle gjøres til historie. G8-landene har ikke holdt sine løfter, slår organisasjonene fast, og viderefører presset fram mot neste ukes toppmøte i St.Petersburg.
Onsdag 05. juli 2006
Linker oppdatert: Tirsdag 01. august 2006

G8-landene har brutt sine løfter fra Gleneagles i fjor, mener bl.a. World Democratic Movement i England,

- G8 skrider videre på veien som ble lovet om gjeldsslette, men har subbet av gårde med haltende halv fart når det gjelder bistand og ramler bakover på handel, sier Jamie Drummond, lederen for BONOs egen organisasjon DATA (Debt, AIDS, Trade Africa), som forrige uke la fram en statusrapport for oppfølgingen av G8-møtet i Gleneagles (les mer her). Han er likevel ikke i tvil om at nytter å stå på: Kampanjearbeid virker, bistand virker, så la oss gjøre mer av det.

World Democratic Movement, som også er blant de organisasjonene som har foretatt en kritisk gjennomgang av hva som har skjedd, er mer kritisk (les her):

"Den konklusjonen vi har kommet fram til er at selv om G8-toppmøtet var et nyttig skritt framover på gjeldsslette og små skritt på bistand, så er dette ikke bare utilstrekkelig, men i tillegg er det ikke gjort noe for å endre den økonomiske politikken som vil undergrave denne hjelpen på lengre sikt."

- Afrikas fattigdom tok ikke slutt, slår The Guardians kommentator Larry Elliot fast, men peker på at enkelte ting dog har blitt bedre. Han advarer de frivillige organisasjonene mot å være for negative (les mer her):

"Mye har endret seg og det er lite å vinne på å late som om det ikke har det. Og det kan bli vanskelig å mobilisere opinionen til en ny kampanje dersom det sendes ut melding om at ingenting har endret seg selv om folk faktisk tar stilling."

Oxfams kampanjeleder Adrian Lovett har balansert dette slik (les mer her):

"Det er ingen hemlighet at G8 har gjort mindre enn vi ba om, men om G8 holder de løftene de ga i Gleneagles vil millioner av liv bli reddet. Noen av de beslutningene som ble tatt i fjor gjør allerede en forskjell i noen av de fattigste landene. Og det er et direkte resultat av at millioner av mennersker verden over skrek ut i fjor og forlangte handling fra verdens ledere for å gjøre fattigdom til historie."

Og blant organisasjonene går også debatten om kampanjen "Gjør fattigdom til historie". Fungerte den? Hva kan gjøres bedre? (les mer her)

- G8-løftet er for smalt på gjeld

BONOs organisasjon DATA rapporterer positivt på G8s oppfølging av løftene om gjeldsslette (les mer her):

"Det er gode nyheter når det gjelder gjeldsslette - G8 er i rute for å oppfylle sine løfter. 19 av verdens fattigste land, 14 av dem i Afrika, har allerede fått sin multilaterale gjeld slettet med umiddelbare og håndgripelige fordeler, av i alt 44 som i siste instans er berettiget. Gjeldslette gjør allerede en forskjell. I Zambia har brukeravgifter blitt avviklet for grunnleggende helsetjenester og nylig frigjorte ressurser blir brukt til å lønne tusner av leger, sykepleiere og lærere. I Tanzania blir penger brukt til å importere gratis eller sterkt subsidiert mat til 3,7 millioner mennesker som er rammet av hungersnød."

- G8-løftet er for smalt, hevder imidlertid Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp, som mener G8 ikke har gjort nok på gjeld (les mer her). Han viser til at gjeld til den latinamerikanske utviklingsbanken ikke tas med i beregningen og at land som Haiti, det fattigste landet på den vestligste halvkule, dermed får ikke gjeldsslette av G8.

Det britiske gjeldsslettenettverket - Jubilee Debt Campaign - oppsummerer G8s gjeldsløfter i tre kategorier: det gode, det dårlig og det stygge (les mer her). De gode tingene omfatter:

 • at noe gjeld har blitt slettet,
 • at det faktisk frigjør penger til utvikling og
 • at prinsippet om 100% gjeldsslette vant fram.

Blant de dårlige tingene er at noen tror at nå er det hele over og at all gjeld er slettet. Og blant de stygge tingene er at gjeldssletten gis med betingelser:

"Gjeldsslette er fortsatt knyttet til skadelige og udemokratiske betingelser - som privatisering av tjenester, kutt i offentlige utgifter og konkurranseutsetting av utsatt industri." 

G8 "off track" på handel

- Denne gjeld-bistand-handel-pakken er ikke en meny som det kan velges fra; det er en treenighet som må leveres samlet om alt skal nå fram, sier Jamie Drummond i DATA. På dette feltet har G8 ikke bare sporet av (off track), men gått baklengs, i følge DATAs statusrapport.

Etter at forhandlingene på WTO-møtet i Geneve sist uke ikke førte fram erkjente også WTOs generaldirektør at WTO er i krise (les mer her).

Uklare tall om økt bistand

- Bildet som giverne presenterer når det gjelder deres egne bistandsrapporter er utrolig dunkelt - rutinemessig inflasjon av tallene ved å ta med gjeldslette gjør det vanskelig å finne de virkelige tallene, står det i rapporten fra DATA, som kommer med konkrete anbefalinger for hvert av G8-landene.

Rapporten fra World Democratic Movement konkluderer slik (se her):

"G8 lovet å skaffe 50 milliarder dollar ekstra til bistand innen 2010, men bare omlag 15 milliarder av dette er 'nye penger' (altså nye i forhold til løfter i 2005). Resten er ganske enkelt en ompakking av eksisterende forpliktelser. FN har beregnet at det trengs 50 milliarder dollar ekstra hvert år, og at det startes nå, for å nå de internasjonalt avtalte målene om reduksjon av fattigdom. 50 milliarder innen 2010 er ganske enkelt for lite, for sent og legger an til fiasko."

Gjør fattigdom til historie - hva ble oppnådd?

En uavhengig evaluering av kampanjen "Gjør fattigdom til historie" ble utført av Andrew Darnton Research and Analysis, som en del av et forskningsprogram om offentlig oppfatninger om fattigdom. Denne bekrefter stor folkelig deltakelse - at hele 90% av befolkningen kjente til kampanjen og at 15% av befolkningen på en eller annen måte tok del i kampanjen (les her):

"Av de 15% av befolkningen som var involvert tok de fleste del i mindre dyptgripene handlinger. I juli 2005, f.eks., oppga 50% av de som deltok at de bar hvite bånd, 25% hadde registrert seg på kampanjens nettside og 19% hadde sendt en tekstmelding til kampanjen. Andre handlingsalternativer ble i mindre grad tatt i bruk, f.eks. oppga 14% av de som deltok at de hadde sendt en e-post til en politiker, 2% deltok i marsjen i Edinburg 2. juli og 10% deltok på andre arrangementer."

Undersøkelsen viste imidlertid også at mange i liten grad hadde innsikt i hva de egentlig deltok i:

"Når de i diskusjonsgrupper i oktober 2005 ble spurt om de fem viktigste assosiasjonen med kampanjen var den mest utbredte responsen å knytte kampanjen til Live8 (og Bob Geldof), mens en noe mindre andel mente at kampanjen ble drevet av regjeringen (og Gordon Brown). Svært få forbandt kampanjen med frivillige organisasjoner. Når det gjelder målsettinger, svarte et lite antall i oktober 2005 at kampanjen hadde å gjøre med gjeldsslette og spørsmål knyttet til handel. Denne uklare forståelsen av kampanjen var ytterligere svekket i februar 2006."

Denne uavhengige evalueringen kom fram til følgende konklusjoner:

 • Kampanjen var en katalysator for å øke den offentlige kjennskapen i 2005 - men konsekvensene av 2005 har ikke bare med kampanjen å gjøre.
 • 15% av befolkningen var involvert i kampanjen og mange av disse deltok for første gang.
 • Kampanjen oppnådde nesten total kjennskap i den offentlige opinion, selv om få mennesker forsto hva det var eller kjente til vilke saker kampanjen gjaldt.
 • Kampanjen og tilknyttede aktiviteter i 2005 hadde minimal innflytelse på opinionens oppfatninger av global fattigdom, og de små endringene som ble oppnådd begynte å skli tilbake igjen i 2006.
 • Kampanjen har bidratt til å etablere en ny målgruppe for kampanjearbeid mot fattigdom, men denne må holdes engasjert om de skal fortsette å handle.
 • Kampanjen utgjorde en anledning for læring i sektoren, som forskningsprogrammet om offentlige oppfatninger av fattigdom har bidratt til.

Nettverket "gjør fattigdom til historie" gjør i sin rapport opp status for hva som ble oppnådd i forhold til G8 og internasjonalt utviklingssamarbeid generelt, men også den massemobilisering som kampanjen sto for i 2005 (les her):

"Ved å øke kjennskapen til følgene av global økonomisk urettferdighet har kampanjen fått fram to viktige punkter: at fattigdom ikke er uunngåelig og at det er mulig å gjøre fattigdom til historie."

Uten å konkretisere veien videre slår rapporten fast at 2005 ikke kan sees isolert og konkluderer:

"Oppfordringen om å gjøre fattigdom til historie har inspirert en generasjon: 2005 markerer begynnelsen på noe utrolig."


Aktuelle lenker:

________________
Oppdaterte lenker etter toppmøtet:

Medieklipp (etter toppmøtet):

 • Puddelpolitikk i praksis, kronikk av Kristin M. Haugevik i Aftrenposten 30.07.06
  Blair har derimot, i likhet med Bush, vært varsom med å kritisere Israel. Etter sigende var han snarere en sentral pådriver for å tone ned kritikken av Israel i de felles uttalelsene både fra G8-landene og fra EUs utenriksministere.
 • Tilbake til start, kommentar av Morten Strand i Dagbladet 27.07.06
  Festen er ryddet bort fra Konstantinov-palasset, der verdens ledere sist helg smilte om kapp med sola. Og det meste er igjen ved det gamle.
 • Oljeveksten kan bli halvert, Aftenposten 19.07.06
  Dersom energiforbruket fortsetter som nå, vil utslippene av klimagassen CO2 bli to og en halv gang høyere i 2050 enn i dag. Det skriver IEA i en omfattende rapport om energi og teknologiske perspektiver 2006, som var ett av temaene som sto på dagsorden under G8-møtet i St. Petersburg i helgen.
 • G8 misbrukte sin mulighet, lederkommentar i Dagsavisen 18.07.06
  Sakene som skulle ha preget G8-møtet, som energisikkerhet og klimaspørsmål, kom helt i bakgrunnen og ble ikke brakt et eneste skritt framover. Miljøbevegelsen har all grunn til skuffelse. 
 • De store på sidelinjen, kommentar av Alf Ole Ask i Aftenposten 18.07.06
  Lederne i G8-landene er enig om å være uenig om energi- og klimapolitikken. Likevel har helgens toppmøte vært interessant for energieksportøren Norge.
 • Energispørsmål splitter G8-toppmøtet, Aftenposten 18.07.06
  G8-landene er splittet i synet på klimapolitikken og atomkraftens rolle.
 • Forsøker å redde WTO-forhandlingene, Dagens Næringsliv (NTB) 17.07.06
  G8-toppmøtet har gitt de vanskelige WTO-forhandlingene et puff framover. Partene samles til intense møter i Genève.

Medieklipp (før toppmøtet):

 • Krig i Midtøsten stjeler showet, Lederkommentar i Dagsavisen 15.07.06
  Krigen i Midtøsten vil sette preg på G8-møtet i St. Petersburg i dag, der lederne for verdens store industriland treffes for å drøfte presserende globale spørsmål. 
 • Det gode selskap, Kommentar av Morten Strand i Dagbladet 14.07.06
  Det er stort drama over G-8 møtet i St. Petersburg. Noen snakker om starten på en ny kald krig, men hva er en kald krig uten ideologiske fronter? President Putin har uansett gjort det klart at han ikke vil tåle noen belæring i demokrati.
 • Bush baner vei for Norge, Aftenposten 14.07.06
  I innspurten av forhandlingene om å åpne for Russland i WTO, har flere sentrale aktører, som den russiske presidentrådgiveren Igor Shuvalov, sagt at dersom USA kom med særkrav for å slippe Russland til som WTO-medlem, så ville det få konsekvenser for amerikanske selskapers muligheter på Stockman.
 • Shanghai-skygge over G8, Klassekampen 14.07.06
  Under bankettduken i Konstantinpalasset i St. Petersburg, hvor verdens mektigste møtes på lørdag, truer skarpe motsetninger mellom Østen og Vesten.  
 • G8-gruppen vokser seg sakte større, Dagsavisen 13.07.06
  Når G8-lederne møtes i St. Petersburg i helgen, er også lederne i Brasil, India og Kina invitert. Brasils president Lula insisterer på en handelsavtale.
 • Forbereder G8-møte, Aftenposten 13.07.06
  Russiske opposisjonsgrupper appellerte i dag til de andre G8-ledere om legge press på president Putin for å opphøre det de kaller "systematisk politisk undertrykkelse" og frigi dem som er pågrepne i forbindelse med toppmøtet.
 • Putin under press, Dagsavisen 12.07.06
  Russland vil inn i WTO, men USA nøler. Putin får kritikk for menneskerettighetsbrudd og haltende demokrati. Vertskapet blir presset fra alle kanter når G8-lederne møtes i St. Petersburg i helga.
 • Presser Russland og USA før toppmøte, Dagens Næringsliv (NTB) 12.07.06
  EU ber Russland åpne sitt energimarked og USA komme med nye innrømmelser i WTO-forhandlingene under G8-toppmøtet til helgen.
 • - G8 bør ta opp nye medlemmer, Aftenposten 10.07.06
  Som oftest inviteres ledere fra utviklingsland som observatører til G8-møtene, men de innrømmes ingen formell rolle. I år teller Kinas president Hu Jintao blant de inviterte.
 • Markering mot Putin, Aftenposten 10.07.06
  Moskva er ute etter å stanse utviklingen mot mer demokrati i alle tidligere Sovjet-republikker, hevder Georgias president få dager før G-8-landene møtes i St. Petersburg.
 • Vil inn i varmen, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 10.07.06
  Det er grunn til å tro at Putin vil gå noen runder med president George W. Bush og bruke rubel og gjeldsnedbetaling som argumenter for medlemskap i WTO.
 • Gleneagles har landet, Vårt Land 06.07.06
  Ett år etter at lederne for verdens rikeste og mektigste land samlet seg på et slott i Skottland og Bono og Bob Geldof kjempet for de fattige, er Afrika like fattig. Nesten.

Se også tidligere nyhetssaker:


Søk:

Avansert søk

Ett år etter:


"Oppfordringen om å gjøre fattigdom til historie har inspirert en generasjon: 2005 markerer begynnelsen på noe utrolig."

Make Poverty History
- The Verdict on 2005

"Mens Afrika forfaller og mantraet under fjorårets G8-møte – gjeld, handel og bistand – er et stadig svakere minne, er det flott å se at i alle fall ett land hever lista. Jeg referer til uttalelsene fra Erik Solheim, Norges utviklingsminister."

Noreena Hertz
kommentar i Ny Tid 26.05.06

"Kampanjen oppnådde nesten total kjennskap i den offentlige opinion, selv om få mennesker forsto hva det var eller kjente til vilke saker kampanjen gjaldt."

Uavhengig evaluering
av "Make Poverty History"
 

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.