Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Gleneagles har landet
Halvfornøyde aktivister ett år etter toppmøte mot fattigdom.

Ett år etter at lederne for verdens rikeste og mektigste land samlet seg på et slott i Skottland og Bono og Bob Geldof kjempet for de fattige, er Afrika like fattig. Nesten.
Torsdag 06. juli 2006

Hentet fra Vårt Land 06.07.06

Gleneagles og G8 var fjorårets mantra i kampen mot global fattigdom. Det politiske toppmøtet ble akkompagnert av en serie med Live 8-konserter. Ikke mindre enn tre milliarder mennesker kunne bivåne artister som U2, Madonna og Paul McCartney gå på scenen med krav om gjeldssletting og økt utviklingshjelp. Ikke bare det – hundretusenvis av mennesker demonstrerte i gatene med bannere som forlangte en mer rettferdig verden. Hvite gummibånd med påskriften «Make Poverty History» ble mote, og britenes statsminister Tony Blair så plutselig ut som en radikal sosialdemokrat. Resultatene på Gleneagles kunne åpenbart vært bedre, men de kunne også vært verre, erkjente aktivistene for et år siden.

Hva oppnådde så politikerne og deres håndgangne artister, med Bono og Bob Geldof i spissen? I grove trekk handlet det om å kansellere all gjeld til rundt 18 land i første omgang, og det ble lovet en dobling av bistandsnivået til Afrika innen 2010. Det ble lovet mer rettferdige handelsordninger for fattige land, og fjerning av rike lands jordbrukssubsidier – uten å sette noen dato.

Haltende hjelp.

U2-frontmann Bono var nokså fornøyd i fjor. Hans organisasjon DATA (som står for debt, aids, trade, Africa) er ikke like fornøyd nå. Direktør Jamie Drummond i DATA sier at det i forhold til løftene har gått i riktig retning når det gjelder gjeld. Det har haltet for halv fart når det gjelder økt bistand, sier hun. Og det har gått bakover når det gjelder mer rettferdig handel. Heller ikke leder Jens Aas-Hansen i Changemaker slipper jubelen løs. Mest fornøyd er han med at utviklingsspørsmål ser ut til å ha kommet høyere på den internasjonale dagsorden som følge av G8-møtet og Live8. Men han mener at mye fortsatt gjenstår før denne innsikten blir brukt til å gripe skikkelig tak i de grunnleggende årsakene til fattigdom:

– Det handler først og fremst om mer omfattende gjeldssletting, og handelsregler som i langt høyere grad tar hensyn til de fattiges interesser. Vi ser at gjeldsslettingen som ble vedtatt på Gleneagles, har ført til mer penger på enkelte lands budsjetter til helse og utdanning. Men problemet er at gjeldssletten var for liten og omfattet for få land. Nå må kampen stå om å få slettet såkalt illegitim gjeld – lån som ble gitt til diktatorer og som det er urimelig å stille de fattige til ansvar for, sier Aas-Hansen.

Snegletempo.

En oppsummerende rapport fra DATA slår fast at bistanden fra G8 bidrar til å redde liv i Afrika i et høyere tempo enn før, men rapporten påpeker at det må leveres bedre og raskere både når det gjelder gjeld, bistand og handel for virkelig å hjelpe Afrika til å bekjempe aids og fattigdom. I likhet med DATA mener Changemaker at det har gått for sakte med løftene fra Gleneagles, og at tempoet må settes betydeligopp dersom for eksempel fattige afrikanske land skal ha noen mulighet til å nå målet om å halvere fattigdom innen 2015.

Mobiliseringskampanje.

Arnfinn Nygaard i RORG-samarbeidet – en interesseorganisasjon for norske organisasjoners opplysningsarbeid om nord-sørspørsmål – påpeker at det hovedsakelig er i England det virkelig er snakk om Gleneagles nå, ett år senere. Afrikanske organisasjoner er påfallende tause. Og de som sier noe, er kritiske og har liten tro på vesentlig endring. Undersøkelser i Storbritannia har imidlertid vist at G8-møtet og Live8-konsertene skapte en enorm kjennskap om utviklingsspørsmål, der nesten alle visste hva det handlet om, og 15 prosent deltok aktivt gjennom å delta i organisasjoner, demonstrasjoner og bruk

– Som mobiliseringskampanje var virkningen enorm, med stor  medieoppmerksomhet. Undersøkelser viser imidlertid at denne type engasjement og kunnskap kan gå fort over hvis det ikke får ny næring.

Balansegang.

Han mener at det blir en utfordring for frivillige organisasjoner å opprettholde og byggere videre på engasjementet fra i fjor. Det viser seg å være en vanskelig balansegang mellom å være kritisk til det som er oppnådd – noe som kan skape pessimisme og apati – og påpeke det positive i at man tross alt har tatt noen viktige skritt fram.

_____________

Eksperter passer på

Britenes statsminister Tony Blair skryter over at toppmøtet oppnådde mye, men han advarer samtidig om å slappe av slik at Afrika og fattigdomsspørsmål igjen sklir nedover på dagsorden. Derfor har han utnevnt et topptungt ekspertpanel med ansvar for å overvåke at løftene holdes. Der sitter blant annet Bob Geldof, FNs generalsekretær Ko. Annan og Microsoftgründer Bill Gates.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.