Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Ansvarlighet i globale organisasjoner

Denne uken offentliggjorde den London-baserte stiftelsen One World Trust sin andre årlige rapport om ansvarlighet i globale organisasjoner; Global Accountability Report 2007. Her settes ikke bare transnasjonale selskaper og mellomstatlige organisasjoner under lupen, men også globale frivillige eller ideelle organisasjoner (INGOs).
Torsdag 06. desember 2007
Linker oppdatert: Torsdag 07. februar 2008

De globale organisasjonenes ansvarlighet (accountability) analyseres og vurderes ut fra fire dimensjoner: åpenhet, deltakelse, evaluering og svar- og klagemekanismer. Blant de 30 organisasjonene som er vurdert i årets rapport er det FNs utviklingsprogram (UNDP), Christian Aid og Den Asiatiske utviklingsbanken (ADB) som scorer best, mens Google kommer dårligst ut. Sånn midt på treet finner vi blant annet Leger Uten Grenser og Coca Cola.

Hvorfor er det viktig å se kritisk på globale organisasjoners ansvarlighet? One World Trust gir dette svaret i sin pressemelding (les mer her):

"Alvorlige globale utfordringer som klimaendringer og terrorisme vokser utenfor nasjonale regjeringers kontroll og globale organisasjoner, som de vurdert i rapporten, inntar en stadig viktigere rolle i arbeidet for å finne løsninger. Rapporten kommer på et tidspunkt det det stilles økende krav til disse organisasjonene om å bli mer ansvarlige (accountable)."

Frivillige organisasjoner har i mange år vært aktive overfor store internasjonale selskaper, bl.a. for å presse fram større åpenhet og ansvarlighet (les mer her). De senere årene har det særlig vært fokus på bedrifters samfunnsansvar (CSR), som det bl.a. jobbes aktivt med innenfor Forum for utvikling og miljø (les mer her). Likeledes har en rekke organisasjoner, både internasjonalt (les mer her) og i Norge (les mer her), vært aktive på dette feltet opp mot mellomstatlige organisasjoner, spesielt de internasjonale finansinstitusjonene. I årets rapport er det en av de mellomstatlige organisasjonene, FNs utviklingsprogram (UNDP), som kommer best ut. I en kommentar til rapporten sier UNDP-leder Kemal Dervis (les mer her):

"UNDP mener de sentrale dimensjonene i det globale ansvarlighetsrammeverket (Global Accountability Framework) - åpenhet, deltakelse, evaluering og svar- og klagemekanismer - er spesielt nyttige og instruktive. Rammeverket gir en uavhengig vurdering av UNDPs løpende arbeid og kaster lys over områder for mulig forbedring. Denne tilbakemeldingen er avgjørende for UNDPs fortsatte framgang på dette området og oppfølging av god praksis når det gjelder ansvarlighet."

I rapporten fra One World Trust rettes imidlertid det samme kritiske søkelyset også mot de frivillige organisasjonene selv. Av de ti frivillige organisasjonene (International Non-Governmental Oranisations - INGOs) som vurderes i årets rapport er det Christian Aid, som kommer bes ut. I en kommentar skriver Christian Aid bl.a. (les mer her):

"Som en organisasjon som driver aktivt kampanjearbeid både i Storbritannia og ellers i verden for å stille regjeringer og storselskaper til ansvar for deres handlinger, er det avgjørende at også vi opptrer ansvarlig overfor de som påvirkes av vårt arbeid - fattige lokalsamfunn, støttespillere, institusjonelle givere, offentligheten, våre ansatte og partnere i utlandet. Det er grunnleggende for våre verdier og vår strategi."

Christian Aid har blant sluttet seg til ImpACT, et initiativ fra de fleste av de 100 viktigste innsamlingsorganisasjonene i Storbritannia for å styrke ansvarlighet og åpenhet og å fremme bedre offentlig forståelse for hvordan organisasjonene arbeider og tjener samfunnet. De har også sluttet seg til HAP (Humanitarian Accountability Partnership), der medlemmene i forbindelse med humanitær katastrofeinnsats forplikter seg til å stå ansvarlig overfor de overlevende.

Også i Norge er det økende interesse for slike spørsmål, spesielt knyttet til de frivillige organisasjonenes partnerskap med aktører i Sør. I årets rapport fra Norads gjennomgang av Christian Aids norske søsterorganisasjon, Kirkens Nødhjelp, kan vi bl.a. lese (last ned her):

"Forholdet til partnerorganisasjoner er viktig både for Kirkens Nødhjelp og denne gjennomgangen og det er derfor godt å se at med få unntak (3%) mente alle at Kirkens Nødhjelp hadde valgt partnere med bred legitimitet, at disse var relevante aktører for sosial endring og tjenestelevering og at samarbeidet var godt og med tilstrekkelig tillit. Imidlertid var det et alarmerende høyt antall (46%) som ikke var enige i at Kirkens Nødhjelp hadde foretatt tilstrekkelig kapasitetsbygging i partnerorganisasjonene og 30% følte at partnerne ikke ble gitt tilstrekkelig innflytelse over Kirkens Nødhjelps politikk og strategiutvikling."

Tidligere i år ble en gjennomgang av partnerskap mellom norske organisasjoner (Civil Society Organisations - CSOs) og organisasjoner i Tanzania, på oppdrag fra Bistandstorget, sluttført. I sluttrapporten fokuseres det bl.a. på åpenhet og ansvarlighet i lys av maktrelasjonene mellom aktører i Nord og Sør (les mer her):

"Ulikhet i makt kom også til uttrykk i ulik tilgang på informasjon om hverandre. Tanzanianske organisasjoner var i mange tilfeller usikre på deres norske partneres bredere strategisk planer, arbeidsområdet, inntekter, beslutningsstrukturer etc. og opplevde dette som en ulempe i diskusjoner og forhandlinger. Det var minst et eksempel der en Tanzaniansk partner klaget over at de ikke hadde noen anelse om hvorfor bestemte ting hadde blitt besluttet om relasjonen:

'De forteller oss ikke hvorfor ting skjer. De er ikke åpne. Jeg synes det er dobbeltmoral.'"

Også RORG-samarbeidet, et nettverk av norske organisasjoner som med støtte fra Norad driver opplysningsarbeid om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål har blitt utfordret fra Sør på liknende spørsmål. - Aldri om oss uten oss, skrev Firoze Manji, redaktør for det prisbelønte Afrikanske debattforumet Pambazuka News, for noen år tilbake (les her) og i en Sør-evaluering av RORG-samarbeidet i 2002/2003 ble det bl.a. stilt følgende spørsmål (last ned rapporten her):

"Er det ønskelig og mulig å ha en vedvarende tilstedeværelse og innflytelse fra Sør i opplysningsorganisasjoner og opplysningsarbeidet i Nord generelt, sammenliknet med den permanente tilstedeværelsen av Nord eller 'partnere' (givere) i Nord i samfunns og organisasjoners liv i Sør?"

Under lanseringen av Global Accountability Report 2007 i det britiske parlamentet på tirsdag sa tidligere leder i UNDP og vise-generalsekretær i FN, lord Mark Malloch Brown, bl.a. (les mer her):

"Rapporten gir globale organisasjoner et praktisk veikart for reform og jeg gratulerer One World Trust med dette viktige arbeidet."

Kanskje kan rapporten fra One World Trust også være et veikart for norske, frivillige organisasjoner som jobber for å forbedre sin ansvarlighet generelt og å styrke sine relasjoner til partnere i Sør spesielt?


Aktuelle lenker:


Søk:

Avansert søk

Christian Aid on accountability:


Strengthening accountability is a key organisational goal. We aim to ‘improve our ability to be an open, transparent and learning organisation, accountable for its actions and able to meet high standards of public and stakeholder reporting’ (Turning Hope Into Action 2005-10).

We’ve been working hard on this since 2005. One World Trust’s Global Accountability Framework is one tool we’ve been using to support this and we will use their 2007 report to add impetus to our internal efforts. Achievements so far include:

  • Clarifying Christian Aid’s key stakeholders, accountability codes and standards

  • Signing-up to the HAP beneficiary accountability standards and the Fund Raising Standards Board

  • Introducing an open information policy

  • Publishing an independently assured carbon footprint for Christian Aid

  • Revising our corporate involvement policy, which provides guidelines on private-sector fundraising, procurement and investment

  • Strengthening our supporter complaints procedures.

Next year we’ll continue rolling out our open information policy. Sharing more feedback from evaluations will be part of this.

We’ll also look into ways of strengthening our participation and evaluation capabilities – this can be challenging when working through partners, since this means we don’t have direct relationships with beneficiaries. But we’re taking steps to improve this; for example, when negotiating partnership agreements, selecting new partners to work with, and by introducing a complaints mechanisms for partners.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.