Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Posisjonspapir om Nord/Sør-informasjon

Nord/Sør-informasjon - Kommunikasjon for en rettferdig verden
Posisjonpapir for RORG-Samarbeidet

Vedtatt på RORG-samarbeidets årsmøte 2004

Dette posisjonspapiret er utarbeidet av RORG-Samarbeidet som ledd i oppfølgingen av Sør-evalueringen av RORGene i 2002/2003, som bl.a. påviste manglende felles forståelse blant RORGene av hva Nord/Sør-informasjon (Development Education) er. Dette posisjonspapiret representerer en bred felles forståelse av det opplysningsarbeidet RORG-Samarbeidet ønsker å fremme og videreutvikle i årene framover.

A. Målsettinger for Nord/Sør-informasjon

Medlemsorganisasjonene i RORG-Samarbeidet samarbeider om å skape bevissthet og forståelse om hvordan globale spørsmål påvirker enkeltindivider, lokalsamfunn og land og har som hovedmål:

 1. Endre holdninger, handlinger og politikk i Nord med sikte på å skape en mer rettferdig verden.

Sentrale delmål underodnet hovedmålet omfatter å:

 1. fremme en reell dialog for endringer både i Nord og i Sør,
 2. stimulere til økt kunnskap, refleksjon og kritisk debatt om norsk utviklingspolitikk og sentrale utfordringer i dagens globaliserte verden,
 3. fremme utviklingslandenes og fattige menneskers interesser gjennom formidling av sør-perspektiver (se eget posisjonspapir) og å
 4. fremme idéen om verdensborgerskap (global citizenship).

B. Sentrale arbeidsmåter, målgrupper og metoder i arbeidet med Nord/Sør-informasjon

Medlemsorganisasjonene i RORG-Samarbeidet har ulike arbeidsmåter, målgrupper og metoder i arbeidet med Nord/Sør-informasjon. For i fellesskap å bidra best mulig på nasjonalt plan i forhold til målsettingene i pkt A er det sentralt at hver organisasjon gjør det de kan best innenfor et styrket samarbeid og driver aktivt opplysningsarbeid overfor egne målgrupper i tråd med felles mål. Samtidig er det viktig at organisasjonene i fellesskap finner måter å styrke innsatsen på for å nå felles mål. Sentrale arbeidsmåter, målgrupper og metoder for organisasjonene – enkeltvis og i fellesskap - omfatter:

 1. mobilisering av en folkelig opinion,
 2. aktiv innsats overfor media,
 3. aktivt lobby-arbeid overfor Storting og regjering,
 4. aktiv innsats i skolen,
 5. videreutvikling av samarbeid med sør og
 6. videreutvikling av pedagogikk for folk i de rike landene (globaliseringspedagogikk).

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.