Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

NORADs informasjonspris 2001 til FIVH og Regnskogsfondet

NORADs informasjonspris 2001 ble i dag tildelt Framtiden i våre hender (FIVH) for informasjonstiltaket NorWatch og Regnskogsfondet for hagemøbelkampanjen. Juryleder Ole Christian Lagesen ved journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo, konkluderte at begge tiltakene er gode og godt gjennomførte informasjonstiltak, som har dokumentert relevans, tyngde og evne til å vekke engasjement hos målgruppene.
Tirsdag 04. desember 2001

NORADs informasjonspris for for "det mest kreative, innovative og faglig spennende informasjonstiltaket" ble lansert i evalueringsrapporten "Evaluering av informasjonsstøtten til RORGene" (UD Evaluation Report 9.98), som ble avlevert UD i september 1998. Prisen ble første gang utdelt i fjor, da den gikk til Vennskap Nord/Sør, for informasjonstiltaket "Et fargerikt møte med veggen".

NorWatch og hagemøbelkampanjen

NorWatch er et journalistisk prosjekt, iverksatt av FIVH, som kartlegger og overvåker norsk næringsliv i Sør og undersøker hvordan bedriftene tar hensyn til miljø og menneskerettigheter. Redaksjonen har siden starten i 1995 omtalt en lang rekke saker som spenner fra  tvangsflyttinger til overfiske, arbeidsmiljø til klimautslipp, og bistandspolitikk til våpenproduksjon.

Hagemøbelkampanjen, som har vært drevet av Regnskogsfondet gjennom flere år, har hatt som mål at alt tropisk tømmer som benyttes i hagemøbler i Norge skal være produsert på en miljømessig og sosialt bærekraftig måte - uten at regnskogen ødelegges.

I sin vurdering viser juryen bl.a. at de to tiltakene:

"... har som utgangspunkt behovet for å informere om konsekvensene av dagens økonomiske globalisering for landene i sør, og har pekt på at også norske bedrifter som etablerer seg i utlandet ikke alltid følger de samme standarder som hjemme når det gjelder miljø, menneskerettigheter og sosiale forhold. Informasjonstiltakene har bidratt vesentlig til en nødvendig debatt om etikk i næringslivet og muliggjort at også vanlige borgere - på basis av kunnskap og ny innsikt - kan treffe etisk-økonomiske valg med betydning for nord/sør-dimensjonen i det internasjonale og nasjonale næringslivet."

I juryens begrunnelse for tildelingen blir det også vist til at de spesielle målgruppene som er valgt ut (norsk næringsliv og forbrukere) ikke alltid er så lette å nå med nord/sør-informasjon. Juryen peker i denne sammenheng på at de to tiltakene ikke bare har klart å nå fram, men at de også har ført til debatt, politisk engasjement, økt innsikt og endret adferd.

Aktuelle nettressurser:

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 11. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.