Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Kommentar/debatt:

På tide å skrote bistanden

– Bistand er politikk, terper utviklingsminister Erik Solheim. Han tar feil. Bistand er lureri og politikk er politikk. Ihvertfall om vi skal tro direktøren for utviklingslandenes egen tenketank, Yash Tandon ved Sør-senteret i Genève. Han tar nå til orde for å begrave ideen om bistand, fullstendig og ugjenkallelig. Han mener at jo fortere «bistand» blir gjort til historie, jo lettere vil det bli å gjøre fattigdom til historie også.
Av Arnfinn Nygaard | Torsdag 15. mars 2007
Linker oppdatert: Søndag 18. mars 2007

(Kommentaren har stått på trykk på Verdensmagasinet X 01/2007)

Arnfinn Nygaard

– For vår del mener vi spørsmålet ikke er om vi skal gi bistand, men vi trenger en grundig og løpende debatt om hvordan, skrev utenriksministeren og utviklingsministeren i et felles innlegg i Aftenposten før jul (les mer her). De to ministrene gjorde det samtidig klart at de ser det som uheldig at «utviklingssamarbeid i for stor grad har vært sett på som veldedighet og i for liten grad vært gjenstand for reell politisk debatt».

Jeg deler langt på vei disse synspunktene. Men, er det nå sikkert at vi fortsatt skal gi bistand - med alle de assosiasjoner om «hvite elefanter», hykleri, «gavens makt», oppblåste selvbilder og tilslørt makt- og interessepolitikk dette begrepet bærer med seg? Betegnelsen internasjonalt utviklingssamarbeid klinger i mine ører atskillig bedre, selv om også dette ofte er en eufemisme for makt- og interessepolitikk.

På et symposium i Basel i desember uttalte Yash Tandon følgende (les mer her):

«Bistand har vært drevet for lenge. Etter mer enn 50 år er det på tide å begrave selve ideen om «bistand» fullstendig og ugjenkallelig. Den er åpenbart ikke det dens tilhengere hevder, nemlig et redskap for utvikling. Den er mer trolig et redskap for underutvikling. Når en ide har overlevd sin tid, når den har slitt seg selv ut, må den tillates en fredelig og ærlig begravelse for aldri mer å gjenoppstå.»

I følge Tandon er bistand et redskap for «en uhellig allianse mellom kommersielle interesser i Nord og en korrupt maktelite i Sør», men det Tandon først og fremst vil til livs, er det han kaller «illusjonen om bistand som redskap for utvikling». For å få bukt med dette mener han det trengs et psykologisk paradigmeskifte. Hvordan forholder Gahr Støre, Solheim og norsk bistandsbransje seg for øvrig til den type kritikk fra Sør som nå også har blitt fremmet med kraft fra Sør-senteret i Genève? Svaret er, så vidt jeg kan se, at de fleste ikke forholder seg til den i det hele tatt. De fleste benytter kritikkløst begreper som «u-hjelp», «bistand» og «internasjonalt utviklingssamarbeid» synonymt om hverandre. En sentral aktør som Norad kaller sitt magasin «Bistandsaktuelt», som skal være et fagblad for «bistandsbransjen». De bidrar dermed til å videreføre et verdensbilde med oss som «givere» og de andre som «mottakere» og den dertil hørende tilsløring av verdens realiteter. Sikkert med de beste intensjoner.

Jeg vil foreslå et kompromiss: La oss skrote bistanden (slik Tandon går inn for) og ta en grundig og reell debatt om hva slags politikk som trengs for å skape en bedre og mer rettferdig verden (slik Gahr Støre og Solheim går inn for). Alternativet er ikke å gjøre ingenting (slik bistandskritikerne og våre to ministere er enige om); miljø- og fattigdomsproblemene er høyst reelle og krever aktiv, politisk handling. Alt er lov, unntatt bistand. Det er også lov å legge inn et budsjett (men ikke bistandsbudsjett) om nødvendig! Jeg vil håpe at vi da kan få en debatt om internasjonalt utviklingssamarbeid som i større grad forholder seg til dagens maktpolitiske realiteter ala Davos (som debattarena for dagens maktelite) og Nairobi (som debattarena for den mer eller mindre folkelige motmakta). Det tror jeg ville vært konstruktiv erstatning om bistandsdebatten skulle tillates en verdig død.

Vi får se. Bistanden er jo utrolig godt forankret i det norske folk, som ugress i den utviklingspolitiske hage – og ukrutt forgår som kjent ikke så lett.


Aktuelle lenker og debatt:

Medieklipp og -debatt: 

 • Norsk bistand - endelig på alvor?, Debatt av Anne Welle-Strand i Aftenposten 18.03.07
  I Aftenposten 12. mars hevder NORAD-direktør Poul Engberg-Pedersen at Asle Tojes kritikk av bistandslobbyens makt (kronikken 9. mars) er en kortslutning. Toje undret om det finnes politisk vilje til å rydde opp og om det er reell interesse for å se om milliardbevilgningene gir resultater. Kritikken er ikke ny.
 • Norad tåkelegger om resultater, Debatt av Ola Dvergsdal i Aftenposten 14.03.07
  Direktør Poul Engberg-Pedersen skriver 12. mars at de viktigste resultatene av bistanden oppnås innen utdanning og helse. Men han tier om at det er områder som demokrati, godt styresett og fred som har vært budsjettvinnerne. 
 • Kortslutning om bistand, Debatt av Poul Engberg-Pedersen i Aftenposten 12.03.07
  Det er en kortslutning at vi som jobber med bistand ikke tåler kritiske blikk. Vi er sjeleglad hver gang noen skaper bistandsdebatt.
 • Bistandslobbyens makt, Kronikk av Asle Toje i Aftenposten 09.03.07
  Norsk bistandspolitikk handler om gode intensjoner, dårlige resultater - og en masse penger. Bistandslobbyen har drevet frem en eventyrlig budsjettvekst ved å skape en lammende enighet om at bistand er viktig.
 • Uhjelpen er verre enn du tror, Kommentar av Øystein Sjølie i E24 09.03.07
  De fleste land som har funnet olje, er blitt fattigere på grunn av oljen. Men uhjelpen er verre.
 • Effektiv bistand, debatt av Bjørn Klouman Bekken i Dagbladet 18.02.07
  Ettersom Øyvind Østerud nylig har sterkt kritisert utviklingshjelpen for manglende resultater, ble han så vidt nevnt fordi jeg antydet at bistand kunne være en av de mindre årsakene til den nye moderate veksten. Kronikkens lille poeng var at en kritikk av utviklingshjelpens effektivitet i det minste burde ha nevnt at den delen av verden som mottar desidert mest bistand nå faktisk vokser betraktelig raskere.
 • Ufortjent oppmerksomhet, deabtt av Øyvind Østerud i Dagbladet 09.02.07
  Ikke noe av det lille - og fullstendig ukritiske - som sies om vestlig bistand torpederer mine poenger. Dette er første gang jeg har sett noen komme på at tall for økonomisk aktivitet i Tanzania i det siste, eller i Mosambik etter borgerkrigen, skulle skyldes vestlig utviklingshjelp.
 • Hvorfor går det bedre i Afrika?, kronikk av Bjørn Klouman Bekken i Dagbladet 07.02.07
  Kan noe av veksten skyldes bistand? Øyvind Østerud skrev nylig en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift som konsekvent undervurderte bistandens positive sider og overvurderte de negative. Hans argumentet om at en økning av bistandsbudsjettet til 1 prosent av BNI vil være skadelig, er ikke overbevisende.
 • Bistand er politikk, kronikk av Erik Solheim i Klassekampen 03.02.07
  Med utgangspunkt i mitt foredrag på Bistandstorget 18. januar om politisering av bistand, skriver generalsekretær i Bistandsnemnda Oddvar Espegren i Klassekampen 27. d.s. Espegren uttrykker bekymring for min vektlegging av bistand som politikk. Det er en viktig debatt Espegren reiser og jeg oppfatter heller ikke at vi er grunnleggende uenige om bistandens egentlige vesen.
 • Globaliseringens tilstand, Kommentar av Marte Nielsen i Nationen 19.01.07
  Som kontrast til det skapende miljøet på Verdens Sosiale Forum, fremstår NHOs årskonferanse og kampanjen Norge i verden som et ekko fra 15 år tilbake. For 15 år siden, da «den internasjonale utviklingen» fra 80-tallet ble avløst av «globaliseringen», ble den omtalt som døråpneren for en grenseløs verden.
 • Uff, nå blir forskjellene mindre, NA24-kommentar av Are Slettan, NA24 18.01.07
  Globaliserings-motstanderne hevder stadig at forskjellen på rike og fattige i verden øker. Men også her tar de feil.
 • Bistanden gir resultater, debatt av Poul Engberg-Pedersen i Aftenposten 03.01.06
  Kritikken fra professor Øyvind Østerud og andre av manglende resultater i bistanden er forfeilet. Men jeg er enig i at vi ofte har for ambisiøse mål, og at vi ikke har vært gode nok til å dokumentere resultatene.
 • Vi ønsker debatt om bistand, Debatt av Jonas Gahr Støre og Erik Solheim i Aftenposten 20.12.06
  I Aftenposten 18. desember hevder Sunniva Engh og Hanne Hagtvedt Vik at Utenriksdepartementet fører en argumentasjonslinje som hindrer kritisk utviklingspolitisk debatt - en debatt som er nødvendig for at bistanden stadig skal bli bedre. Vi har sjelden vært mer uenig - og enig. 
 • Dårlig klima for debatt, debatt av Sunniva Engh og Hanne Hagtvedt Vik i Aftenposten 18.12.06
  Når frykten for reduserte bistandsbevilgninger gir et dårlig klima for nyansert debatt, undergraves selve bistanden. Etter seksti år med utviklingshjelp er en av de klare konklusjoner i internasjonal forskning at resultatene på prosjektnivå varierer fra det vellykkede til å motvirke intensjonen med innsatsen.  
 • Frp uetterrettelig om bistand, debatt av Halle Jørn Hanssen i Dagsavisen 15.12.06
  Siv Jensen har en lettvint omgang med historikk og fakta og prøver å skape inntrykket av at norsk bistand vedvarende går til et Afrika preget av diktatorer og forfall.
 • U-hjelp til innvortes bruk, kommentar av Nils Morten Udgaard i Aftenposten 08.12.06
  Forskeren Øyvind Østeruds kritikk av norsk tredjeverdenpolitikk frontkolliderer med et massivt bistandsetablissement - mens utenriksminister Jonas Gahr Støre viser talent også som demagog.
 • Engasjementet hjelper, kronikk av Jonas Gahr Støre og Erik Solheim i Dagbladet 06.12.06
  Norges politikk for fred og utvikling må være søkende. Vi er åpne for innspill og kritiske syn for å gjøre politikken bedre, både på innhold og metode. Mye av politikken for fred og forsoning er fortsatt å regne som nybrottsarbeid og må løpende vurderes kritisk.
 • Betaler Norge for mye for fred?, nrk.no 06.12.06
  Frp kutter milliarder i budsjettet til freds- og demokratitiltak i sitt foreslåtte statsbudsjett. - Kuttet vil gjøre verden farligere, sier Jonas Gahr Støre. Det var duell mellom Jonas Gahr Støre og Siv Jensen i Redaksjon 6. desember 2006.
 • - Frp-kutt gjør verden farligere, Dagbladet 06.12.06
  I debatten om utenriksdepartementets budsjett i dag går utenriksministeren til frontalangrep på Fremskrittspartiet.
 • - Fredsmekling er blitt sportsgren, Dagbladet.no 06.12.06
  Frp mener Norge har tatt på seg altfor mange freds- og demokratioppdrag. Derfor gjør Frp milliardkutt i budsjettet.   

Arnfinn Nygaard - Arnfinn Nygaard har jobbet med internasjonale utviklingsspørsmål i over 25 år. Han jobber i dag som koordinator for organisasjonene som driver med Nord/Sør-informasjon i Norge.

Søk:

Avansert søk

Sagt om bistand:


I Norge har utviklings-samarbeidet i for stor grad vært sett på som veldedighet og i for liten grad vært gjenstand for reell politisk debatt. Slik vi ser det, har dette vært uheldig. Bistand og utvikling er politikk - og politikk utformes ikke i et vakuum.

Jonas Gahr Støre
og Erik Solheim
i
Aftenposten 19.12.06

Etter mer enn 50 år er det på tide å begrave ideen om 'bistand' fullstendig og ugjenkallelig. Den er åpenbart ikke det dens tilhengere hevder, nemlig et redskap for utvikling. Den er mer trolig et redskap for underutvikling.

Yash Tandon,
direktør ved Sør-senteret
Novartis-symposium i desember 2006

De fleste land som har funnet olje, er blitt fattigere på grunn av oljen. Men uhjelpen er verre.

Kommentar av Øystein Sjølie
i E24 09.03.07

Norsk bistandspolitikk handler om gode intensjoner, dårlige resultater - og en masse penger. Bistandslobbyen har drevet frem en eventyrlig budsjettvekst ved å skape en lammende enighet om at bistand er viktig.

Kronikk av Asle Toje
Aftenposten 09.03.07

Argumentet for å øke bistand bygger på den antakelsen at afrikanske regjeringer mangler nødvendige ressurser og velstand for å frembringe tilstrekkelige skatteinntekter for å møte behovene for offentlige utgifter, spesielt det som kalles 'utgiftsområder for å redusere fattigdom', slik som gratis grunnutdanning, helsestell og infrastruktur. Ved å bruke Uganda som eksempel har jeg her vist at denne antakelsen er feil.

Andrew M. Mwenda, Uganda
Novartis-symposium i desember 2006

Kanskje er det fortsatt for tidlig å si om vi går på en blindvei eller mot en ny morgen i utviklingssamarbeidet. Min egen oppfatning er at begge deler er mulig. Hvor vi havner vil avhenge av politiske valg foretatt av regjeringer i rike land og i fattige land og innsatsen fra en lang rekke ulike aktører - media, FN-organer, frivillige organisasjoner, akademikere og andre for å sette fattigdom i sentrum på den internasjonale dagsorden.

Kevin Watkins, Human Development Report Office,
Novartis-symposium i desember 2006

Bistandens effektivitet avhenger av andre ting enn størrelsen, blant annet hvilken utviklingspolitikk som føres og hvordan bistanden forvaltes. Og selvsagt av situasjonen i mottagerlandene.

Poul Engberg-Pedersen,
Norad-direktør
i
Aftenposten 03.01.07

Utviklingsbistanden fra rike til fattige land utgjør anslagsvis 15–20 tusen milliarder norske kroner de siste femti årene. Virkningene av disse overføringene er svært omstridt. Det er ingen klar sammenheng mellom bistand og økonomisk utvikling.

Professor Øyvind Østerud
i
Nytt Norsk Tidsskrift 04/06

Utviklingsarbeid er komplisert og debatten er dessverre preget av dogmatiske oppfatninger. Denne regjeringen er svært opptatt av å lære mer om hva som faktisk virker og her trenger vi aktiv deltakelse fra hele bistandsmiljøet. Jeg synes noe av det mest gledelige på den hjemlige bistandsarena det siste året er tendenser i retning av en mer fordomsfri og kritisk debatt om bistand. Den trenger vi skal vi komme nærmere en forståelse av hvordan vi mest effektivt bekjemper fattigdom. Da er det helt avgjørende at man har et åpent sinn og ikke er påført ideologiske skylapper som stenger for bredden i perspektivene. Ideologisk renhet er vel og bra, men det er fint lite å leve av.

Utviklingsminister Erik Solheim
i kronikk i
Klassekampen 03.02.07

Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

Om aktuell kommentar/debatt:


"Aktuell kommentar/debatt" på RORG-Samarbeidets ressurssider for Nord/Sør-interesserte formidler aktuelle kommentarer og debattinnlegg fra personer og medlemsorganisasjoner innenfor RORG-Samarbeidet.

Målsettingen er:

 • å stimulere til kritisk debatt om norsk sør-politikk og sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål og
 • å synliggjøre medlemsorganisasjonenes rolle som "vaktbikkje" overfor norsk sør-politikk og deres deltakelse i debatten om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.