Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Helsepersonell - og behov i rike og fattige land

I Verdensmagasinet X' temanummer om hjerneflukt varslet utviklingsminister Erik Solheim før påske en ny innvandringsdebatt. Debatten kom umiddelbart - med stor temperatur og anklager om at Solheim ville "støvsuge fattige land for helsearbeidere". I gårsdagens interpellasjonsdebatt i Stortinget var det bred enighet om at det ikke skal skje.
Onsdag 18. april 2007
Linker oppdatert: Fredag 27. april 2007

Utviklingsminister Erik Solheim - og regjeringen - mener at Norge ikke har sjanse til å dekke behovet for arbeidskraft uten hjelp utenfra. Behovene i Norge skiller seg her ikke vesentlig fra mange andre rike land og Solheim tror at hjerneflukten av helsearbeidere bare kommer til å fortsette i årene fremover. I siste nummer av Verdensmagasinet X - temanummer om hjerneflukt - lanserte Solheim to forslag for å forhindre at Norge kommer til å bidra til å tappe kompetanse fra land som trenger den selv (les intervju her):

At Norge må betale utdanningen av helsepersonell som importeres, og å sende flere nordmenn til behandling i utviklingsland.

Sterke reaksjoner på Solheims utspill

Debatten kom umiddelbart og med stor kraft den 27. mars. Protestene var mange og sterke fra bl.a. bistandsorganisasjoner og fagbevegelse. En uttalelse fra generalsekretær Finn Erik Thoresen i Norsk Folkehjelp sammenfatter det som var en utbredt reaksjon (les hele her):

"Norge er ett av verdens rikeste land, og har mange ganger høyere dekning av helse­personell enn fattige land. Vi finner det både etisk og politisk helt uakseptabelt at Norge skal ”stjele” utdannet arbeids­kraft fra fattige land, som til de grader trenger sine altfor få utdannede helsearbeidere selv."

Kristelig Folkeparti (KrF) viste til at Stortinget samme uke hadde diskutert Regjeringens omsorgsplan fram til 2015. Der inngikk ikke rekruttering av helsepersonell fra utviklingsland, påpekte KrF og viste til at alle partiene unntatt FrP tvert imot fastslo at "bruk av utenlandsk arbeidskraft ikke skal bidra til å tappe sårbare land for helsefaglig kompetanse" (les mer her).

- Jeg ble misforstått

- Jeg ble misforstått, sa Solheim etter kort tid (se her) og hevdet at han tvert imot vil hindre at fattige land blir støvsugd for leger og sykepleiere. Og innimellom kritikken var det også andre røster. Redaktør Martine Aurdal i Ny Tid mente f.eks. at "Utviklingsministerens forslag om sykepleierimport har fått ufortjent mye kjeft" (les mer her) , mens lederskribenten i Dagens Næringsliv mente at (les mer her):

"Reaksjonene på utspillet har vært en blanding av forsvar for profesjonsinteresser, misforstått idealisme og virkelighetsfornektelse."

Interpellasjonsdebatt i Stortinget

I gårsdagens interpellasjon i Stortinget (les Stortingets referat her) sa KrFs Dagfinn Høybråten bl.a.:

"At enkelte rike land gjør seg avhengig av innvandring av helsepersonell fra fattige land, er beslektet med kriminalitet, mener redaktøren i det internasjonalt anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet. Lederen i den britiske legeforeningen kaller det plyndring. Redaktøren i det norske tidsskriftet for leger, Tidsskrift for Den norske lægeforening tilføyer: 'Det finnes ingen grunner til å være uenig.'"

 - Jeg tror de har rett!, tilføyde han selv og utfordret regjeringen "til å lansere en offensiv pakke av tiltak for å bidra til å løse de fattigste utviklingslandenes mangel på livsnødvendig helsepersonell".

Ågot Valle (SV) ga ros til utviklingsministeren for godt svar og oppsummerte det slik:

"Det bør nå være rimelig klart at Norge ikke skal drive aggressiv, målrettet rekruttering av helse- og omsorgsarbeidere fra fattige utviklingsland."

Mange tok ordet i en debatt alle mente var viktig og det var enighet om at det ikke finnes noen lettvint oppskrift på å løse problemet. Utviklingsminister Erik Solheim avsluttet interpellasjonsdebatten slik:

"To hovedløsninger er lansert her. Det ene er et etisk regelverk og rammeverk. Jeg vil gå videre med å arbeide med det etter de forslagene som er kommet fra Dagfinn Høybråten. Det andre er en drastisk økt andel mennesker som utdannes til helsevesenet i verden. Til syvende og sist er det siste det aller viktigste, for hvis arbeidskraften er liten og det er en hard kamp om den, er verden fortsatt slik skrudd sammen at de sterkeste vil vinne den kampen. Kunne man overflomme verden med kvalifisert arbeidskraft, ville vi alle kunne vinne på dette området."

Arbeidskraftimport: Velferdsstatens redning – eller undergang?

I debatten på Stortinget og i media har det imidlertid i liten grad blitt stilt kritiske spørsmål til regjeringens grunnleggende premiss - nemlig at vi ikke vil klare oss uten import av arbeidskreft. En av de som tok opp dette var  Klassekampens Bjørgulv Braanen (les mer her):

"Arbeids- og integreringsminister Bjarne Håkon Hanssen har ved en rekke anledninger hevdet at Norge har et stort udekket behov for arbeidskraft, som bør dekkes ved arbeidskraftimport. Spørsmålet er likevel om dette er en korrekt beskrivelse av virkeligheten.Som Ottar Brox har vist, blant annet i boka «Arbeidskraftimport», vil en storstilt import fra fattigere land, for eksempel til sykehus og helsevesenet, ikke løse problemene med mangel på arbeidskraft. Hensikten med importen er å få arbeidskraft til sektoren, men uten å sette opp lønningene. Men da vedlikeholder man den lite attraktive situasjonen i yrket, som var utgangspunktet for problemet."

Hovedpunktene i Ottar Brox' bok har han forøvrig selv oppsummert i et foredrag sist vinter med tittelen "Arbeidskraftimport: Velferdsstatens redning – eller undergang?" (last ned her).

Verdensmagasinet X har fortjenestefullt bidratt til å sette utfordringene på dagsorden i en debatt vi trolig bare vil se mer til i framtida. Nylig takket utviklingsminister Erik Solheim ja til å delta i en internasjonal høynivågruppe, knyttet til Verdens Helseorganisasjon, som skal diskutere utfordringene rundt internasjonal migrasjon av helsearbeidere (les mer her).  


Aktuelle lenker:

Kommentarer fra organisasjoner og politiske partier:

Medieklipp og -debatt:

 • Uetisk import?, Debatt av Lars Gaupset i Morgenbladet 27.04.07
  Debatten til nå er ført på gale premisser, og er blitt redusert til en debatt for eller imot import av helsepersonell til Norge. Det er lite fruktbart, hovedsakelig av tre grunner.
 • Trenger vi økonomisk vekst?, kronikk av Ottar Brox i Dagbladet 21.04.07
  Mitt fromme ønske er at Lier-Hansen, Erik Solheim, Bjarne Håkon Hanssen, Sponheim eller en av de andre importentusiastene kunne komme ned til oss og være ærlig og oppriktig kyniske og fortelle oss at vi ikke har mange og gode nok jobber for etniske nordmenn, men at vi heller ikke har nok folk som er villige til å jobbe hardt under dårlige arbeidsforhold for dårlig betaling. Da kunne vi få en reell debatt.
 • Uetisk import av helsearbeidere?, Kronikk av Gunnar Kvåle i Dagbladet 11.04.07
  Å bidra til en selektiv migrasjon for sykepleiere fra fattige land kan sees på som et brudd på kvinnekonvensjonen.
 • - Kan ikke tjene på arbeidsinnvandring, E24 11.04.07
  - Den eneste måten vi som land kan tjene på arbeidsinnvandring, er hvis vi betaler dem lavere lønn enn de fortjener. Det reiser jo noen moralske problemstillinger hvis vi skal betale folk fra fattige land som har få alternativer, ekstra dårlig, sier Andreassen.
 • – Vanskeliggjør vår jobb, Klassekampen 02.04.07
  Leger uten grenser slår alarm etter utspillet om å rekruttere sykepleiere fra Afrika. - En slik bestemmelse vil dessverre øke behovet for vår organisasjon, sier styreleder Kristian Tonby.
 • Import av helse, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 02.04.07
  Problemet er sannsynligvis at hvis vi utdanner sykepleiere i stor stil i Ghana, risikerer man at disse uansett etterpå tar seg jobb i London eller Paris. Med Solheims system som ramme går det an å legge inn styringsmekanismer, for eksempel i form av «pliktår» før man får jobbe i Norge.
 • Den globale kampen om sykepleierne, Kommentar av Bente G. H. Slaatten i Dagbladet 02.04.07
  Sykepleiermangelen er global, og aktiv rekruttering av sykepleiere fra uland vil være etisk uholdbart.
 • Lite ansvar, lite omsorg, mye penger, kommentar av Anders Heger i Dagsavisen 01.04.07
  Europa har kjøpt mennesker fra Afrika før. Det er ikke akkurat noe vi liker å tenke på. Likevel – vi vet jo at det kommer til å skje. Noen må nemlig tørke oss bak, når vi blir gamle. Nøyaktig så rå er virkeligheten: De fattige tørker de rike der bak. Det er ikke engang et bilde, ikke en talemåte, det er virkeligheten uttrykt av vår sosialistiske utviklingsminister: Importer noen svarte, vi skal tørkes i rumpa.
 • Bare å «hente»?, Debatt av Henrik Lunde i Dagbladet 30.03.2007
  Vi må hente 100.000 helsearbeidere og trolig i u-land, mente utviklingsminister Erik Solheim og får full støtte av minister Hanssen. I årevis har vi ment at Norge er verdens beste land og at alle i hele verden vil komme til Norge hvis vi ikke stadig strammer inn vår innvandrings- og flyktningepolitikk. Nå ser vi fremtiden dystert i møte og dørvakten må byttes ut med en innsmigrende innkaster.
 • Hjerner? Gjerne, Lederkommentar av Martine Aurdal i Ny Tid 30.03.07
  Utviklingsministerens forslag om sykepleierimport har fått ufortjent mye kjeft.
 • Import, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 29.03.07
  I prinsippet handler denne diskusjonen om alle typer kvalifisert arbeidskraft i utviklingslandene. Så når Erik Solheim nå skal engasjere seg i disse spørsmålene, bør han i stedet for å hente høyt kvalifisert arbeidskraft til Norge, tilby studieplasser for ungdom fra fattige land, slik at de kan bidra til utviklingen i sine egne land.
 • Vil ikke støvsuge Afrika for pleiere, Vårt Land (NTB) 29.03.07
  Utviklingsminister Erik Solheim vil hindre at fattige land i Afrika blir rensket for helsearbeidere.
 • - Jeg ble misforstått, Ukeavisen Ledelse 29.03.07
  Erik Solheim sier at mediene har misforstått ham. Han har aldri ønsket å støvsuge Afrika for helsepersonell.
 • Vil hente helsearbeidere fra u-land, Dagbladet (NTB) 28.03.07
  De neste tiårene vil Norge trenge over 100.000 nye helsearbeidere. Mange må trolig hentes i u-land, mener utviklingsminister Erik Solheim (SV).
 • La de fattige komme til oss..., Kommentar av Drude Beer i Nationen 28.03.07
  Mens jeg tygget og svelget og skyllet ned med en ekstra kaffe, prøvde jeg, med åpent sinn, å forstå den nye sosialismen. Altså: Norge, som alle andre vestlige land, får færre barn og flere gamle i årene som kommer. Norsk ungdom vil ikke være hjelpepleiere og stelle de gamle. Fordi det er slitsomt, og dårlig betalt. Men i Afrika, Sri Lanka og Pakistan er det mange unge, som ikke har utsikter til å få verken utdanning eller betalt pleiejobb.
 • Et helse-ran, lederkommentar i Fædrelandsvennen 28.03.07
  Skal Norge operere med planlagt import av helsearbeidere bør vi søke dem i de rike land i vår egen verdensdel. Vi har allerede et betydelig innslag av helsearbeidere fra ulike europeiske land. Og vi kan i langt større grad enn i dag sende flere nordmenn til behandlingsinstitusjoner i utlandet.
 • Fanden og hans publikum, kommentar av Gunnar Stavrum i Nettavisen 28.03.07
  Utviklingsminister Erik Solheim tenkte nytt om å importere sykepleiere fra u-land, og har siden fått velte seg i kritikk fra høyre og venstre. Der fikk fanden fordi han var dum, og ikke beregnet sitt publikum.
 • Politisk korrekthet mot Solheim, kommentar av Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse 28.03.07
  Erik Solheims idé om utdanning og import av sykepleiere fra fattige land er vel verd å vurdere. Dessverre er han så langt bare blitt slått i hodet med politisk korrekthet.
 • Vil ha «moralsk» innvandring, E24 28.03.07
  Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen har fått mye kritikk tirsdag for sitt utspill om å at Norge skal rekruttere helsearbeidere fra den fattige verden.
 • Etisk fikenblad, Kommentar av Jone Frafjord i E24 28.03.07
  Uavhengig av den enkeltes rett til å velge: Vil importen av helsepersonell innebære at u-landene tappes for helsepersonell? Den problemstillingen er verd å reise, men svaret er ikke opplagt.
 • Roser idé om sykepleierimport, E24 28.03.07
  Bemanningsbyrået Personalhuset støtter ideen om å hente sykepleier fra utlandet. - Men sykepleierne må også få høyere lønn, mener Odd Erik Martinsen.
 • Fagforbundet raser mot regjeringen, E24 28.03.07
  Fagforeningene raser mot regjeringens forslag om å øke rekruttere helsearbeidere fra utlandet.
 • Ber helseministeren gripe inn, Fri Fagbevegelse 28.03.07
  Norge har behov for minst 130 000 nye stillinger i helsetjenestene de nærmeste årene og vil hente de fleste fra fattige u-land. Nestleder Gerd Kristiansen i Fagforbundet ber helseministeren gripe inn.
 • Import av leger fra uland, kommentar av Gunnar Stavrum i NA24 27.03.07
  Statsråd Erik Solheim mener at Norge trenger 130.000 helsefagfolk de nærmeste årene, og han vil importere dem fra uland. En meget dristig tanke fra SV-politikeren.
 • Utrolig og uetisk!, kommentar av Nina Sandås i Fri Fagbevegelse 27.03.07
  Ministrene Erik Solheim og Bjarne Håkon Hanssen mener Norge de neste tiårene vil trenge minst 130 000 nye helsearbeidere. Det tror vi så gjerne. Men når løsningen er å hente dem i u-land eller sende norske pasienter til den 3. verden, spør vi om det har rabla for ministrene.
 • Norge må importere 130.000 helsearbeidere, Dagbladet (NTB) 27.03.07
  Regjeringen anslår det vil bli nødvendig å hente minst 130.000 helsearbeidere fra u-land til Norge i årene framover. Norge skal hente og utdanne de flere titalls tusen helsearbeiderne fra utviklingsland som Sri Lanka, Pakistan og Ghana, sier utviklingsminister Erik Solheim (SV) til NRK.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.