Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Kommentar/debatt:

Nord/Sør-perspektivet viktig og relevant!

Nord/Sør-perspektivet, forstått som kritisk fokus på relasjonene mellom ”Nord” og ”Sør” knyttet til vår utenriks- og utviklingspolitikk, så vel som våre holdninger og forestillinger, er i dag svært viktig og relevant! I sin utenriksanalyse 2. juli mister Ingrid Samset en av vår tids kanskje viktigste globale utviklingstrekk av synet når hun hevder at ideen om et globalt ”Nord” og et annet ”Sør” blir stadig mindre relevant.
Av Arnfinn Nygaard, daglig leder i RORG-samarbeidet | Fredag 09. juli 2010

(Kommentaren sto - noe redigert -
på trykk i avisa Morgenbladet 09.07.10)

I følge Samset er problemet at vi har forestillinger om et globalt ”Nord” som er kvalitativt ulikt ”Sør” og at dette får oss til å tro at problemene i Nord er ”substansielt annerledes” enn problemene i Sør. Denne ”mentale todelingen” skygger i følge Samset for vår forståelse av fenomener som alltid har vært delvis globale og som nå blir det i stadig større grad. Dette kan hun ha mye rett i, men hun mister det viktigste: relasjonen mellom Nord og Sør.

Historisk er Nord/Sør-skillet og -relasjonen knyttet til kolonialisme og imperialisme og våre forestillinger om ”Den hvite manns byrde”. Utbytting, siviliserings- og utviklingsprosjekter og paternalistiske holdninger har gått hånd i hånd gjennom ulike faser og karakterisert relasjonen mellom ”Nord” og ”Sør” i det forrige århundrede – et århundre som i all hovedsak var dominert av vesten. Denne historiske epoken har skapt forestillinger om oss selv og ”de andre”, som vi nå bør legge bak oss. Det er grunnen til at ”Afrikapolitiet”, som var karakteristikken til Morgenbladets lederskribent 2. juli, reagerte da to sportsjournalister i Dagbladet under sitt opphold i Sør-Afrika nylig fikk det for seg at de ville starte en innsamlingsaksjon til en ballbinge i Soweto. Denne saken er et godt eksempel på at det fortsatt er god grunn til å holde fast på Nord/Sør-perspektivet og et kritisk fokus på ”mental todeling”, så vel som paternalistiske holdninger, som fortsatt kommer til uttrykk i mange ulike sammenhenger når det gjelder vårt forhold til Sør. ”Internasjonalt utviklingssamarbeid” og ”utviklingspolitikk” har i mange år vært nesten synonymt med u-hjelp. Når dette nå er i endring så henger det sammen med at relasjonene mellom Nord og Sør er i endring.

Mens ”Nord” i det meste av det forrige århundrede kunne opptre i kraft av sin militære og økonomiske maktposisjon, så utfordres denne maktposisjonen i stadig større grad av fremvoksende stormakter i ”Sør”. Som Samset skriver, så er det ingen i dag som vet hvem som blir ”de nye verdensmestrene”. I denne prosessen, der makt og innflytelse (økonomisk, politisk og idémessig) forskyves fra Nord til Sør, vil et fokus på relasjonen mellom Nord og Sør være svært viktig og relevant. Der Nord tidligere har kunnet diktere løsninger, så vil stadig flere områder åpnes opp for forhandlinger der det ikke er gitt at Nord får sin vilje. Selv om vi i denne prosessen har sett elementer av et ”Clash of Civilisations”, så er det langt mer sannsynlig at denne prosessen først og fremst vil bidra til fragmentering av både ”Nord” og ”Sør”, slik vi bl.a. har sett i forhandlingene om internasjonal handel innenfor Verdens handelsorganisasjon (WTO) og senest på klimatoppmøtet i København før jul. Hvordan den økende makten og innflytelsen til framvoksende stormakter i Sør vil slå ut i forhold til globale utviklingsspørsmål som fattigdom og klima gjenstår å se. Etter mitt syn er derfor Nord/Sør-perspektivet i utenriks- og utviklingspolitikken i dag spesielt viktig og relevant.Aktuelle lenker:
 • De nye verdensmestrene, utenriksanalyse av Ingrid Samset i Morgenbladet 02.07.10
  Ideen om et globalt «Nord» og et annet «Sør» blir stadig mindre relevant. Fotball-VM i Sør-Afrika handler om så mye. Ut over feiringen av et spill, et land og et kontinent, er mesterskapet også et tegn på at «Nord» og «Sør» er i ferd med å miste mening som annet enn geografiske retninger.
 • Afrikapolitiet, lederkommentar i Morgenbladet 02.07.10
  Gøy å leve, fotball på tv, og jammen har vi ikke en sommerdebatt om journalistikk. Det begynte med Dagblad-journalistene Morten Pedersen og Tom Stalsbergs innsamlingsaksjon for en ballbinge i Soweto. De ble angrepet av Magasinet X-redaktør Maren Sæbø, som kritiserte dem for å ha «dødsforakt for fakta» og mente innsamlingsaksjonen gjorde mer skade enn gavn. Om journalistene ville hjelpe sørafrikanere, kunne de «gjøre det som er jobben deres, nemlig bedrive journalistikk.
 • - Lavmål fra Bakrommet, Debatt av Line Hegna i Dagbladet 26.06.10
  Det bør ikke overraske at man stiller kritiske spørsmål til innsamlingsprosjektet i Sør-Afrika.
 • Heia Fasitrådet for hele Afrika, debatt av Tom Stalsberg i Dagbladet 26.06.10
  Bakrommet og Morten Pedersen med sin blogg/dagbladet.no for Soweto og Sean får selvsagt fortjent kjeft av en redaktør/blogger i Aftenposten. Og Fellesrådet for Afrika har opprettet en nettside som overvåker hva vi duster av noen hjernedøde sportsjournalister driver med: bistandsafari (tabloid ord/fint) skriver blogger Maren Sæbø, redaktør av Verdensmagasinet X.
 • Journalister på bistandssafari, Maren Søbøs blogg 23.06.10
  Det kommer mye rart fra sportsjournalisten om dagen, og det gjelder ikke minst om det som skjer utenfor de grønne gressmattene i Sør-Afrika. Nå vil de også drive sitt eget bistandsarbeid.

Arnfinn Nygaard, daglig leder i RORG-samarbeidet | E-post: rorg@rorg.no
Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

Om aktuell kommentar/debatt:


"Aktuell kommentar/debatt" på RORG-Samarbeidets ressurssider for Nord/Sør-interesserte formidler aktuelle kommentarer og debattinnlegg fra personer og medlemsorganisasjoner innenfor RORG-Samarbeidet.

Målsettingen er:

 • å stimulere til kritisk debatt om norsk sør-politikk og sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål og
 • å synliggjøre medlemsorganisasjonenes rolle som "vaktbikkje" overfor norsk sør-politikk og deres deltakelse i debatten om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.