Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Mer ustemt enn samstemt?

Takk til Anne Marie Helland og Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp som drar i gang debatten om hvordan norsk politikk påvirker utviklingen i fattige land i Aftenposten nylig.
Av Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim | Mandag 17. oktober 2011

(Innlegget sto på trykk i Aftenposten 17.10.11)

Regjeringens «Rapport om samstemt politikk for utvikling» ble nylig lagt frem, men Kirkens Nødhjelp ønsker en uavhengig rapport og har laget sin egen versjon.

Hensikten med vår rapport var ikke i første rekke å utforme politikk, men å beskrive områder som kan skape uheldig effekt i fattige land. Vår egenrapportering har skapt økt bevissthet i departementene på områder som klima, fred, sikkerhet, handel, investeringer, teknologioverføring og menneskerettigheter. I neste omgang kan vi ta hensyn til dette der hvor debatten foregår og politikken utformes.

Det vil være mange motstridende syn på hvordan norsk politikk kan justeres for å skape flere positive ringvirkninger for utviklingslandene. Bred offentlig debatt kan vise hvordan dilemmaene kan løses. Noe av målet med rapporten er nådd om Kirkens Nødhjelp og resten av det sivile samfunn tar debatten videre.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 06. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.