Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Flyktningkrise, moralposører og symbolpolitikk

- En ekstraordinær situasjon krever ekstraordinære tiltak, skrev Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, etter at et flertall på Stortinget samlet seg om et forlik for å hjelpe flyktninger fra Syria. Denne uken forsikret statsminister Erna Solberg (H) at regjeringen vil følge opp det Stortinget har vedtatt, men om forliket er et godt tiltak i møte med den største flyktningkrisen siden 2. verdenskrig er det sterke delte meninger om.
Fredag 26. juni 2015
Linker oppdatert: Fredag 03. juli 2015

- Afrika banker på porten, og i lys av den økende migrasjonen over Middelhavet inviterte PRIO i slutten av mai til en konferanse om "den humanitære krisen på Europas dørstokk". Sist uke la Flyktninghjelpen fram det årlige Flyktningregnskapet og tallenes tale er nedslående. Nærmere 60 millioner mennesker var på flukt ved utgangen av 2014 og Flyktninghjelpen presenterte de lange og korte historiske linjene slik:

"2013 var allerede et rekordår – ikke siden etterdønningene av andre verdenskrig hadde flere mennesker vært på flukt. Antallet flyktninger og internt fordrevne har vist en stigende kurve siden 2012, men det er spesielt i 2013 og 2014 at vi ser dramatiske byks."

- Europa må ta ansvar, formante generalsekretær Jan Egeland i en kronikk i Dagbladet sist helg. Han mente at "murene rundt Europa gjør det vanskelig å se hvilken historisk utfordring vårt kontinent står overfor". Den økende strømmen av flyktninger over Middelhavet og de mer enn 10 millioner menneskene som er på flukt fra borgerkrigen i Syria legger et stort press på Europa, selv om det store flertallet av de syriske flyktningene er internflyktninger eller har flyktet til nærområdene, slik Hans Rosling har vist på youtube. I går fikk ikke EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker gjennomslag for en pålagt ordning for fordeling av 40 000 flyktninger som kommer over Middelhavet. Og for den norske Høyre/FrP-regjeringen har spørsmålet om mottak av 10 000 flyktninger fra Syria vært en av de vanskeligste politiske sakene i første halvår 2015.

- En nasjonal dugnad for syriske flyktninger

Det var lederne for åtte store hjelpeorganisasjoner som i en kronikk i VG i mars rettet en særlig appell til norske politikere, kommuner, organisasjoner og ildsjeler til en nasjonal dugnad for syriske flyktninger:

"Vi tar nå til orde for at vi tar imot til sammen 10.000 syriske flyktninger direkte fra nærområdet i løpet av de neste to årene. Dette kan være en kombinasjon av regulære kvoteflyktninger - og at vi gir midlertidig kollektiv beskyttelse til flere, slik utlendingsloven har lagt til rette for, nettopp i situasjoner som denne."

Det førte til en intens debatt med særlig fokus på om vi bør hjelpe flyktninger i nærområdene og/eller her og om mottakskapasitet i norske kommuner, kostnader og utgiftsdekning. 

- Jeg er lut lei alle regnestykkene for hvor mye det koster å ta imot 10 000 kvoteflyktninger, sa generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp til Dagsnytt 18 på NRK P2 i slutten av mai og i et felles innlegg i Aftenposten sluttet lederne for ungdomspartiene AUF, SU, Grønn Ungdom, KrF og Unge Venstre seg til appellen fra de humanitær organisasjonene:

"Vi krever handlekraft - Norge må ta imot 10.000 syriske flyktninger!"

- En ekstraordinær situasjon krever ekstraordinære tiltak, mente Jonas Gahr Støre (A)NRK ytring og etter at både FrP og SV valgte å bryte forhandlingene kom et flertall på Stortinget 10. juni fram til et forlik om økt humanitær bistand til nærområdene og å ta imot inntil 8000 syriske flyktninger i Norge i perioden 2015 - 2017. Forliket ga imidlertid bistandskutt og i flere av organisasjonene som hadde tatt til orde for en nasjonal dugnad, som Amnesty, Norsk Folkehjelp og Flyktninghjelpen, var det skuffelse over resultatet. Da statsminister Erna Solberg (H) denne uka gjorde opp status for regjeringens arbeid i årets første seks måneder fikk denne saken mye oppmerksomhet, ikke minst i lys av at FrP hadde tatt til orde for folkeavstemning og markert sterk motstand mot at Norge skal ta imot 8000 syriske flyktninger.

– Frp vil gjøre en god jobb med Syria-avtalen, sa imidlertid Solberg i politisk kvarter på NRK P2 på onsdag og understreket regjeringens syn:

"Syria-avtalen var ikke initiert av regjeringen. Regjeringen har gjort mye i Syria, vi har tatt imot mange Syria-flyktninger. Men vi mener fortsatt at det hadde vært best bruk av pengene å hjelpe i nærområdene."

- Då Jan Egeland fekk styra landet, ble tittelen på Kaj Skagens kommentar til forliket i ukeavisa Dag og Tid, som han innledet slik:

"I staden for å verta invitert til ei felles undersøking av dei mest påtrengjande krisene i tida vart politikarar, intellektuelle og såkalla vanlege folk innkalla til ein felles dugnad på premissane til hjelpeorganisasjonane."

- Løser ingenting ved å hente syrere til Norge, sa generalsekretær i World Affairs Council i Jordan, Fadel Ali Al Sarhan, til Dagbladet og fastslo at en politisk løsning er eneste håp for Syria. 

Moralposører, symbolpolitikk og narsissismens triumf

Mange av kritikerne til forslaget om en nasjonal dugnad mente det ville være bedre å hjelpe flyktningene i nærområdene enn å ta dem imot som flyktninger i Norge. En del av dem tok i bruk lite flatterende karakteristikker av sine meningsmotstandere, herunder "de politisk korrekte" som den ene gruppen meningsmotstandere iblant kalles.

I forkant av forliket tok Unge Høyres leder, Kristian Tonning Riise, et oppgjør med "den gode intensjons fanebærere" i Dagbladet der han konkluderte slik:

"Jeg er (...) en ivrig tilhenger av å øke den humanitære innsatsen overfor syriske flyktninger. Jeg er sikker på at det er mulig å finne rom til betydelig større summer, både innenfor bistandsbudsjettet og gjennom ekstraordinære bevilgninger, gjerne 10 milliarder den neste femårsperioden, men jeg mener at disse pengene gjør mest nytte for seg i nærområdene. Hvis noen mener dette gjør meg til et dårlig menneske, så får det bare være. Jeg ble ikke politiker for å få retweets fra moralposører." 

Tonning Riise reagerte i utgangspunktet bl.a. på en lite flatterende tegning av statsminister Erna Solberg i Agderposten. Hans bruk av begrepet "moralposør" førte imidlertid til reaksjoner fra Lars Laird Iversen og Sindre Stranden Tollefsen, som i sitt avsluttende innlegg i debatten i Dagbladet mente at det er hersketeknikk å si "Det du nå sier, sier du bare for å fremstå i et godt lys!".

Parlamentarisk leder i FrP, Harald Tom Nesvik, kalte på sin side resultatet av Stortingets forhandlinger "useriøst og en symbolpolitikk av verste sort". Han begrunnet det slik i Dagbladet:

"Vi trakk oss fra forhandlingene da det viste seg at alle de andre partiene insisterte på å ta imot flere flyktninger allerede i 2015, vi vet jo at dette ikke lar seg gjøre. Fremskrittspartiet mener dette er å holde fortvilte mennesker for narr. For det er tross alt det dette handler om, fortvilte mennesker på flukt."

Det var imidlertid ikke bare folk på høyresiden i norsk politikk som reagerte negativt på VG-kronikken i mars, der lederne i de humanitære hjelpeorganisasjonene tok til orde for en nasjonal dugnad. I Morgenbladet langet professor Terje Tvedt ut mot det han kalte "narsissismens triumf", som han utdypet slik:

"Så lenge holdningene til den største humanitære katastrofen etter andre verdenskrig blir formulert innenfor en overforenklet dikotomi mellom sinnelagsetikere og konsekvensetikere, eller mellom «snillisme» (et umulig begrep for å forstå samfunn) og realisme, vil diskusjonen om verden og Norges plass snurre rundt seg selv. Den synes å handle om Midtøsten, men i virkeligheten dreier den seg om Norge – tilsynelatende er den preget av et kosmopolitisk perspektiv, men i realiteten viser det seg at det er snakk om narsissismens triumf." 

Også Tvedt mente innsats i nærområdene ville være viktigst og lanserte følgende alternativer for Stortinget:

"Dersom Stortinget virkelig vil gjøre noe for Syria og flyktningekatastrofen, og som også kan bidra til å skape grunnlag for mer varige løsninger, kunne de ha sagt: Isteden for å bruke milliarder på 10 000 flyktninger vil Norge betale for driften av alle UNHCRs leire internt i Syria i to år. Eller for alt arbeidet i Jordan i to år. Eller i Libanon (alt ville ha kostet mindre enn selv de mest beskjedne overslagene over hva 10 000 flyktninger til Norge vil koste)."

Tvedt vant raskt gehør hos andre innenfor akademia, som professor emeritus Sigurd Skirbekk ved Universitet i Oslo, professor Nina Witoszek samme sted og statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger, mens Jan Egeland i Flyktninghjelpen ikke var imponert:

"Terje Tvedt er god på vann, men nødhjelp, det forstår han ikke."

NRK nyheter kunne imidlertid melde at en av Norges mest erfarne flyktningarbeidere, tidligere utenlandssjef Arnulf Torbjørnsen i Røde Kors, var "overbevist om at penger fra Norge vil gjøre mest nytte i flyktningenes nærområder". Til NRK sa han bl.a.:

"Poenget må være å være så effektiv som mulig. Det er klart at å ta flyktninger til Norge er veldig bra for dem som kommer, men det er klart at det bare blir en dråpe i havet når man ser på de millioner av flyktninger som er der nede."

De humanitære organisasjonene skuffet over forliket

Heller ikke organisasjonene bak appellen om en nasjonal dugnad er imponert over forliket på Stortinget.

 - Vi er sterkt kritiske til resultatet av forhandlingene mellom partiene, uttalte Beate Ekeløve-Slydal i Amnesty i Norge og utdypet det slik:

"Flertallet av partiene på Stortinget har vedtatt på sine landsmøter at Norge skal ta imot 10.000 syriske kvoteflyktninger innen utgangen av 2016. Stilt ovenfor verdens største humanitære krise etter 2. verdenskrig er partienes nedjustering av antallet flyktninger, og forlengelse av tidsrommet for når vi skal ta i mot flyktningene, en skuffelse."

- At Stortinget er enige om å ta imot 8000 kvoteflyktninger er et skritt i riktig retning, mente Jan Egeland i Flyktninghjelpen, men la til at:

"Det er uforståelig at Stortinget ikke går inn for en større økning i hjelpen til Syria og nabolandene i møte med vår tids største krise."

- Partiene ga ikke ekstra midler til nærområdene i Syriakonflikten – og ga opp landsmøtevedtak om 10.000 flyktninger, skrev Norsk Folkehjelp på sine nettsider og utdypet det slik:

"Norsk Folkehjelp synes det er svært skuffende at ekstra penger til Syria og nærområdene ikke er en del av avtalen mellom AP, SV, MDG, KrF, Venstre og Høyre. Alle partiene var enige om at flest mennesker må hjelpes i nærområdene og at Norge må gi betydelig mer støtte til dette. Nå ender det opp med en økning på 250 millioner som skal gå fra omdisponeringer i bistandsbudsjettet, med andre ord tas fra andre mennesker i nød. Spesielt med at alt snakket fra FrP og Høyre om å vise ansvar i nærområdene ikke fører til noe."

Vi har samlet den siste månedens medieklipp og -debatt, men siste ord er neppe sagt, verken om Stortingets syriaforlik eller om Norges og Europas håndtering dagens omfattende flyktningkrise.


Aktuelle lenker:
 • Nasjonal dugnad for syriske flyktninger, kronikk av John Peder Egenæs (generalsekretær i Amnesty, Gry Larsen (generalsekretær i CARE), Jan Egeland (generalsekretær i Flyktninghjelpen), Anne-Marie Helland (generalsekretær i Kirkens Nødhjelp), Ann-Magrit Austenå (generalsekretær i NOAS), Åsne Havnelid (generalsekretær i Norges Røde Kors), Liv Tørres (generalsekretær i Norsk Folkehjelp) og Tove R. Wang (generalsekretær i Redd Barna) i VG 11.03.15
  Krigen i Syria har ført til den største humanitære krisen på flere tiår. Men norske politikere er forbausende stille. Vi tar til orde for at vi tar imot til sammen 10.000 syriske flyktninger i løpet av de neste to årene.
 • A Humanitarian Crisis on the Doorstep of Europe, PRIO 20.05.15
 • Flyktningregnskapet 2015, Flyktninghjelpen 18.06.15

Stortingets behandling:

Partiene om avtalen:

Kommentarer fra norske organisasjoner:

Medieklipp og -debatt:

 • Høy innvandring skader ikke, Dagsavisen 03.07.15
  Det er ingen kobling mellom hvor mange innvandrere et land har og hvor godt de blir integrert, konkluderer ny undersøkelse.
 • Dette bør du vite om verdens flyktninger, Vårt Land 02.07.15
  Nesten 14 millioner nye flyktninger på ett år.
 • Fattige land bærer mer av byrden, Vårt Land 02.07.15
  Ikke siden 2. verdenskrig har flere vært på flukt. De flykter stort sett fra krig og konflikt i fattige land. I økende grad er det andre fattige land som tar imot dem.
 • Vinner på tøffe flyktningkrav, Vårt Land 02.07.15
  Flyktningdebatten ser ut til å ha gitt vann på mølla for SV. Nå dobler de oppslutningen.
 • Siv varsler omkamp om Syria-flyktningene, Dagbladet 02.07.15
  Siv Jensen kaller Stortingets vedtak om 8000 flyktninger kostbar symbolpolitikk.
 • Hjerteløs populisme av godhetens apostler, debatt av Mazyar Keshvari i Aftenposten 02.07.15
  Det er et viktig moralsk spørsmål om vi skal hjelpe 8000 personer i Norge, eller en million i nærområdene.
 • 137 000 migranter har krysset Middelhavet så langt i år, Aftenposten 01.07.15
  De aller fleste av dem er flyktninger som rømmer fra krig og forfølgelse, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).
 • Her peker norsk politi ut tre mulige menneskesmuglere, Dagbladet 01.07.15
  Plukket ut 3 av de 419 personene norske Siem Pilot brakte i land på Sicilia i dag.
 • Ut i protest mot Syria-forlik, Dagsavisen 01.07.15
  Tidligere statsråd og nestleder Øystein Djupedal har meldt seg ut av SV i protest etter at partiet trakk seg fra Syria-forhandlingene i Stortinget.
 • Flyktningene – rasjonell politikk?, kommentar av Erik Solheim i Dagens Næringsliv 30.06.15
  Å hjelpe flyktningene i nærområdene er en opplagt riktig tanke. Carl I. Hagens forslag burde omfavnes.
 • Italia vil ha felles asylpolitikk for hele Europa: - Dublin-avtalen fungerer ikke, Dagbladet 30.06.15
  Italiensk statssekretær sier til Dagbladet at det er viktig at også Norge bidrar, hvis Schengen-samarbeidet skal fungere.
 • Slik jager Kripos menneskesmuglere i Middelhavet, Dagbladet 30.06.15
  Blant de 770 flyktningene norske «Siem Pilot» reddet fra Middelhavet i forrige uke, kan det ha skjult seg kyniske bakmenn. Nå er to personer smuglersiktet.
 • Syria-krangelen: Krever at flere flyktninger får komme i år, VG 22.05.15
  Kravet om 10.000 syriske flyktninger er for lengst lagt dødt. Men en viss økning i antallet flyktninger allerede i år, er et klart krav fra et flertall på Stortinget.
 • - Å ta imot 8.000 flyktninger til Norge, er ressurssløsing, Nettavisen 28.06.15
  Debatten rundt hvor mange flyktninger som Norge skal ta imot, raser på ulike fora og sosiale medier. Det startet nedgangen til Arbeiderpartiet på meningsmålingene, og debatten splitter den blåblå regjeringen i to. Nå hiver den nye børskongen, Christian Ringnes, seg inn i debatten. - Å ta imot 8.000 flyktninger til Norge, er ressurssløsing, sier Ringnes til Nettavisen.
 • Fremskritt for Frp, Dagens Næringsliv 27.06.15
  Frp gjør sin beste måling siden juli 2013. Siv Jensen mener motstanden mot å ta imot Syria-flyktninger har styrket partiet.
 • EU sa nei til tvungne flyktningekvoter, Aftenposten 26.06.15
  Opphetet krangel om fordeling av flyktninger i EU.
 • EU-landene er enige om å ta over 40 000 flyktninger fra Italia og Hellas, Dagbladet (NTB) 26.06.15
  Medlemslandene er enige om å flytte 40 000 syriske og eritreiske asylsøkere fra Italia og Hellas til andre land over to år. Slik ønsker EU å minske trykket på de to middelhavslandene, som tar imot mange.
 • Flyktninger takker Norge, kommentar av Helge Simonnes i Vårt Land 24.06.15
  Takk og pris at Norge fikk fart på seg og sendte redningsbåt til Middelhavet. 770 ble reddet mandag kveld.
 • Strømmen av flyktninger over Middelhavet: årsaker og konsekvenser, kommentar av Morten Bøås i Dagsavisen (nye meninger) 24.06.15
  Transport av flyktninger både gjennom Libya og over Middelhavet har blitt en ny vekstnæring i et land uten en fungerende stat.
 • – Frp vil gjøre en god jobb med Syria-avtalen, NRK nyheter 24.06.15
  – Frp-statsrådene vil gjøre en god jobb med Syria-flyktningene fordi de vil bevise at de er forpliktet til å gjennomføre avtalen på tross av motstanden mot den, tror statsminister Erna Solberg.
 • Ny flyktningkampanje får voldsom oppslutning i sosiale medier. Hun er kvinnen som står bak, Dagbladet 23.06.15
  I disse dager hvor debatten om flyktninger fra Syria preger både spalteplass og sakslister over hele landet, har en ny kampanje startet i sosiale medier. #Engangvarjegflyktning.
 • Norsk skip har reddet 770 migranter, Aftenposten (NTB) 23.06.15
  671 migranter i to trebåter ble mandag berget av det norske skipet «Siem Pilot» som deltar i EUs grenseoperasjon Triton i Middelhavet. 99 nye ble deretter hentet over fra en annen redningsbåt.
 • Den europeiske egoismen, kommentar av Giovanni Lorenzi i Dagsavisen (nye meninger) 23.06.15
  Når det gjelder innvandring har Europa fremdeles ikke en felles politikk og fortsetter å håndtere et strukturelt problem med samme type verktøy som brukes for å takle en midlertidig krise. Bare ved å overvinne denne type utfordringer kan man skape et felles Europa.
 • De er flyktninger 2.0, kommentar av Are John Knudsen i Bergens Tidende 22.06.15
  I gamle dager var flyktninger alltid langt borte, i svart-hvitt. Nå følger vi flukten direkte på sosiale medier.
 • Millioner på flukt, lederkommentar i Adresseavisa 22.06.15
  Ikke siden andre verdenskrig har så mange mennesker vært på flukt fra krig, vold og undertrykkelse.
 • Europa må ta ansvar, kommentar av Jan Egeland i Dagbladet 21.06.15
  Murene rundt Europa gjør det vanskelig å se hvilken historisk utfordring vårt kontinent står overfor.
 • Frp-politiker beskyldt for å ha levert «det mest inhumane innlegget noensinne», Dagbladet 20.06.15
  Sjokkerte kommunestyret under flyktningdebatt.
 • Return to sender…… , kommentar av Per Bertelsen i Dagsavisen (nye meninger) 20.06.15
  Aldri har så mange mennesker vært på flukt, 59.5 millioner er blitt tvunget til å forlate sine hjem. Bare noen veldig få greide å komme seg til Norge, noen av ungdommene sender vi tilbake til en uviss skjebne.
 • Verden toer sine hender, lederkommentar i Dagbladet 20.06.15
  Verdenssamfunnet har vist seg ute av stand til å håndtere dette. Fredsmekling og diplomati er de beste virkemidlene for å fjerne årsakene. Men FN kan ikke få gjort noe mer enn medlemslandene, særlig stormaktene, vil.
 • Enorme ødeleggelser, Dagsavisen 20.06.15
  De økonomiske ødeleggelsene i Syria minner om andre verdenskrig i Europa, sier Midtøsten-ekspert.
 • - Mange er skuffet over Høyre i denne saken. Det er jeg også, Dagens Næringsliv (NTB) 20.06.15
  Tonen var uvanlig skarp mellom regjeringspartnerne Høyre og Fremskrittspartiet da Syria-forliket ble debattert i Stortinget fredag.
 • Tybring-Gjedde: – Bestem deg selv, Knut Arild Hareide: Er du rød eller blå?, ABC Nyheter 20.06.16
  – KrF har trass i avtalen med oss, gått til vår hovedmotstander Ap og inngått en avtale om flyktninger fra Syria, som vil koste samfunnet 95 milliarder kroner i livstidsperspektiv.
 • Passkontroll på kontinentet, Morgenbladet 19.06.15
  Hvis flyktningkrisen i Middelhavet ender opp som en absurd landskamp mellom europeiske stater, kommer alle til å tape.
 • Då Jan Egeland fekk styra landet, kommentar av Kaj Skagen i Ny Tid 19.06.15
  I staden for å verta invitert til ei felles undersøking av dei mest påtrengjande krisene i tida vart politikarar, intellektuelle og såkalla vanlege folk innkalla til ein felles dugnad på premissane til hjelpeorganisasjonane.
 • Stadig flere mennesker er på flukt fra krig og forfølgelse, Aftenposten 18.06.15
  Her er grafene som viser at et stadig økende antall millioner mennesker er på flukt.
 • Da jeg var båtflyktning, kronikk av Tim Nguyen på NRK ytring 18.06.15
  Jeg vet hvor annerledes livet kan bli for de båtflyktningene som lykkes.
 • Høyrevelgerne sier nei til 8000 syrere, VG 18.06.15
  Et knapt flertall av Høyres velgere sier nei til avtalen på Stortinget om å ta imot 8000 syriske flyktninger. – Forstår det godt, sier Høyre-topp.
 • Nesten 12 millioner syrere på flukt, ABC Nyheter (NTB) 18.06.15
  Hver femte flyktning i verden kommer nå fra Syria. Rundt 4 millioner mennesker har flyktet fra landet mens 7,6 millioner er internt fordrevet fra sine hjem.
 • Høyre, KrF og Venstre må holde avtaler!, debatt av Carl I. Hagen i Aftenposten 18.06.15
  I sin lederartikkel 13. juni angriper Aftenposten både Frp og undertegnede. Det hevdes at Per Sandberg og jeg mener Syria-avtalen egner seg for kabinettsspørsmål. Det underslås at det er bruddet på en helhetlig og omfattende budsjettavtale som er bakgrunnen.
 • Spillet om Syria-flyktningene, mediekritikk av Jan Arild Snoen på MinervaNett 16.06.15
  VG skal ha det til at Frp var villige til å ta imot 7500 syriske flyktninger, mot flertallets 8000. En mer rimelig fremstilling er at de ville ta 1000 ekstra, mot flertallets 3500.
 • EU drøfter tiltak mot krisen i Middelhavet, Aftenposten (NTB) 16.06.15
  EU-land diskuterer tirsdag hvordan de kan hjelpe Hellas og Italia med å håndtere strømmen av migranter. Norge vil bidra til bedre registrering av asylsøkere.
 • En byrde ingen vil bære, kommentar av Cindy Horst og Maria Gabrielsen Jumbert i Dagsavisen (nye meninger) 16.06.15
  Hvorfor prøver flyktninger fra Afrikas horn å ta sjøveien til Europa?
 • Unicef frykter en «tapt generasjon», NRK nyheter 16.06.15
  18.000 syrere har flyktet over grensen til Tyrkia de siste dagene mens den IS-kontrollerte grensebyen Tel Abyad har vært under USA-støttet angrep. Unicef er redd Syria får en hel generasjon uten skolegang.
 • Notat: Frp ville ta imot 7.500 syriske flyktninger, Aftenposten (NTB) 16.06.15
  Fremskrittsparti-politikere har kalt det uansvarlig å ta imot 8.000 flyktninger fra Syria. Men i et notat aksepterer Frp å ta imot 7.500 flyktninger fra landet.
 • Frp vil ha lokale folkeavstemninger om Syria-flyktninger, VG (NTB) 16.06.15
  Fremskrittspartiet oppfordrer sine kommunepolitikere til å foreslå lokale folkeavstemninger om syriske flyktninger.
 • - Løser ingenting ved å hente syrere til Norge, Dagbladet 16.06.15
  Jordansk general fastslår at en politisk løsning er eneste håp for Syria.
 • Vi redder ikke liv ved å bombe båter, kommentar av Bjørn Nissen og Meinie Nicolai i Dagbladet 15.06.15
  Problemet er ikke smuglerne, men krig, håpløshet og mangel på trygge og lovlige alternativer for flukt. Leger Uten Grenser fordømmer EUs politikk om å senke båter for å redde liv.
 • Desperate syrere på flukt fra IS-kamper lempet barna over piggtråden, Aftenposten 15.06.15
  Tusener av syrere strømmer til grensen mot Tyrkia og trenger seg inn ved å klatre over eller klippe hull i piggtrådsperringene. Årsak? Kurdisk suksess i kampen mot ekstremistgruppen Den islamske staten (IS).
 • Solberg om kritikken fra Frp: – Viktig å kjøle ned, NRK nyheter 15.06.15
  Statsministeren avviser at Høyre har dolket Frp i ryggen. Hun mener alternativet til en Syria-avtale var å forlate regjeringen, eller godta 10 000 kvoteflyktninger på to år.
 • Amnesty: Verdenssamfunnets flyktninginnsats er en fiasko, Dagens Næringsliv 15.06.15
  - Vi er vitner til den verste flyktningskrisen i nyere tid, heter det i ny rapport fra organisasjonen.
 • Ny strid om flyktninger på Stortinget til høsten, Aftenposten (NTB) 15.06.15
  Norge kan ikke ta imot flere kvoteflyktninger enn dem som kommer fra Syria de neste årene, mener Frps innvandringspolitiske talsmann Mazyar Keshvari.
 • Slik ble menneskesmuglerne avslørt av italiensk politi, Aftenposten 14.06.15
  Ulovlig innvandring til Europa er en milliardindustri. Italiensk politi brukte erfaringen fra krigen mot mafiaen for å avsløre tre av de viktigste bakmennene.
 • KrF og Venstre forventer at syrerne ikke skyver ut andre flyktninger, Aftenposten 14.06.15
  Norge må ikke slutte å ta imot flyktninger fra andre land selv om vi tar imot 8000 syrere, krever sentrum og Ap.
 • Skei Grande med verbalt lyskespark mot Frp, Aftenposten 14.06.15
  Først tok hun for seg Frps ønske om å ha en folkeavstemning om enigheten på Stortinget om å ta imot 8000 kvoteflyktninger fra Syria de neste tre årene. - Hva slags menneskesyn er det? Og hva slags demokratisyn? spurte hun retorisk i sin tale til landsstyret.
 • Desperate flyktninger rømmer IS-kampene - tvunget tilbake, VG 14.06.15
  Mens kurdiske styrker nærmer seg den strategisk viktige IS-kontrollerte byen Tel Abyad, prøver flyktninger å komme seg vekk. Der stoppes de, og sendes tilbake av IS.
 • FN: – Matpengene til IS-flyktninger tar slutt, NRK nyheter 14.06.15
  – Vi dro for å redde våre liv. IS fordrev oss. Vi så dem komme og vi flyktet så raskt vi kunne, forteller Saadha Mohammed til NRK. Hun er en haltende gammel dame som dro fra Ramadi-området da IS rykket fram.
 • Ett mer menneskelig liv som flyktning, kommentar av Nina Nedrebø i Dagsavisen (nye meninger) 13.06.15
  Snart lanseres Flyktningregnskapet for 2015 utarbeidet av Norsk Flyktningeråd. Regnskapet vil som hvert år antakelig vise de enorme, og økende, behovene for humanitært asyl i en verden som stadig forverres av krig, konflikt, og folkemord. Menneskerettigheter, og å se verden i sammenheng med etiske konsekvenser for krig og fred, og behovet for fred nå som politikere gjør det motsatte, er nødvendig.
 • - Når Norge nå vil ta imot 8000 syrere, håper jeg at vi er blant de heldige, Dagbladet 13.06.15
  De flyktet fra krigen og alt de eide. Nå håper den lille syriske familien at de skal få være blant de heldige som får komme til Norge.
 • Synes syrere fortjener bedre, Aftenposten 13.06.15
  8000 eller 10.000? Syriske Raifeh Albahleh har bodd i Norge i over 20 år og gråter over at syrere omtales som tall – ikke mennesker.
 • For lite hjelp til syriske flyktninger, lederkommentar i Dagens Næringsliv 13.06.15
  Flere har i løpet av våren hevdet at det ikke er noen motsetning mellom å ta imot flere syriske flyktninger til Norge og å bidra mer for å hjelpe syriske flyktninger i nærområdene. Avtalen på Stortinget om Syria-flyktningene bekrefter at det var feil.
 • FNs Europasjef for flyktninger: – Norge bør være stolte, NRK nyheter 13.06.15
  UNHCR sin Europa-sjef mener Norge bør være stolte over vedtaket om å ta imot 8000 kvoteflyktninger fra Syria. Han håper Norges gjestfrihet vil smitte over på andre europeiske land.
 • «Solberg fremstår som svak leder», kommentar av Carl I. Hagen i VG 12.06.15
  H-Frp-regjeringen foreslo vel 1500 kvoteflyktninger i sitt budsjettforslag. Dette presset V og KrF opp til 2120 kvoteflyktninger, hvorav 1500 fra Syria for å sikre flertall for budsjettet.
 • Mistet støtten via e-post, Vårt Land 12.06.15
  Kvekerhjelpen hadde allerede lovet millioner til opptrening av valgobservatører i Burundi. I går avlyste NORAD støtten, fordi pengene heller skal gå til Syria.
 • Håpet på én milliard til de syriske nærområdene. Fikk 250 mill: - Skuffende lite, Dagbladet 12.06.15
  Ønsket seg en milliard «friske penger».
 • – Skal man plukke flyktninger ut fra om de kan «Pål sine høner» og liker fårikål?, Dagens Næringsliv 12.06.15
  Justisdepartementet vil luke ut kvoteflyktninger med holdninger som strider med «grunnleggende norske verdier». Forslaget slaktes av KrF og Flyktninghjelpen.
 • Jeg blir mer og mer irritert på Høyre, kommentar av Carl I. Hagen i Aftenposten 12.06.15
  Høyre/Fremskrittspartiet-regjeringen foreslo vel 1500 kvoteflyktninger i sitt budsjettforslag. Dette presset Venstre og Kristelig Folkeparti opp til 2120 kvoteflyktninger, hvorav 1500 fra Syria, for å sikre flertall for budsjettet.
 • Bistand til norske kommuner, Vårt Land 12.06.15
  Også kommunenes­ flyktning­regning sendes­ videre til norske ­bistandsprosjekter. – Disse pengene skulle gått til å forebygge nye humanitære katastrofer, sier Norsk Folkehjelp.
 • Vi må kunne gjøre begge deler, debatt av Rebecca Dibb i Morgenbladet 12.06.15
  Terje Tvedt anklager i Morgenbladet 29. mai hjelpeorganisasjoner i Norge for å pådytte verdenssamfunnet skyld for konflikten i Syria og for å handle ut i fra egen agenda når vi ber om at Norge tar imot 10 000 kvoteflyktninger. Som hjelpearbeider for Flyktninghjelpen i Irak er min agenda å hjelpe så mange som mulig av de syriske flyktningene som er rammet av vår tids største humanitære krise.
 • Et godt forlik om Syria-flyktninger, lederkommentar i Aftenposten 12.06.15
  Stortingsflertallet viser heldigvis vilje til å hjelpe. Det brede forliket og tilslutningen fra det største regjeringspartiet Høyre gjør avtalen mer realistisk enn den ellers ville vært. Begge deler vil komme dem dette handler om, de syriske flyktningene, til gode.
 • Folket har allerede talt, Siv, lederkommentar i VG 12.06.15
  Fremskrittspartiets politikk om syriske flyktninger har ikke flertall i Stortinget. Det har et vedtak om å øke flyktningkvoten de nærmeste tre årene, for å kunne ta imot flere flyktninger fra Syria. De flykter fra en langvarig, særdeles brutal, blodig og destruktiv borgerkrig.
 • Frp krever nasjonal folkeavstemning om Syria-flyktninger, VG 12.06.15
  Fremskrittspartiet vil stemme imot Syria-avtalen, men kommer ikke til å kalle inn til et ekstraordinært landsstyremøte.
 • Ta imot de trengende, lederkommentar i Dagbladet 12.06.15
  Når vi har valgt det dyre alternativet: å ta imot flyktninger her hjemme framfor å hjelpe flere i nærområdene, er det essensielt at vi tar imot de flyktningene som har særskilte behov og ikke de som best kan hjelpes i nærområdene. Vi må derfor ta imot palestinere, alenemødre, desertører, seksuelle minoriteter og funksjonshemmede, som få i nærområdet er villig til å ta inn. Velger vi annerledes vil det nåværende vedtaket ha vært en feilprioritering.
 • Syria-penger tas fra bistandsbudsjett i Afrika og Asia, Dagens Næringsliv (NTB) 12.06.15
  Flere organisasjoner reagerer på at regjeringen tar av bistandsbudsjettet for å gi humanitær hjelp til syriske flyktninger. – Ikke en ønskesituasjon, men noe vi kunne gå med på, vedgår KrF.
 • Frps regjeringsspill, kommentar av Helge Simonnes i Vårt Land 12.06.15
  Frp mener neppe alvor med å trekke seg ut av regjeringen, men partiet fikk satt sitt preg på forhandlingene om Syria-flyktninger.
 • På flukt fra overmakten, kommentar av Frithjof Jacobsen i VG 11.06.15
  Så kommer det Syria-flyktninger. Og regjeringen overlever nok dette også, samme hva Per Sandberg sier.
 • Flykt­ning­hjel­pen: Absurd diskusjon om Syria-flykt­nin­ger, ABC Nyheter (NTB) 11.06.15
  De politiske partienes diskusjon om syriske flyktninger er absurd, mener Flyktninghjelpens Synne Bergby, som arbeider med flyktninger i Libanon.
 • Syria-avtalen presentert: - Viser at vi i Norge samler oss når det trengs, Dagbladet 11.06.15
  Dette er partilederne enige om.
 • - Vi kommer ikke til å ta imot flyktninger hvis vi ikke har boliger til dem, Dagbladet 11.06.15
  Syria-avtalen skal evalueres i 2017.
 • Solberg: – Er glad Stortinget lyttet til våre innvendinger, NRK nyheter 11.06.15
  – 8000 flyktninger over tre år er mer levelig for kommunene enn det opprinnelige forslaget, sier statsminister Erna Solberg. Hun er fornøyd med dagens avtale om Syria-flyktninger.
 • Det handler tross alt om mennesker, kronikk av Jonas Gahr Støre på NRK ytring 11.06.15
  Flertallet på Stortinget sa i dag velkommen til 8 000 overføringsflyktninger fra Syria innen 2017. Vi gjør dette fordi en ekstraordinær situasjon krever ekstraordinære tiltak.
 • Forlik gir bistandskutt, Klassekampen 11.06.15
  Norge skal gi 500 millioner kroner mer i bistand til Syria og nærområdene – på bekostning av andre poster på bistandsbudsjettet. Amnesty og Flyktninghjelpen advarer.
 • – En halvering av ambisjonen, Dagsavisen 11.06.15
  SV-leder Audun Lysbakken mener Syria-kompromisset åpner for å ta imot færre flyktninger i 2017. Trist lesning av politikk, svarer Ap-leder Jonas Gahr Støre.
 • Uavgjort mellom Høyre og Ap i Syria-forhandlingene, kommentar av Thomas Boe Hornburg i Aftenposten 11.06.15
  Vårens mest dramatiske dragkamp på Stortinget – om økt norsk hjelp til Syria – endte onsdag ettermiddag med uavgjort. Det er aller tydeligst når man ser på de to avgjørende partiene i Syria-spørsmålet: Høyre og Ap.
 • Ta i mot LHBT-flyktninger fra Syria, kommentar av Vegard Rødseth Tokheim og Kaia Marie Rosseland i VG 11.06.15
  Dersom Stortinget åpner for å ta imot flere flyktninger, håper vi at stortingsrepresentantene spesifiserer til FNs Høykommissær at Norge svært gjerne vil motta en kvote med LHBT-flyktninger fra Syria.
 • Fullt kaos om flyktningavtalen, Dagbladet 11.06.15
  Siv Jensen kan ikke love å følge opp avtalen i regjering.
 • Vil strupe statsstøtte etter Hege Storhaugs IS-artikkel: - Et intellektuelt konkursbo, Dagbladet 11.06.15
  «Minst 8 000 IS-sympatisører hentes til Norge?»
 • Flukten til sentrum, kommentar av Marie Simonsen i Dagbladet 11.06.15
  Med Frp i regjering har det skjedd et taktskifte i norsk flyktningpolitikk. Den er blitt mer liberal.
 • Syria-flyktningene koster 3,5 milliarder kroner, Aftenposten (NTB) 11.06.15
  Hver flyktning som Norge mottar fra Syria, vil koste 1 million kroner i løpet av de fem første årene på norsk jord. Det betyr at flyktningkompromisset på Stortinget vil føre til en ekstraregning på 3,5 milliarder kroner, ifølge Finansdepartementet.
 • Symbolpolitikk fra Stortinget, kommentar av Harald Tom Nesvik i Dagsavisen (nye meninger) 11.06.15
  Stortingsflertallet gikk i går inn for å si ja til et betydelig antall flere syriske flyktninger over de neste tre årene. Fremskrittspartiet mener det er useriøst og en symbolpolitikk av verste sort.
 • Åpne grenser, kommentar av Torunn Egge Roux i Stavanger Aftenblad 09.06.15
  Ved å åpne grensene hjelper vi både de som kommer hit og mange av dem som blir igjen. For det kan ikke utelates fra debatten at beløpene flyktninger hvert år sender hjem, er mange ganger større enn beløpene vi gir i nødhjelp og u-hjelp.
 • Har norske eliter mistet sin sjel?, kommentar av Nina Witoszek i Aftenposten 09.06.15
  Mange norske høyoktanhjerner er mobilisert for å svare på spørsmålet: å trykke eller ikke trykke 10.000 syriske flyktninger til vår norske barm. Den intellektuelle majoriteten som er imot snakker om politiske realisme, kommunal uvilje og faren for at "flere jødehatere, likestillingshatere, og ytringshatere bosetter seg permanent i Norge».
 • Har Frp eit poeng?, kommentar av Svein Erik Tuastad i Stavanger Aftenblad 08.06.15
  God flyktningpolitikk krev meir enn god vilje.
 • Miljøpartiet fornøyd med at Frp er ute av Syria-diskusjonen, Dagbladet (NTB) 06.06.15
  Frp trakk seg fredag fra forhandlingene med de øvrige partiene om hvor mange flyktninger Norge skal ta imot fra Syria. Det ser Miljøpartiet De Grønne lyst på.
 • «Dette kan vi», Morgenbladet 06.06.15
  Terje Tvedt er god på vann, men nødhjelp, det forstår han ikke, sier Jan Egeland i Flyktninghjelpen.
 • Vemmelig godhet, Dagens Næringsliv (magasinet) 06.06.15
  Krig, sult og katastrofer sender mennesker på flukt. Men er det egentlig snilt å hjelpe?
 • Derfor brøt vi forhandlingene om syriske flyktninger, kronikk av Harald Tom Nesvik i Aftenposten 06.06.15
  Å hjelpe der hjelpen betyr mest er å ta politisk ansvar.
 • Frp gikk fra Syria-forhandlinger, Vårt Land 06.06.15
  Frp-statsråder må styre flyktningpolitikk de er i mot om det blir flyktningavtale.
 • Millioner på flukt i mai, NRK nyheter 05.06.15
  Afrikanere og folk fra Midt-Østen til Europa, Rohingyaer fra Myanmar og latinamerikanere til USA. Over 50 millioner mennesker var på flukt fra krig og fattigdom i fjor og tallet ligger an til å bli enda høyere i år.
 • Gode formål og gale følger?, debatt av Sigurd Skirbekk i Morgebladet 05.06.15
  Sjelden har en norsk moralelite blitt grundigere avkledd enn i artikkelen «Narsissimens triumf» i Morgenbladet sist uke. Terje Tvedt gir tallmessig belegg for et motperspektiv til moralen bak programmet for å ta imot 10 000 syriske flyktninger. Tvedts essay var et svar til Morgenbladets førstesideoppslag: «Er det galt å være god?»
 • – Blir bare en dråpe i havet å ta flyktninger til Norge, NRK nyheter 05.06.15
  Flyktninger bør hjelpes i nærområdene, mener Norges kanskje aller mest erfarne flyktningarbeider.
 • Politikk er og bør være basert på følelser, debatt av Tore Witsø Rafoss i Morgenbladet 05.06.15
  Debattanter som vil utelukke følelsene fra den politiske debatten om Syriaflyktningene, har en feilaktig og utdatert forståelse av hvordan mennesker tenker.
 • Syria-flyktningene: Bare tre prosent av kommunene sier nei, VG 05.06.15
  Bare tre prosent av spurte kommuneledere sier klart nei til å ta imot flere flyktninger fra borgerkrigen i Syria, viser en ny undersøkelse.
 • - De vet om dødsrisikoen, men drar med falleferdige farkoster - og håper på det beste, Dagbladet 04.06.15
  Ny rapport om båtflyktningene.
 • Arbeiderpartiet må være tydeligere, Mansoor Hussain (16) og Maria Qureshi (18) på Si;D i Aftenposten 04.06.15
  Til stående applaus ble det på landsmøtet til Arbeiderpartiet enstemmig vedtatt å ta i mot 10.000 kvoteflyktninger fra Syria. Entusiasmen var stor, men nå begynner Arbeiderpartiet å vakle.
 • Mener Solveig Horne trikser med flyktningtallene, VG 04.06.15
  To tankesmier har gjennomgått tallene fra regjeringen på antallet flyktninger kommunene vil ta imot. Konklusjonen er den samme: Her er det blitt regnet feil.
 • – Slik misbrukes kommune-svar, Dagsavisen 04.06.15
  Det er så mange feil i Solveig Hornes tallmateriale at det ikke kan brukes som grunnlag for Stortingets beslutning, mener tenketank.
 • Penger følger deg ikke i døden, kommentar av Synnøve K. N. Bendixsen og Halvar A. Kjærre i Bergens Tidende 03.06.15
  De har satset alt på å komme til Europa og frykter for livet ved å returnere. Tillit til norske myndigheter er viktigere enn penger.
 • PST: Flyktninger verves av ekstremister i Norge, Aftenposten (NTB) 03.06.15
  Fortvilte og sårbare flyktninger blir forsøkt vervet av islamske ekstremister i Norge, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST).
 • Avslørt av PST i Midtøsten: - Flyktninger var terrorister, Dagbladet 02.06.15
  1000 syrere ble plukket ut av FN som kvoteflyktninger og skulle til Norge. Mellom 5 og 10 av dem er avslørt som islamske terrorister, ifølge PST.
 • Flyktninger på vei til Norge mistenkt for terrorisme, Aftenposten (NTB) 01.06.15
  Mellom fem og ti av rundt 1.000 kvoteflyktninger som er plukket ut av FN for å komme til Norge, er terrorister, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST).
 • Misbruk av ord, manipulering av opinionen, kommentar av Halvor Fosli i VG 01.06.15
  «Vårens viktigste dugnad», som Jan Egeland i Flyktninghjelpen skrev på sin blogg, og som han og andre har gjentatt med variasjoner i utallige nyhetsoppslag. Men det er misbruk av ord.
 • Flyktninger, lederkommentar i Klassekampen 30.05.15
  Professor Terje Tvedt skriver i en grundig artikkel i Morgenbladet denne uka at FNs politikk alltid har vært at flyktningstrømmer av denne typen må håndteres i konfliktens nærområder. Slik var det i Uganda, med flyktninger fra Sør-Sudan i den første borgerkrigen, slik var det i Afghanistan, da millioner på millioner kom over grensene til Iran og Pakistan, og slik var det da folk flyktet fra Uganda til Sør-Sudan etter Idi Amins fall.
 • Fluktens profitører, Dagens Næringsliv (magasinet) 30.05.15
  De tar 2000 dollar for turen over Middelhavet og 1300 euro for reisen videre fra Italia til Norge. Menneskesmuglerne i Libya presser familier i Norge til å betale for sine unge slektningers dødsseilas.
 • Ap-Libe i Twitter-krangel med Ap-Jonas, VG 30.05.15
  Mens Ap-leder Jonas Gahr Støre forhandlet om en løsning for å hente syriske flyktninger til Norge, kom varaordfører i Oslo, Libe Rieber-Mohn (Ap)  med et stikk på Twitter.
 • Vis politisk lederskap!, kronikk av John Peder Egenæs (Amnesty) m.fl. i VG 30.05.15
  Det er politisk flertall på Stortinget for å ta et medansvar for vår tids største humanitære katastrofe – den syriske flyktningkrisen. Det kan vi være stolte av! Nå må viljen omsettes til konkret politikk.
 • – Nordmenn spiser potetgull for kostnaden av 10 000 syriaflyktninger, NRK nyheter 29.05.15
  Generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp er lut lei alle regnestykkene for hvor mye det koster å ta imot 10 000 kvoteflyktninger.
 • Afrika bankar på porten, Dag og Tid 29.05.15
  Innvandringa frå Afrika til Europa aukar og aukar. Før hundreåret er omme, kan Afrika ha ti gonger så mange innbyggjarar som Europa.
 • Narsissismens triumf, kronikk av Terje Tvedt i Morgenbladet 29.05.15
  Den 11. mars 2015 trykket VG kronikken som åtte organisasjoner med Flyktninghjelpen og Røde Kors i spissen hadde skrevet: «En nasjonal dugnad for syriske flyktninger». Den lyktes i å vekke nasjonens alltid dårlige samvittighet for egen rikdom og andres fattigdom, og parolen om «10 000 flyktninger til Norge i løpet av to år» fikk raskt støtte fra SV, Venstre, Rødt, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, De Grønne og Arbeiderpartiet. Alle hyllet de dette initiativet.
 • Syria-flyktningene: Derfor er det så vanskelig, VG 29.05.15
  Hvilke krav skal stilles til integrering av flyktninger fra Syria og skal kommunene selv få bestemme hvor mange de vil ta imot?
 • Statsråd Solveig Horne: - Kan ikke plassere 10.000 syriske flyktninger, Aftenposten 28.05.15
  Statsråd Solveig Horne sier nå rett ut at det ikke er mulig å ta imot 10.000 syriske flyktninger. Kommunene sier de bare har plass til 1669.
 • Norges ansvar for katastrofen i Middelhavet, kommentar av Ola Tunander i Ny Tid 27.05.15
  I Norge forsto man ingenting. Regjeringen trodde de grep inn for å redde menneskeliv i Benghazi.
 • Wikileaks avslører EUs plan for å stanse menneskesmugling i Middelhavet, NRK nyheter 27.05.15
  Wikileaks har offentleggjort to dokument som dei seier er EU sin militære plan for å stanse flyktningstraumen i Middelhavet.
 • – 10.000 Syria-flyktninger koster 20 milliarder, Vårt Land (NTB) 27.05.15
  Statistisk sentralbyrå har beregnet hva 10.000 ekstra Syria-flyktninger vil koste Norge.
 • Tallet er ikke 10.000, det er 16 millioner!kommentar av Pål Steigan i Dagsavisen (nye meninger) 27.05.15
  De siste dagene har handlet om tallet 10.000. Politikere som ønsker å framstå som gode og menneskekjære sier 10.000. Både de og alle mediene som går i takt later som om dette handler om flyktningekatastrofen i Syria. Men ikke en eneste av disse humanistiske politikerne har sagt et eneste ord om å stoppe krigen i Syria.
 • - Vi krever handlekraft - Norge må ta imot 10.000 syriske flyktninger!, kommentar av Mani Hussaini (AUF), Nicholas Wilkinson (SU), Erling Laugsand (Senterungdommen), Lage Nøst (Grønn Ungdom), Emil André Erstad (KrFU), Tord Hustveit (Unge Venstre) i Aftenposten 27.05.15
  Krisen i Syria er den største humanitære krisen i vår tid. Vi trenger en nasjonal dugnad for å hjelpe ofrene, både der de er og her hjemme.
 • Tonning Riises selvmotsigelser, debatt av Lars Laird Iversen og Sindre Stranden Tollefsen i Dagbladet 27.05.15
  Riise lanserte begrepet «moralposør» i forbindelse med Stortingsflertallets ønske om å ta i mot 10.000 syriske flyktninger. Han mener de som vil ta i mot flyktningene bryr seg mer om å posere som gode, enn å gå kritisk gjennom egne argumenter. 
 • Når antallet ikke er viktigst, kommentar av Christian Tybring-Gjedde i Aftenposten 27.05.15
  Strategien synes lagt; et flertall for å ta imot 10.000 flyktninger til Norge, blir omgjort til et enda større flertall for å hjelpe langt færre hit til landet.
 • I solidaritet med syriske flyktninger, kommentar av Ivar Johansen i Dagsavisen (nye meninger) 26.05.15
  Norge gir syriske flyktninger én prosent av det vi brukte på fjorårets julehandel. Byen der Nobelprisen blir delt ut bør ta imot flere syriske flyktninger enn regjeringen legger opp til, og invitere til en nasjonal dugnad.
 • Empati uten empati, kommentar av Erik H. Vinje i VG 24.05.15
  Vi er blitt så livredde for å fremstå som uempatiske at det blir uempatisk. Eksempelvis fortsetter vi å slippe inn båtflyktninger i Europa selv om metoden de velger er livsfarlig. De færreste vil gjøre som de slemme australierne – stenge kysten – selv om de på den måten har reddet tusenvis av drukningsofre.
 • Vil ha et felles asylkontor, Dagsavisen 23.05.15
  Ekspert i flyktningrett mener at et felleseuropeisk asylkontor kan sikre en mer rettferdig fordeling av flyktningene som kommer til Europa. I dag havner de fleste i sør.
 • Når godhetshegemoniet faller, debatt av Kristian Tonning Riise i Dagbladet 23.05.15
  Tar De godhetshegemoniet fra en gjennomsnittssosialdemokrat, så tar De livsanskuelsen fra ham med det samme.
 • Skammen på havets bunn, kommentar av Tuva Bogsnes i Dagsavisen (nye meninger) 22.05.15
  Ofrene for en av Middelhavets største båttragedier skal aldri hentes opp fra havet. Det har Italienske myndigheter bestemt. Ville det samme skjedd dersom dette var et skip fullastet med nordmenn?
 • Humanisme i et høykostland, kommentar av Anton Steen i Dagsavisen (nye meninger) 22.05.15
  Et paradoks rir den norske asyl- og innvandringsdebatten: av omtanke for flyktninger kan vi ikke ta imot dem!
 • Dragkampen om Syria-flyktninger hardner til, Dagens Næringsliv (NTB) 22.05.15
  Regjeringen skal fortsatt ikke være villig til å åpne for flere Syria-flyktninger til Norge i år når partiene på Stortinget møtes igjen fredag.
 • Halvparten av folket vil ha 10.000 Syria-flyktninger, Aftenposten (NTB) 22.05.15
  Omtrent halvparten av befolkningen, 47 prosent, sier ja til å ta imot 10.000 flyktninger fra Syria i løpet av to år. 44 prosent sier nei, viser en måling som Ipsos-MMI har gjennomført for Dagbladet.
 • Syriaflyktningene splitter Norge, Dagbladet 22.05.15
  Halve befolkningen ønsker 10 000 flyktninger fra Syria de neste to årene velkommen. I Høyre er det stor motstand.
 • Å avsløre en moralposør, kronikk av Lars Laird Iversen og Sindre Stranden Tollefsen i Dagbladet 22.05.15
  Har debatten om 10.000 syriske flyktninger blitt en kamp mellom de gode og de onde i norsk politikk? 

Søk:

Avansert søk

Syriaforliket:


Hovedpunkter i avtalen:

* Norge skal trappe opp humanitær bistand til Syria og nabolandene med 250 mill. kroner i 2015 (altså til 1.250 mill. kroner) utover det som er foreslått i Revidert Nasjonalbudsjett. Dette nivået økes ytterligere, innenfor bistandsrammen, med 250 mill. kroner i 2016 (altså til 1.500 mill. kroner).

* Kvoten for syriske overføringsflyktninger i 2015 økes med 500 utover de 1.500 som det ble enighet om i behandlingen av statsbudsjett for 2015. Totalt vil Norge dermed ta i mot 2.000 syriske flyktninger i 2015.

* Kvoten for syriske overføringsflyktninger økes til 3.000 i både 2016 og 2017. Norge meddeler FNs Høykommissær for flyktninger at Norge er rede til å motta inntil 8.000 flyktninger fra Syria for årene 2015, 2016 og 2017.

* Situasjonen med mottak av kvoteflyktninger fra Syria vil evalueres i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017 og 2018. Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017 og 2018 skal det vurderes justeringer i nivået, blant annet i lys av erfaringen med bosetting i kommunene og status for UNHCRs appeller og andre flyktningestrømmer.

* Kommunene inviteres til dugnad for å lykkes med mottak, bosetting og integrering. Partiene er enige om å stimulere ekstra innsats for bosetning i kommunene med 80 mill. kroner, utover ordinært integreringstilskudd:

o Overslagsbevilgningen til kommunene økes med 50 mill. kroner i 2015 for å stimulere kommuner til å ta imot flyktninger utover det folketallet i kommunen tilsier og utover IMDIs anmodninger.

o Husbankens rammer for utleieboliger økes med 30 mill. kroner.

* Regjeringen skal i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 foreslå ytterligere tiltak for å stimulere integrerings- og bosettingsarbeidet i kommunene, herunder vurdere forslag fra KS.

* Regjeringen skal utrede om bostøtteordningen bør gjøres gjeldende for personer bosatt i bokollektiver.

* Kommunene oppfordres til å inngå samarbeid med frivillige organisasjoner i kommunen for mobilisering av flyktningeguider til nyankomne overføringsflyktninger.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.