Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Opprop: Gjeninnfør utviklingsministerposten!

Utfordringene verden står overfor må sees og løses i sammenheng. FNs bærekraftsmål har gitt oss en marsjordre og hele regjeringen har ansvar for å sikre en samstemt politikk for utvikling. Det er nødvendig med en utviklingspolitikk som ser ut over og tjener et større formål enn norske særinteresser.

Onsdag 10. januar 2018

(oppropet ble overrakt Venstre-leder Trine Skei Grande 10. januar 2018)

De undertegnede organisasjonene mener det er helt essensielt å gjeninnføre utviklingsministerposten, og støtter helhjertet opp om Venstres krav om dette.

En utviklingsminister vil være avgjørende for at Norge kan få ut sitt potensiale i innsatsen for bærekraftig utvikling, menneskerettigheter og utryddelse av ekstrem fattigdom.

En utenriksminister har et annet mandat enn en utviklingsminister. Førstnevnte skal primært sikre Norges interesser, sistnevnte skal jobbe for utviklingslands interesser. Det er ikke alltid slik at disse sammenfaller, og når disse to slås sammen er det fare for at de norske interessene får råde.

Det er tre stortingsperioder til vi skal nå bærekraftsmålene. Målene er ambisiøse og regjeringen med statsministeren i spissen må levere en samstemt politikk der alt trekker i samme retning. Den nye regjeringen trenger en utviklingsminister som en avgjørende drivkraft for global bærekraftig utvikling framover.

Og sist, men absolutt ikke minst: Internasjonale normer og konvensjoner er også under stadig sterkere press. Vi ser og opplever at menneskerettighetene er under angrep over hele verden, i både fred- og konfliktsituasjoner. Verden trenger gode krefter til å yte motstand mot denne utviklingen, og Norge blir sett til av mange som et land med høy integritet som kan ha en naturlig lederrolle internasjonalt. Vi trenger en utviklingsminister som kan være en internasjonal vaktbikkje for menneskerettighetene og for de svakeste i verden.

Denne utviklingsministeren tror vi at Venstre kan få på plass. Vi heier på dere, og ønsker dere lykke til med de videre forhandlingene.

Disse har sluttet seg til oppropet:

 1. FN-sambandet
 2. Kirkens Nødhjelp
 3. Sex og Politikk
 4. LNU
 5. Støttekomiteen for Vest-Sahara
 6. Publish What You Pay (PWYP) Norge
 7. Mellomkirkelig råd
 8. Atlas-Alliansen
 9. Care Norge
 10. Caritas Norge
 11. Changemaker
 12. Forum for utvikling og miljø (ForUM)
 13. SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk
 14. Digni
 15. FORUT
 16. LHL Internasjonal
 17. Norges Vel
 18. Normisjon
 19. Norsk Folkehjelp
 20. Norsk Folkehjelps Solidaritetsungdom
 21. Adra Norge
 22. Plan Norge
 23. Press
 24. Redd Barna
 25. Regnskogfondet
 26. Framtiden i Våre Hender
 27. SAIH
 28. Spire
 29. Tax Justice Network (TJN) Norge
 30. Latin-Amerika-gruppene i Norge (LAG)
 31. Operasjon Dagsverk (OD)
 32. Strømmestiftelsen
 33. Norges Fredslag
 34. Norges Fredsråd
 35. Utviklingsfondet
 36. RORG-samarbeidet
 37. Fellesrådet for Afrika
 38. FIVAS 
 39. Norges Kristne Råd
 40. Afghanistan-komiteen i Norge
 41. FOKUS
 42. Fellesutvalget for Palestina
 43. Norges Sosiale Forum
 44. FIAN
 45. Folkehøgskolenes Internasjonale Utvalg
 46. Nettverk om Utdanning for Bærekraftig Utvikling
 47. Freethem
 48. Attac Norge
 49. Hei Verden
 50. Norges KFUK/KFUM
 51. KFUK/KFUM Global
 52. WWF Verdens naturfond

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 23. juni
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.