Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Appell til Trine Skei Grande og Venstre fra CM

Appell til Venstre-leder Trine Skei Grande fra Tuva Krogh Widskjold i Changemaker under overrekkelse av opprop fra organisasjonene 10. januar 2018.

Onsdag 10. januar 2018

Kjære Trine Skei Grande,

Vi lever i en verden som står over en rekke utfordringer! Sammensatte utfordringer som går på tvers tematisk, mellom land og generasjoner. Vi må se og løse disse utfordringene i sammenheng! Det er jo nettopp det FN bærekraftsmål peker på. 

En utenriksminister har et annet mandat enn en utviklingsminister. Og vi trenger en minister, med et utviklingsperspektiv og som ser lenger enn å sikre Norges interesser. En minister som kan prioritere å delta på høyeste politiske nivå i møter og internasjonale prosesser om utviklingspolitikk. Som sikrer samstemthet og setter klimautfordringer, fattigdomsbekjempelse, kapitalflukt og gjeldsproblematikk inn i et større utvklingbilde.

Med utenriksministerens omfattende arbeidsområde har vi de siste årene sett at utviklingspolitikken har havnet i skyggen. Slik kan det ikke fortsette dersom vi ønsker å oppnå målene vi selv har satt oss.

Vi har tre stortingsperioder på å nå bærekraftsmålene. De er ambisiøse - skal vi nå dem, trenger vi en regjeringen med en samstemt politikk der alt trekker i samme retning. Det kan dere sikre, og nå lager dere forutsetningene. Krev en utviklingsminister - slik at Norge kan være en drivkraft bak og bidra til global bærekraftig utvikling.

For sammen skaper vi den verden i ønsker å være en del av.

Tusen takk for at du har tatt deg tid til å møte oss!


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 23. juni
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.