Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Skatteflukt og skatteparadiser 1998-2018
- resultater av Norads informasjonsstøtteordning

RORG-samarbeidet arrangerte 6. desember rapportlansering og debatt om sivilsamfunnets rolle i arbeidet mot skatteflukt og skatteparadiser (1998-2018). Nedenfor kan du laste ned rapporten.

Torsdag 06. desember 2018

I en årrekke har RORG-samarbeidet, i samarbeid med Norad, bidratt i arbeidet med å dokumentere og løfte frem resultater av Norads informasjonsstøtteordning, samt vise at resultatene er i tråd med Stortingets føringer for ordningen. Formålet med ordningen har siden 2013 blitt oppsummert slik av en samlet utenriks- og forsvarskomite på Stortinget:

"Formålet med bevilgningen skal være å bidra til å fremme demokratisk deltakelse, kritisk debatt og kunnskap om utviklingspolitiske temaer."

Resultater i arbeidet med utviklingspolitiske temaer kommer oftest som følge av innsats over lengre tid og gjennom påtrykk fra engasjerte enkeltpersoner og organisasjoner innenfor sivilsamfunn, forskning, journalistikk og politikk. Denne rapporten er et forsøk på å løfte fram resultater på ett slikt utviklingspolitisk tema, skatteflukt og skatteparadiser, i 20-årsperioden fra 1998 til 2018. I denne perioden har det skjedd store endringer på dette utviklingspolitiske feltet. I 1998 ble Attac stiftet i Frankrike og i de første årene var Attac en sentral politisk pådriver, sammen med og i samspill med andre sivilsamfunnsaktører, som bidro til å løfte fram kampen mot skatteparadiser som et viktig utviklingspolitisk tema. I dag, ikke minst etter lekkasjene fra Panamapapirene i 2016, er det bred politisk enighet om den utviklingspolitiske betydningen av dette feltet, slik bl.a. Norads direktør, Jon Lomøy, ga uttrykk for i en kronikk på NRK ytring 9. mai 2018: «Vi vet hva som utrydder fattigdom. Det er gjennom skatt at bistand en dag vil bli overflødig.»
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.