Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Bærekraftsjournalister hedret

Journalister fra E24, Dagens Næringsliv og Dagbladet ble hedret for framifrå bærekraftsjournalistikk under et arrangementet i regi av forskergruppen medier, krig og konflikt (MEKK) ved jurnalistutdanningen på OsloMet, i samarbeid med RORG-samarbeidet, fredag 8. januar. 

Mandag 11. januar 2021
Linker oppdatert: Onsdag 09. juni 2021

Forskergruppen medier, krig og konflikt (MEKK) ved journalistutdanningen på OsloMet, i samarbeid med RORG-samarbeidet, et nettverk av norske sivilsamfunnsorganisasjoner som driver opplysningsarbeid om globale miljø- og utviklingsspørsmål med støtte fra Norad, satte fredag 8. januar søkelys på journalistikk i bærekraftsmålenes tiår. FN har utropt tiåret fram mot 2030 som handlingstiåret for FNs bærerkaftsmål, da FNs 17 bærekraftsmål skal være nådd. Regjeringen arbeider nå med en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene, som vil bli lagt fram for Stortinget denne våren. Utfordringene er mange. Arrangementet drøftet hvilke utfordringer journalistikken står overfor i dette tiåret, da skillene mellom utenriks- og innenriks i økende grad vil veves sammen.

Arrangørene hedret også journalister for framifrå bærekraftsjournalistikk.

Diplom for framifrå bærekraftsjournalistikk gikk til:

1. Kjetil Malkenes Hovland - E24 - for bred og innsiktsfull dekning av Oljefondet som ansvarlig investor

Kjetil Malkenes Hovland er finansjournalist i E24 og har tidligere jobbet i jobbet i NRK, Teknisk Ukeblad og Wall Street Journal. Han har blant annet dekket oljenæringen, fornybar energi, Norges Bank og Oljefondet. Hovland har gjennom en årrekke skrevet en lang rekke artikler som har tatt opp ulike sider knyttet til ansvarlig forvaltningen av oljefondet. Han har innsiktsfullt og over tid dekket hele bredden av aktuelle saker, etikk, bærekraft, forventningsdokumenter etc, og formidlet synspunkter fra banken, eksterne eksperter, politikere og sivilsamfunnet på en god og balansert måte.

2. Espen Linderud og Åshild Langved – DN - for tidlig, grundig og vedvarende fokus på utfordringer knyttet til bruken av skatteparadis i forbindelse med ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Norges pensjonsfond utland (oljefondet).

Espen Linderud og Åshild Langved er finansjournalister i DN. Samme dag som Norges Bank kunngjorde at Nicolai Tangen var ansatt som ny sjef for Oljefondet kunne DN avsløre at «Nybakt Oljefondsjef Nicolai Tangen har plassert formuen i fond i skatteparadiset Caymanøyene» og fortelle av «nå vil ekspertene ha svar». Dette ble starten på en massiv dekning av forhold rundt ansettelsen av Tangen og hans befatning med skatteparadis gjennom hele sommeren og høsten 2020. Dette var en av få saker som sto høyt på den politiske dagsorden i en periode da Covid 19 overskygget de fleste andre saker. DNs tidlige avsløring bidro til betydelig fokus på en av de viktigste utfordringene i arbeidet for FNs bærekraftsmål i en ansettelsessak som ellers lett kunne blitt dominert av tette bånd mellom enkeltmennesker i den norske politiske, akademiske og økonomiske eliten.

3. Gunnar Thorenfeldt, Siri Gedde-Dahl, Leif Stang, Ola Strømman, Øistein Norum Monsen, Hans Arne Vedlog og Rønnaug Jarlsbo i tillegg til Audra Girijote (research i Litauen) og Janis Zvers (research i Litauen) – Dagbladet - for reportasjeserien «Krabbekrigens ofre».

Gunnar Thorenfeldt, Siri Gedde-Dahl, Leif Stang, Ola Strømman, Øistein Norum Monsen, Hans Arne Vedlog og Rønnaug Jarlsbo i tillegg til Audra Girijote (research i Litauen) og Janis Zvers (research i Litauen) avdekte i reportasjeserien «Krabbekrigens ofre». Artikkelserien viste hvordan utnytting av naturressurser kan føre til sosial dumping og mulig menneskehandel. Serien er preget av grundig research og omfattende lagarbeid. Serien er produsert av et team bestående av både researchere, journalister, fotografer og videoredigerere, og med deltakere fra flere land. Viktige og vanskelige problemstillinger kan dermed forklares på en måte som både stimulerer leselyst og gir kunnskap.

________

Aktuelle lenker:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.