Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Kommentar/debatt:

Kommentar til Norads avslag om støtte til RORG-samarbeidet

Jeg beklager at Norad nå har avviklet samarbeidet med organisasjonene gjennom RORG-samarbeidet når det gjelder opplysningsarbeidet i Norge og er urolig for konsekvensene på sikt. Dette samarbeidet har gjennom tiår tjent norsk utviklingspolitikk godt og bidratt til at Norge har vært et foregangsland i Europa når det gjelder å gi sivilsamfunnet politisk handlingsrom i utviklingspolitikken. Dette handlingsrommet er i våre dager under økende press internasjonalt og vi kan ikke uten videre ta det for gitt – heller ikke i Norge.

Av Arnfinn Nygaard (daglig leder i RORG-samarbeidet) | Onsdag 10. mars 2021
Linker oppdatert: Mandag 31. mai 2021

Samtidig er jeg glad for at Norads informasjonsstøtteordning blir videreført i perioden 2021-2025, som vil være viktige år i arbeidet for FNs bærekraftsmål og oppfølging av regjeringens varslede handlingsplan for bærekraftsmålene. Det endelige utfallet av Norads behandling av søknader er ennå ikke helt avklart. Til tross for en del avslag ser det imidlertid så langt ut til at et bredt mangfold av viktige store og små organisasjoner fortsatt vil få støtte og at Forum for utvikling og miljø (ForUM) vil kunne videreføre og videreutvikle sin viktige rolle som kompetansemiljø og tilrettelegger for sivilsamfunnets felles politikkutvikling i internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål.

Norads avslag på RORG-samarbeidets søknad om støtte i årene fremover kom ikke som noen stor overraskelse. Avslaget er i hovedsak en konsekvens av Norads beslutning i fjor om å avvikle det mangeårige samarbeidet vi har hatt. Dette vedtaket ble gjort i forbindelse med oppfølgingen av Norads evaluering «Monolog eller dialog?» i 2017, der Norad ble bedt om å vurdere  RORG-samarbeidets berettigelse, rolle og funksjon. Norad konkluderte i januar i fjor at de ikke lenger så behov for å videreføre sitt samarbeidet med organisasjonene gjennom RORG-samarbeidet og ønsket heller ikke å prioritere finansiering av dette. Norads vedtak ble gjort på tvers av et klart og uttrykt ønske fra flertallet av RORG-samarbeidets medlemsorganisasjoner.

Jeg har ikke grunnlag for å spekulere i Norads beveggrunner for dette skiftet. Kanskje er det en naturlig konsekvens av en økende profesjonalisering/byråkratisering av Norad som tilskuddsforvalter? For meg står det likevel klart at dette er et skifte som startet etter regjeringsskiftet i 2013, da regjeringen Solberg, med Børge Brende som utenriksminister, gjorde gjentatte forsøk på å legge om og avvikle Norads informasjonsstøtteordning. Dette ble heldigvis avverget gjennom budsjettforhandlingene med KrF og V, som dermed sikret at Høyre og FrP ikke fikk gjennomslag for dette på tvers av et flertall på Stortinget. Siden har imidlertid RORG-samarbeidets kontakt og samarbeid med Norad gradvis forvitret, fram til vi nå i februar fikk et endelig avslag på søknad om fortsatt støtte.
Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

Om aktuell kommentar/debatt:


"Aktuell kommentar/debatt" på RORG-Samarbeidets ressurssider for Nord/Sør-interesserte formidler aktuelle kommentarer og debattinnlegg fra personer og medlemsorganisasjoner innenfor RORG-Samarbeidet.

Målsettingen er:

  • å stimulere til kritisk debatt om norsk sør-politikk og sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål og
  • å synliggjøre medlemsorganisasjonenes rolle som "vaktbikkje" overfor norsk sør-politikk og deres deltakelse i debatten om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.