Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Finansiering for utvikling (FfD)

Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) er blant de mange som nå forbereder seg på det FN inntil videre har kalt en "høy-nivå-konsultasjon" om Finansiering for utvikling (Financing for Development - FfD) neste år. Den planlagte "konsultasjonen" er et resultat av et mangeårig krav fra G77 - den største koalisjonen av utviklingsland innenfor FN.
Tirsdag 21. november 2000

Representanter fra ForUM kom nylig tilbake fra en FN-høring i New York med de frivillige organisasjonene 6-7 november, som også var en anledning for de frivillige organisasjonene til å møtes og drøfte videre samarbeid. Morten Eriksen, daglig leder i ForUM, forteller at at det var bred enighet om at FfD kan bli en viktig prosess for å skape ny utvikling og at man trenger en slik konferanse som setter finansiering av utvikling på dagsorden.

Prioriteringer når det gjelder selve prosessen

Det ble fremmet forslag til prioriteringer når det gjelder selve prosessen framover, som det var stor enighet om blant NGO-ene som var igjen siste dag:

 1. FN må oppfordres til å bestemme seg for tid og sted. Helst i Sør, ikke i New York.. Det kan imidlertid hende at hele konferansen blir utsatt til 2002.
 2. FN-systemet må oppfordres til å støtte nasjonale og regionale konferanser
 3. Det må gis støtte til Sør-representanter til å delta i forberedelsene og gjennomføringen av konferansen
 4. Det må etableres nasjonale samarbeidsfora for finans-, handels-, sosial-, miljø-, utenriks- og utviklingsdepartementene
 5. Det må legges stor vekt på informasjon fra myndighetene til sivile samfunn
 6. FN må støtte NGO-forberedelser etter mønster av andre relevante konferanser
 7. Det må initieres multistakeholderkonferanser hvor spesielt NGO og næringslivet får anledning til å samarbeide
 8. Medlemslandene må forplikte seg økonomisk slik at det kan sikres bred deltakelse i hele prosessen.

Prioriteringer av tema

Det var for tidlig å lage et felles posisjonsdokument fra de frivillige organisasjonene med prioritering av de viktigste tema. Imidlertid kom det fram klare indikasjoner på hva som blir ansett som viktige og prioriterte tema så langt:

 1. Sletting av u-landsgjelden
 2. Radikaler reformer av IMF/Verdensbanken. Definere bedre hva som kan være disse institusjonenes rolle og myndighet. Det må bli slutt på kondisjonalitet og strukturtilpasning påtvunget utenfra.
 3. Styrke FN’s rolle og myndighet, også når det gjelder finansielle spørsmål, som en oppfølging og konsekvens av punktet over.
 4. Handel/markedsadgang for varer fra Sør til markeder i Nord.
 5. CTT – skatt på valutatransaksjoner (Tobin-tax)
 6. Kapitalkontroll og reguleringer av skatteparadis
 7. ODA (bistand): Mer vekt på kvalitet enn kvantitet, selv om man var opptatt av at løftet om 0,7% av BNP ikke var nådd.

ForUM-prosjektgruppe

ForUM inviterer nå medlemsorganisasjonene til å delta mer aktivt og forbereder opprettelse av en egen prosjektgruppe for å følge opp det videre arbeidet. Interesserte kan ta konakt med daglig leder i ForUM, Morten Eriksen.

Eget nettsted

Et eget nettsted om FfD er utviklet på RORG-Samarbeidets ressurssider for nord/sør-interesserte i samarbeid med ForUM, se Finansiering for utvikling (FfD). Nettstedet vil bli videreutviklet i et nettsamarbeid mellom RORG-Samarbeidet og ForUM.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 09. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.