Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Refleksjoner over globaliseringsåret 2000

- Fjoråret vil trolig bli stående som et av de avgjørende øyeblikk i verdensøkonomiens historie, på samme måte som 1929. Det skriver Walden Bello i artikkelen 2000: året for globale protester mot globaliseringen, der han oppsummerer proteståret 2000 fra Seattle til Haag og spår at også 2001 vil bli en "prøvelsens tid" for globaliseringsprosjektet.
Tirsdag 02. januar 2001

Bello, som er professor ved University of the Philippines og direktør ved aksjons- og analyseinstitusjonen Focus on the Global South i Bangkok, mener at det har blitt gjort lite for å følge opp arbeidet med økt demokrati og åpenhet, større innflytelse for de fattige landene og andre reformer som ble lovet etter sammebruddet på WTO-konferansen i Seattle.

- PRSP - et tynt ferniss av offentlig deltakelse

Blant tiltakene som skulle gi de fattige landene større innflytelse over egen utvikling var Verdensbankens og IMFs nye satsing på "strategidokumenter for reduksjon av fattigdom" (PRSP), som de fattige landene må utarbeide som grunnlag for lån og gjeldslette. I følge Bello har dette vist seg

"å være lite mer enn en anstrengelse for å legge på et tynt ferniss av offentlig deltakelse inn i de samme teknokratiske prosessene som masseproduserer utviklingsstrategier med den samme gamle vektleggingen av vekst gjennom deregulering og handelsliberalisering og kanskje et sikkerhetsnett her og der."

Aftenposten: "Vår tids viktigste debatt"

Mens Walden Bellos artikkel er preget av et systemkritisk sør-perspektiv på globaliseringen kom det også i norske medier betydelig globaliseringsuro til uttrykk ved utgangen av fjoråret. I lederartikkelen Pengemakt og politikk - i sin siste utgave i 2000 - skrev Aftenposten bl.a. at

"Ikke alt, men mye av det vi ser, er et resultat av at vi også her i Norge i akselererende grad opplever globaliseringens konsekvenser - og utvekster. Vi ser maktkonsentrasjon og råhet, og er mer eller mindre hjelpeløse vitner til egeninteresser som fortrenger samfunnsinteressene."

Aftenposten viser til forsøk fra Kåre Willoch, Reiulf Steen og Francis Sejersted på å reise "vår tids viktigste debatt, mens toneangivende politikeres bidrag best kan karakteriseres som larmende taushet." Lederartikkelen mener at

"Vi opplever en underlig blanding av rådvillhet og underliggende avmakt som stenger for en åpen holdning overfor globaliseringens kritikere."

I fjorårets siste utgave av VG, skrev Jan Christensen om Tusenårs-frykten, frykten for at jungelens lov skal herske i det økonomiske liv. Han mener at "Frykten utvikler seg lett til hat - og til og med til ukontrollert raseri" og viser blant annet til opptøyene i forbindelse med WTO-toppmøtet i Seattle.

I sin kronikk Globalisering og psykologi i Aftenposten 30.12.00, skrev psykiater Nils Johan Lavik bl.a. at

"Globaliseringen representerer for de nye vinnere en utvidet arena - en slags internasjonal førstedivisjon med store gevinster. Derfor fremstilles den som et fait accompli, noe som er kommet for å bli. Det er bare de dumme som ikke er med på konkurranseleken."


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.