Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Globaliseringsressurser på nett

Mens Stortingets utenrikskomité i disse dager strever med å få ferdig sin innstilling til regjeringens "globaliseringsmelding", bistår førsteamanuensis Tore Linné Eriksen ved Høgskolen i Oslo alle globaliseringsinteresserte med oppdaterte og kommenterte oversikter over litteratur og nettsteder om temaer og problemstillinger knyttet til globalisering.
Onsdag 21. januar 2004

Linné Eriksens kommenterte oversikt over nettsteder, så vel som hans litteraturoversikt har i lang tid vært blant de mest besøkte nettsidene på RORG-Samarbeidets ressurssider for Nord/Sør-interesserte. Nå har begge oversiktene blitt oppdatert og betydelig utvidet. I tillegg har Linné Eriksen utarbeidet en ny, kommentert oversikt over 50 nye bøker om globalisering, internasjonal økonomi og kampen for global rettferdighet. Det er altså rikelig med spennende stoff å sette seg inn i, både for bok- og nettlesende globaliseringskritikere og - tilhengere, selv om Linné Eriksen ikke legger skjul på at det er de kritiske røstene som særlig har blitt løftet fram (se innledende bemerkninger i Nettinformasjon om globalisering, internasjonal økonomi og kampen for global rettferdighet):

"Det finnes selvsagt ingen klare kriterier for det utvalget som er foretatt, og det er ikke til å unngå at det bærer preg av mitt eget interessefelt. Helt fra første utgave har hensikten særlig vært å løfte fram informasjonskanaler som i en eller annen vid forstand forholder til seg kritisk til den reelt eksisterende "globalkapitalisme" og dens dominerende aktører og drivkrefter."

Fra "TINA" til global motstand

- I forskning og debatt omkring globalisering, internasjonal økonomi og Nord/Sør-forhold har aktører som statlige bistandsorganisasjoner, FN-systemet, Verdensbanken, IMF, WTO, OECD, transnasjonale storselskaper og deres lobbyorganisasjoner ingen problemer med å bli hørt, skriver Linné Eriksen, og viser til at det lenge var en utbredt oppfatning at det ikke fantes noen alternativer til deres diagnose og oppskrifter, mest kjent som en egen ideologi: There is no alternative- TINA. Han mener dette har endret seg:

"I dag er en slik arrogant triumfholdning på retur, og det er blitt stadig mer vanlig å stille kritiske spørsmål ved rådende oppfatninger. Mot makthavernes hegemoni er det underveis en kritisk motstrøm som mediemessig fikk sitt gjennombrudd under WTO-toppmøtet i Seattle i 1999. Dette er strømninger som er blitt stadig mer synlige, og som har fått sitt samlende uttrykk gjennom det årlige World Social Forum. Dette var utgangspunktet i 2001 for arbeidet med den første utgaven av denne oversikten over nettsteder som fungerer som supplement, korrektiv eller motvekt til de mer offisielle synspunkter. Selv om det ikke er noen uttømmende presentasjon, er det forhåpentlig tilstrekkelig til å vise at det ikke råder noen konsensus, enten den kommer fra Washington eller andre steder. Det er i denne sammenheng naturlig å tolke sammenbruddet på WTO-toppmøtet i Cancun i september 2003 som et uttrykk for global motstand mot nyliberalisme og USA/EUs maktarroganse. På samme måte har det på kort tid vokst fram en global motstandsfront mot USAs krig i Midtøsten. (I 3. utgave er det derfor gitt betydelig større plass enn før til nettressurser som gir kritisk innsikt i USAs utenriks- og krigspolitikk, og til nettsteder som retter søkelyset mot EUs politikk overfor det som er kjent som "the Global South" eller "the majority world")."

En mer utførlig presentasjon av globaliseringen ble presentert av Linné Eriksen på Høyskolen i Oslo´s fagdag i februar 2000. Denne ble gjort tilgjengelig på nett og oppdatert i august 2001, se Globalisering - vinnere og tapere. Og for de som ønsker å sette seg inn i den historiske bakgrunnen for dagens globalisering har han skrevet en kortfattet verdenshistorie - eller "globalhistorie": Globalhistoriske hovedlinjer fram til ca. 1900.

Oppdatert og utvidet oversikt over nettsteder

Linné Eriksens oppdaterte, utvidete og kommenterte oversikt (se Nettinformasjon om globalisering, internasjonal økonomi og kampen for global rettferdighet) inneholder nå linker (ordnet alfabetisk) til nærmere 200 nettsteder, med en kort og informativ kommentar/introduksjon (på norsk).

Oppdatert og utvidet litteraturoversikt, samt en kommentert "Top 50"

Litteraturoversikten, eller Recent and Forthcoming Books on Globalisation and the World Economic (Dis)Order som er den fulle betgenelsen (se Globaliseringslitteratur), omfatter nå over 800 titler - de aller fleste utgitt i løpet av de siste 2-3 årene. I tillegg har altså Linné Eriksen laget en "Top 50" - en oversikt over 50 nye bøker om globalisering, internasjonal økonomi og kampen for global rettferdighet - med en kort presentasjon/omtale. Dét er utvilsomt nyttig, når man skal velge i den etter hvert betydelige litterære flora av bøker om temaer knyttet til dagens globalisering.

Aktuelle nettressurser:

For ytterligere bakgrunnsinformasjon om globalisering, se


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.