Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Bistand med misjon...

- Så lenge de fattigste i Sør får det bedre, er ikke misjonsorganisasjonenes verdigrunnlag vesentlig, skrev utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson sist onsdag. I dag svarer Dagbladet på lederplass: Dilemmaet trer tydelig fram dersom vi snur på flisa slik professor Terje Tvedt gjør i sin artikkel her i avisa på mandag, og spør hvordan vi ville reagert om Saudi-Arabia finansierte islamsk misjon her i landet.
Mandag 08. mars 2004
Linker oppdatert: Onsdag 17. mars 2004

Debatten(e) om bistand og misjon som har gått i Dagbladet den siste uka, etter TV2 s dokumentar om "De norske statsmisjonærene" sist mandag og professor Terje Tvedts kronikk i Dagbladet samme dag (se Utenrikspolitikk og statsmisjon).

Flere misjonærer enn før - takket være bistand?

Slik ble TV2-dokumentaren De norske statsmisjonærene presentert forrige mandag:

"De siste 20 årene har misjonsorganisasjoner og trossamfunn fått over 2 milliarder kroner i statsstøtte til bistandsarbeid. Ikke noe annet land har i forhold til folketallet sendt ut like mange misjonærer som Norge. Er norsk utviklingshjelp nøytral?"

 - Vårt hovedpoeng har (....) vært å vise at det har vært en klar sammenheng mellom veksten i statsstøttet utviklingshjelp og veksten i antall misjonærer, skrev TV2s programdirektør på lørdag (se Feil om misjon?). Men misjonsorganisasjonene hevder dette er feil og har tatt til motmæle mot TV2s og professor Terje Tvedts påstander..

- Feil om norsk misjon, skriver Nils-Tore Andersen, generalsekretær i Misjonsalliansen (Dagbladet 03.03.04):

"Det er ikke riktig at antallet misjonærer aldri har vært større enn nå. Tvert om må vi gå mange år tilbake for å komme på dagens lave nivå. Det er ikke riktig at misjonsorganisasjonene generelt har sviktende inntekter. Tvert om øker de fleste misjonsorganisasjonene sine innsamlede midler. Det er ikke riktig at organisasjonene er avhengige av bistandsmidler for å sende ut misjonærer."

Dagen etter får han følge av Oddvar Espegren, generalsekretær i Bistandsnemda, (se Tvedts desinformasjon, Dagbladet 04.03.04):

"Tvedt forkynner for alle journalister som villig låner ham øre uten kritiske motspørsmål at «aldri før har norske trossamfunn sendt ut så mange misjonærer.» Dette er ikke sant, og det vet Tvedt. Han har fått det riktige tallmaterialet fra meg. Men altså uten å bruke det. Og det er ikke riktig at ingen nasjon sender ut flere misjonærer i forhold til folketallet enn Norge. Organisasjonene er heller ikke avhengig av penger fra staten for å sende ut misjonærer."

TV2 programdirektør Odd Isungse forsvarer imidlertid de påstander som ble framsatt (se se Feil om misjon?)

"Andersen hevder at TV 2 tar feil når vi forteller at det aldri har vært flere norske misjonærer enn i vår tidsepoke. Vi presiserer at dokumentaren analyserer epoken med statsstøttet utviklingshjelp. I denne perioden har det vært en sterk vekst i antall misjonærer. En av våre kilder er Norsk Tidsskrift for Misjon nr 4/2000 som omtaler denne veksten. Det er riktig at det har vært en viss nedgang i antall misjonærer de siste fem årene. Det skyldes dels strengere rutiner for telling av misjonærer, og dels at det har vært problemer med å få misjonærer til å reise ut."

Skatt og misjon

Professor Terje Tvedt (og TV2) har pekt på at misjonsorganisasjonene ikke har betalt arbeidsgiveravgift for ansatte i utlandet (se Utenrikspolitikk og statsmisjon):

"Misjonsorganisasjonene har i 30 år (...) ikke betalt arbeidsgiveravgift for ansatte i utlandet. Denne spesielle subsidiering av trossamfunnenes misjonering har kostet det offentlige hundrevis av millioner kroner, og forsterker den religiøse dimensjon ved statens utenrikspolitikk."

Politisk rådgiver i Finansdepartementet, Kaj-Martien Georgsen, bekrefter at det ikke er betalt arbeidsgiveravgift, men avviser at det har skjedd en bevisst subsidiering (se Misjonærer og skatt):

"At misjonsselskapene i strid med regelverket ikke har betalt arbeidsgiveravgift for sine ansatte i utlandet, har derfor ikke vært bevisst godtatt. Dette ble først oppdaget gjennom bokettersyn i 1998. Det er derfor ikke riktig som Tvedt sier, at det har skjedd en subsidiering av misjonsorganisasjonene."

I sitt tilsvar til Georgsen fastholder Terje Tvedt sin påstand om subsidiering (se Skatteordninger og misjon):

"... min beskrivelse samsvarer med hva som har vært misjonsorganisasjonenes og deres sentrale politiske støttespilleres begrunnelse for ikke å betale skatter - som alle andre har måttet betale. Det er ideen om statlig særbehandling som er grunnlaget for at misjonen kan hevde å ha handlet i god tro. Hvis det ikke er blitt oppfattet som statlig og offentlig subsidiering av misjonens arbeid, er det bare ett alternativ: bevisst skatteunndragelse i hundremillionerklassen."

- Uhyrlig av Plan

- Å bringe religion til hedninger er å underminere menneskerettighetskonvensjoner, skrev Plan Norges generalsekretær Sandro Parmeggiani i et innlegg i debatten om misjon og bistand (se Trussel mot menneskerettighetene?). Han ble møtte med kraftige reaksjoner fra misjonsorganisasjonene.

- Det er en ny situasjon at bistandsorganisasjoner søker profitt ved å kritisere og mistenkeliggjøre en hel gruppe av andre bistandsorganisasjoner, skrev Nils-Tore Andersen, generalsekretær i Misjonsalliansen (se - Drøye påstander fra Plan). Oddvar Espegren i Bistandsnemnda karakteriserte Parmeggianis påstander som "uhyrlige" (se Uhyrlig av Plan):

"Sandro Parmeggiani, generalsekretær i bistandsorganisasjonen Plan Norge, fremsetter noen uhyrlige påstander om kristendommen i Dagbladet sist torsdag. Skjærer vi bort flosklene, påstår han intet mindre enn at det kristne verdigrunnlaget er i strid med menneskerettighetene."

-----

RORG-Samarbeidet har samlet linker til debattinnleggene, se nedenfor.

Aktuelle nettressurser:

Presseklipp:

Organisasjonene:

Kommentarer/svar på organisasjonenes nettsider:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.