Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Iraks olje og USAs motiver

- Det har ingenting med olje å gjøre, overhodet ingenting med olje å gjøre, sa USAs forsvarminister Donald Rumsfeldt til nyhetsprogrammet "60 minutes" i midten av desember. I likhet med Norges utenriksminister Jan Petersen og fredsprisvinner Jimmy Carter avviser han blankt at Iraks olje er blant USAs motiver for å presse fram et regimeskifte i Irak, med krig om nødvendig. Men det er få som tror dem.
Tirsdag 07. januar 2003

Ill: Kirk Anderson, ZNet Toons.

Da New York Times på søndag presenterte USAs "plan for å fremme et demokratisk Irak" (se U.S. Is Completing Plan to Promote a Democratic Iraq, New York Times 5.1.03) hevdet de bl.a.:

 

 

Det finnes ikke noe mer delikat spørsmål for Bush-administrasjonen enn hvordan den skal håndtere Iraks oljereserver - de neste største i verden etter Saudi Arabia - og hvordan finansiere gjenoppbyggingen av Irak med penger fra oljesalget uten å gi støtet til anklager om at kontroll med oljen, ikke å avvæpne Irak, er Bush´s virkelige mål.

- En krig først og fremst for å sikre amerikanske oljeselskaper kontrollen over de store irakiske oljereservene, kan Norge ikke under noen omstendighet støtte, mente Dagsavisens Erik Sagflaat i en kommentar forrige uke (se Fred? - Neppe i vår tid, Dagsavisen 3.1.03), der han vurderte USAs motiver i lys av utviklingen i Nord-Korea:

USA fortsetter sine krigsforberedelser overfor Irak med uforminsket styrke. At Nord-Korea plutselig framstår som en langt mer alvorlig trussel, viftes til side som uvesentlig. Det tyder på at alt snakk om masseødeleggelsesvåpen bare er et påskudd. Kontroll over viktige oljeressurser framstår som en langt mer troverdig forklaring.

 - Irak etter Saddam: krumtappen i en Ny Oljeorden

 "Irak etter Saddam: krumtappen i en Ny Oljeorden" er tittelen på en fersk politisk analyse som Worldwatch Institutes Michael Renner har skrevet for den amerikanske "tenke-tanken" "Foreign Policy in Focus (se Post-Saddam Iraq: Linchpin of a New Oil Order, Foreign Policy In Focus Policy Report, January 3002). Han er blant de mange som ser en klar sammenheng mellom Bush-administrasjonens Irak-engasjement og USAs behov for økende import av olje i årene framover:

"Bush-administrasjonen energipolitikk bygger på et evig-økende forbruk av olje, fortrinnsvis billig olje. USAs oljeforbruk antas å øke med en tredel i løpet av de neste to tiårene. Det Hvite Hus presser hardt på for økt innenlandsk oljeutvinning og ønsker å åpne vernede Arktiske naturområder for oljeindustrien. Administrasjonens utviklingsgruppe for nasjonal energipolitikk, ledet av vise-president Cheney, erkjente i en rapport fra mai 2001 at USAs oljeproduksjon vil falle med 12% de neste 20 årene. Som et resultat av dette vil avhengigheten av oljeimport - som har økt fra en tredel i 1985 til halvparten i dag - øke til to tredeler i 2020 (se National Energy Policy, USAs energiplan, mai 2001)."

"I kontrast til høylytt snakk om terrorisme, masseødeleggelsesvåpen og brudd på menneskerettighetene sies det veldig lite om olje. Administrasjonen har holdt munnen lukket om sine planer for Irak etter Saddam og har gjentatte ganger avvist enhver interesse for landets oljeressurser. Men rapporter i pressen antyder at amerikanske tjenestemenn vurderer en langvarig okkupasjon av Irak etter deres krig for å avsette Saddam Hussein. Det er sannsynlig at et USA-kontrollert Irak vil bli krumtappen i en ny orden i verdens oljeindustri. En krig mot Irak kan faktisk godt tenkes å være et varsel om en større omorganisering av maktbalansen i Midt-Østen."

- Irak-krisen reflekterer USAs globale strategi

- Sikring av oljeleveranser og militærbaser ligger under det meste av det USA foretar seg, enten det dreier seg om angrep mot al-Qaida eller krigstrusler mot Saddam Hussein, mener professor Johan Galtung (se Galtung: USAs politikk styres av olje og baser, Dagbladet/NTB 2.12.02). BBC-korrespondent Barnaby Mason (se Iraq crisis reflects global US strategy, BBC 1.1.03) deler langt på vei samme oppfatning. - Washingtons tilnærming til Irak kaster lys over noe mye bredere - Bush-administrasjonens globale strategi, skriver Mason. Han mener at kampen mot terrorismen er det første elementet i Den store strategien, men at oljen er det neste:

"Det sies ofte at USAs virkelige mål med ønsket om å fjerne Saddam Hussein er å få kontroll med Iraks enorme oljereserver. Hvor viktig dette motivet enn måtte være i hodene til Bush´s nærmeste medarbeidere, så kan det i hvertfall argumenteres at det andre elementet i deres globale strategi er å sikre større forsyninger av utenlandsk olje."

I en artikkel - A Grand Strategy of Transformation - i tidsskriftet "Foreign Policy" (November/desember 2002) ser også Yale-professor John Lewis Gaddis Washingtons Irak-engasjement i et slikt perspektiv: President George W. Bush´s nasjonale sikkerhetsstrategi kan representere den mest omfattende endringen i USAs Store Strategi siden begynnelsen av den kalde krigen.

Lewis Gaddis har imidlertid et lite, men ikke uvesentlig forbehold: Dens (USAs Store Strategi) suksess avhenger av at resten av verden er villig til å ta imot USAs makt med åpne armer. Det er spørsmålet som redaktør Ignacio Ramonet tok opp i en lederkommentar i Le Monde Diplomatique  i oktober i fjor (se Servile states, Le Monde diplomatique, October 2002):

Et imperium har ikke allierte, bare vasaller. Dette er et historisk faktum som de fleste regjeringene i EU ser ut til å ha glemt. Etter hvert som de kommer under press fra Washington om å slutte seg til krigen mot Irak ser vi at ellers suverene stater tillater seg selv å bli reduserte til satellittenes nedverdigende status.

Aktuelle nettressurser:
 • Post-Saddam Iraq: Linchpin of a New Oil Order, Foreign Policy In Focus Policy Report, January 3002
  By Michael Renner, Worldwatch Institute
 • Iraq crisis reflects global US strategy, BBC 1.1.03
  Comment by Barnaby Mason
 • Iraq: the Struggle for Oil, Global Policy Forum
  By James A. Paul, Executive Director, Global Policy Forum, August, 2002 (revised December, 2002)
 • A Grand Strategy of Transformation, Foreign Policy, Nov/Dec 2002
  By John Lewis Gaddis
 • - USA planlegger Irak etter Saddam, Aftenposten (NTB-AFP) 6.1.03
  Det hvite hus er i ferd med å gjøre ferdig planene om hvordan et demokratisk Irak skal administreres etter at Saddam Hussein er styrtet, skriver New York Times.
 • Fred? - Neppe i vår tid, Dagsavisen 3.1.03
  Kommentar av Erik Sagflaat
  : USA fortsetter sine krigsforberedelser overfor Irak med uforminsket styrke. At Nord-Korea plutselig framstår som en langt mer alvorlig trussel, viftes til side som uvesentlig. Det tyder på at alt snakk om masseødeleggelsesvåpen bare er et påskudd. Kontroll over viktige oljeressurser framstår som en langt mer troverdig forklaring.
 • Carter: USA ikke ute etter Iraks olje, Aftenposten 10.12.02
  "Tåpelig", sa Jimmy Carter, til påstanden om at USA vurderer å gå til krig mot Irak for å sikre seg landets oljefelter.
 • Galtung: USAs politikk styres av olje og baser, Dagbladet (NTB) 2.12.02
  Sikring av oljeleveranser og militærbaser ligger under det meste av det USA foretar seg, enten det dreier seg om angrep mot al-Qaida eller krigstrusler mot Saddam Hussein, mener professor Johan Galtung.
 • Lokker Russland med olje, Aftenposten 23.11.02
  Russland og USA har kommet til enighet om Russlands økonomiske interesser i Irak. Russerne har fryktet å få liten innflytelse dersom Saddam Hussein fjernes fra makten i en eventuell krig.
 • Irak-oljen skal deles mellom oljegigantene, Klassekampen 12.11.02
  Verdens største oljeselskaper forbereder seg nå på å dele de irakiske oljerikdommene mellom seg.
 • Kjemper om Iraks olje, Aftenposten 5.11.02
  Sjefen i oljeselskapet British Petroleum frykter at USA vil la amerikanske selskaper få kontroll over Iraks enorme oljeressurser etter et eventuelt regimeskifte i Irak. USAs president George W. Bush vil nedsette en arbeidsgruppe som skal gi Saddam Husseins etterfølger råd om hvordan Iraks oljeindustri kan gjenoppbygges.
 • De «stygge» amerikanerne, Dagsavisen 3.10.02
  Kommentar av Erik Sagflaat
  : Etter at verden i fire år har krevd å få gjenoppta våpenkontrollen i Irak, ser det ut til å være USA som vil hindre FNs inspektører i å starte arbeidet. Det styrker mistanken om at dette ikke handler om masseødeleggelsesvåpen i det hele tatt, men om regimeskifte og påfølgende kontroll med viktige oljeressurser.
 • USA på jakt etter olje, Klassekampen 29.8.02
  Det er oljen som langt på vei ligger bak USAs press mot Saddam Hussein, mener Øystein Noreng. Hvis Hussein vil kan han bli løpt ned av amerikansk oljeindustri framfor å bli bombardert av amerikanske raketter.
 • Bakom klukker oljen, Vårt Land 22.8.02
  Kommentar av Øystein Franck-Nielsen
  : Kampen mot terrorismen er - i hvert fall offisielt - USAs hovedargument for å gå til krig mot Irak og Saddam Hussein. Men bakom lurer oljespøkelset, og hvem vet om ikke det egentlig er hovedgrunnen?
   
 • National Energy Policy, USAs energiplan, mai 2001
 • Oil in Iraq, Global Policy Forum

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.