Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Irak-krigen har svekket tilliten til FN, hevder ny global meningsmåling

- Krigen har økt skillet mellom amerikanere og Vest-Europeere, ytterligere oppildnet den muslimske verden, svekket støtten til kampen mot terrorismen og betydelig svekket den globale offentlige opinionens tillit til pillarene i etterkrigsæraen - FN og NATO. Dette går fram av en ny global meningsmåling som ble lagt fram på tirsdag av The Pew Research Center i Washington, ledet av USAs tidligere FN-ambassadør Madeleine K. Albright.
Torsdag 05. juni 2003

Undersøkelsen er gjennomført i 20 land over hele verden, samt Palestina, etter avslutningen av Irak-krigen. I de fleste landene er holdningen til USA betydelig svekket i forhold til for ett år siden, men i følge rapporten (Views of a Changing World 2003, War With Iraq Further Divides Global Publics) er det FN som er Irak-krigens viktigste "offer".

- Betydelig svekket tillit til FN

Tilliten til FN har rast nedover i nesten alle landene der sammenlignbare tall foreligger. Unntaket er Tyrkia, der andelen som mener at FN har blitt mindre viktig har sunket fra 47% i mars til 44% i mai, mens det i de øvrige NATO-landene har vært en betydelig økning i andelen som mener FN har blitt mindre viktig.

Tilliten til bin Laden stor i muslimske land

Mens tilliten til at USA president Bush "gjør de riktige tingene" stort sett er lavere enn for Putin, Schroeder, Chirac og Blair, er tilliten til Osama bin Laden betydelig i en rekke muslimske land. I Indonesia, Pakistan, Jordan og Marokko svarer omlag halvparten av de spurte at de har "mye" eller "litt" tillit til at bin Laden "gjør de riktige tingene". 

- Ikke gjennombrudd for globaliseringsmotstanderne

I følge rapporten fra The Pew Research Center har "globaliseringens fiender" ikke nådd igjennom med sine synspunkter. Undersøkelsen viser at globaliseringens symboler, som transnasjonale selskaper og internasjonale organisasjoner som Verdensbanken, Pengefondet (IMF) og Verdens handelsorganisasjon (WTO), stort sett oppfattes positivt. I enkelte land, som Argentina, Brasil og Tyrkia, er imidlertid oppfatningen av disse finansinstitusjonene svært negativ.

På dette området tegner den nye rapporten en noe annet bilde enn rapporten som ble lagt fram i januar av Verdens økonomiske forum i Davos, som viste at troen på at at verden går i riktig retning har blitt svekket de siste årene (se Makt, ansvarlighet og tillit, Aktuelt 23.1.03). Denne undersøkelsen viste også at tilliten til ledere i frivillige organisasjoner (som ofte er kritiske til dagens globalisering) var betydelig høyere enn til ledere i Vest-Europa og USA, ledere i multinasjonale selskaper og forvaltere av den globale økonomien.

Aktuelle nettressurser:

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.