Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

UNDPs Human Development Report 2003:
54 land fattigere enn i 1990

FNs utviklingsprogram UNDP sin årlige human development report slår i år fast at hele 54 land har opplevd reduserte inntekter og økt fattigdom siden 1990. Rapporten fokuserer på hvordan verden kan nå tusenårsmålene som blant annet sikter på å halvere fattigdommen innen 2015.
Tirsdag 08. juli 2003

Omar Noman, direktør ved UNDP og medforfatter av rapporten, la i norgeslanseringen av rapporten 8. juli, vekt på den ulike fordelingen av menneskelig utvikling. Han viste hvordan verden som helhet opplevde økonomisk vekst, men hvordan denne fordelte seg svært ulikt geografisk.

47% av verdens befolkning bor i de 30 landene som i perioden 1990-2001 har opplevd en gjennomsnittlig økonomisk vekst på over 3%. India og Kina er to land som i perioden har opplevd stor framgang. Samtidig påpeker rapporten at inntektsveksten fordeler seg svært ulikt innad i landene.

12% av verdens befolkning bor i de 54 landene som i den samme perioden har blitt fattigere. Dette er hovedsaklig land i Øst-Europa, tidligere Sovietunionen og Afrika Sør for Sahara.

Se gjennomsnittlig vekst for alle land i verden.

Rike land må ta ansvar

UNDP vektlegger at dersom verden skal nå tusenårsmålene om å utrydde fattigdommen, må de rike landene vise ansvar. Særlig utfordrer rapporten de rike landene til følgende:

  • Avskaff urimelige tollsatser og handelssubsidier som svekker utviklingslandenes konkurranseevne
  • Slett gjeld som ikke er bærekraftig
  • Trapp opp bistanden
  • Bedre tilgang på teknologi
Aktuelle nettressurser:

Utdrag fra pressedekning av rapporten

Sivilsamfunnets reaksjon på rapporten

Relevant stoff på denne nettsiden


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.