Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Våre bilder av Sør: Arven fra "Live Aid"

- Bildene fra "Live Aid", som en gang var en sterk kraft i det godes tjeneste, har etterlatt seg en arv som nå ligger som en tåkesky over vårt forhold til utviklingslandene, sier Mark Golding, leder for den britiske volontør-organisasjonen VSO. I en ny rapport ønsker VSO debatt om hvordan britene ser på utviklingslandene - og hvorfor dette er viktig.
Onsdag 09. januar 2002

I rapportens forord skriver Golding:

"Alt for lenge har utviklingsorganisasjoner og medier vært medansvarlige for å fremme et ubalansert bilde av den tredje verden som dommedag og katastrofe. Vi har tatt del i en innviklet dans som har ofret det langsiktige arbeidet for å bygge balanserte synspunkter til fordel for kortsiktig vinning i pengeinnsamling og egenprofilering. Frivillige organisasjoner kan ikke overleve uten mediene - og de to har arbeidet sammen som en mektig kraft i det godes tjeneste - men vi må fortsette å flytte grensene for hva som ansees som "interessant" eller "akseptabelt" overfor publikum. Våre undersøkelser viser at publikum vil ta avstand fra oss om vi ikke gjør det."

- Avføder arroganse, frykt og ulikhet

Rapporten - The Live Aid Legacy (pdf) -  som ble offentliggjort på mandag, hevder at stereotypier om nød og fattigdom, sammen med bilder av vestlig bistand, kan gi det inntrykk at folk i utviklingsland er hjelpeløse ofre. 74% av britene tror at de fattige landene er avhengige av penger og kunnskap fra vesten for å kunne gjøre framskritt. Faren ved slike stereotypier, sier rapporten, er de psykologiske relasjoner de skaper i forholdet mellom utviklingsland og utviklede land knyttet til opplevelser av overlegenhet og underlegenhet.

Eksperter advarer, ifølge en pressemelding fra VSO, at slike misforståelser som rapporten avslører avføder arroganse, frykt og ulikhet i våre relasjoner med andre kulturer, både hjemme og ute.

Viktig debatt også i Norge

Rapporten fra VSO er minst like relevant for norske forhold, som for britiske. I Norge var denne debatten særlig framme i offentligheten i midte av 1990-årene, bl.a. i forbindelse med Terjes Tvedts pamflett: Den norske samaritan: Ritualer, selvbilder og utviklingshjelp, (Gyldendal 1995). I denne "pamfletten" fremmet Tvedt sterk kritikk av bistands- og nødhjelpsorganisasjonenes virksomhet og de årvisse TV-innsamlingene i regi av NRK. Mange av de "gamle" norske bistandsorganisasjonene har moderert seg noe etter debatten den gangen, men har i stedet fått sterk konkurranse på innsamlings- og vervemarkedet av PLAN Norge, som har gjort stor suksess på det norske innsamlingsmarkedet i samarbeid med bl.a. TV2. NORADs magasin Bistandsaktuelt (5/00) kunne for snart et par år siden rapportere at PLAN Norge hatt fått 65.000 faddere, de fleste gjennom TV (se TV2-show gir millioner).

 


Bidrar bistandsorganisasjonenes innsamlingsaksjoner og verve-kampanjer, som disse fra PLAN Norge (hentet fra Aftenpostens nettsted) og Misjonsalliansen (hentet fra Vårt Lands nettsted), til misforståelser som avføder arroganse, frykt og ulikhet i våre relasjoner med andre kulturer?

  

 

 

Selv om det oftest er mediene og de store bistands- og nødhjelpsorganisasjonene som er skyteskive for denne typen kritikk, slipper heller ikke de mindre organisasjonene unna. En selvkritisk evaluering av tidsskrifter fra norske solidaritets- og bistandsorganisasjoner gjennomført av RORG-Samarbeidet sist sommer (se: Det er av sine egne ...) viste at heller ikke disse organisasjonene nødvendigvis bidrar til å korrigere våre bilder av Sør.

Aktuelle nettressurser:

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.