Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Nordiske statsministre støtter opp om omstridt utviklingsplan for Afrika

I Molde-erklæringen gav de nordiske statsministrene i helgen full støtte til målsettingene i den omstridte handlingsplanen for Afrika, NEPAD, en plan lederen for Det sørafrikanske kirkerådet, Molefe Tsele, kaller "et partnerskap med afrikanske ledere uten afrikanske folk".
Tirsdag 14. mai 2002

- NEPAD er ny i den forstand at det er første gang afrikanske ledere har tatt initiativet og selv utformet et program for gjenoppbygging av vårt kontinent og påtatt seg ansvaret for gjennomføringen, sa Sør-Afrikas president Thabo Mbeki i sin tale på universitet i Oslo i går (se Address by the President of South Africa, Thabo Mbeki at the University of Oslo, Norway 13 May 2002). Men kritikere hevder at Det nye partnerskapet for Afrikas utvikling (The New Partnership for Africa´s Development - NEPAD) er utformet uten konsultasjoner med folket i Afrika og at NEPAD er en tilpasning til IMFs og Verdensbankens strukturtilpasningspolitikk, så vel som WTOs politikk for liberalisering av verdenshandelen.

- Arven fra kolonitiden ...

NEPAD er sterk i sin kritikk av Nord når den skal forklare Afrikas fattigdom i et historisk perspektiv (art. 18):

Fattiggjøringen av det Afrikanske kontinentet ble først og fremst fremhevet av arven fra kolonialismen, Den kalde krigen, måten det internasjonale økonomiske systemet fungerer på og utilstrekkeligheten i den politikken som ble ført av mange land etter frigjøringen.

Likevel hevder kritikere at de løsningene planen foreskriver er inspirert av de Nord-dominerte finansinstitusjonene, slik bl.a. Yash Tandon i Seatini uttrykker det (se Directors Comment: NEPAD = SAP+GATS+DSB, Seatini Bulletin 5.4, 28 February 2002):

Det kan ikke herske noen tvil om at den veien NEPAD tilbyr er den nyliberale veien som støttes av IMF, Verdensbanken og WTO. Nyliberalismen har blitt kode-ordet for samtidens utviklingsteori. Denne teorien setter "integrering" inn i den globaliserte økonomien, basert på liberalisering av markedet og fri bevegelsen av kapital, i sentrum for utviklingsparadigmet.

Kirken og fagbevegelsen i Sør-Afrika kritisk

President Thabo Mbeki har store problemer med NEPAD på hjemmebane, der planen er møtt med betydelig skepsis både av fagbevegelsen og kirken.

NEPAD ble drøftet på et møte av katolske biskoper i Det sørlige Afrika, som i en pressemelding 1. mars i år - NEPAD is an Ambigous Plan, says Church Forum - kalte NEPAD en "tvetydig plan":

Møtet pekte på deler av NEPAD-dokumentet som belyste motsetningen mellom NEPADs problemanalyse og forslag til løsninger, spesielt knyttet til dagens debatt om økonomisk globalisering.

Senere i mars benyttet Generalsekretæren i Det sørafrikanske kirkerådet, Molefe Tsele, sitt innlegg på FN-konferansen for finansiering av utvikling i Monterrey i Mexico til å advare Afrikanske ledere mot å bygge utviklingen av Afrika på støtte fra utenlandske donorer og kalte NEPAD "et partnerskap med Afrikanske ledere uten Afrikanske folk".

Sør-Afrikas LO, COSATU, drøftet NEPAD på et møte i april i år og uttalte i en pressemelding (se COSATU Central Press Release - April 25, 2002) bl.a.:

Det var en sterk følelse av at NEPAD hadde blitt utviklet bare gjennom diskusjoner blant regjeringer og businessorganisasjoner, som gjorde at folk ble hengende langt etter.

Eksekutivkomitéen har besluttet å ta kontakt med regjeringen, i samarbeid med våre fagforeningskolleger i resten av Afrika, for å bidra til endringer i NEPAD som tar opp arbeidernes og de fattiges behov".

Uforbeholden støtte fra Norden

Til tross for kritikken NEPAD har blitt møtt med i Afrika fikk planen uforbeholden støtte fra de Nordiske statsministrene i Molde-erklæringen sist helg, der det bl.a. står:

De Nordiske statsministrene uttrykte sin fulle støtte til målene for NEPAD. Det var enighet om at det var nødvendig med lederskap i Afrika, så vel som nært partnerskap med det internasjonale samfunnet, for å oppnå god demokratisk styring og sterkere økonomisk vekst. De Nordiske statsministrene forpliktet seg til å bistå Afrika i å oppnå Millenniumsmålene.

Aktuelle nettressurser:

Pressedekning:

  • Sør-Afrikas arv etter Mandela, leder i Aftenposten 13.5.02
    Det er mye å anerkjenne dagens styre i Sør-Afrika for. Tross store vanskeligheter har Mbeki ført videre Mandelas politikk med forsoning mellom rasene, en forsoning bygd på åpenhet om fortiden. Han har også videreført en åpen økonomi, til tross for at de gapende sosiale forskjeller og Mbekis egen marxistiske fortid kunne friste til eksperimenter.

 Bakgrunnsinformasjon om fattigdom, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.