Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Hvorfor så taust om Statoil i Angola?

På lørdag kunne Dagbladet Magasinet opplyse at Norge i framtida vil tjene mer penger på olje i borgerkrigsherjede Angola enn vi i dag gir i bistand til hele Afrika. Hvorfor er det så stille rundt Statoils virksomhet i den tredje verden?, spør Dagbladet Magasinet og mer enn antyder at forskere og organisasjoner er sponset til taushet.
Tirsdag 10. september 2002

26. august sendte NRK dokumentaren "Skitne penger" (se Skitne oljepenger, Aktuelt 26.8.02), med fokus på norske oljeselskaper i Angola. I programmet hevdet organisasjonen Global Witness at Norsk Hydro og Statoil betaler Angolas myndigheter hemmelige summer for å pumpe opp olje i landet og på den måten hjelper Angolas elite i å plyndre landets statskasse for penger. Dagbladet Magasinet har fulgt opp gjennom en lengre artikkel, Til siste dråpe (7.9.02) - om Statoil i den tredje verden - der de forsøker å finne svar på spørsmålet: Hvorfor er det så stille rundt Statoils virksomhet i den tredje verden?

Frivillige organisasjoner i lomma på Statoil?

For noen år tilbake ble det rettet et kritisk søkelys på Bellonas stigende avhengighet av pengestøtte fra næringslivet, se f.eks:

Nå retter Dagbladet et vel så kritisk søkelys mot norske organisasjoner som er engasjert i Angola.

Blant de få norske organisasjonene i landet er det flere som har tette bånd til Statoil. I følge Dagbladet blir Norsk Folkehjelp sponset av Statoil, mens Flyktningerådet og Amnesty International Norge samarbeider med Statoil. På Norsk Folkehjelps mineryddingsmaskiner i Angola står logoen til Statoil. Flyktningerådet og Amnesty Norge mener støtten fra Statoil ikke svekker deres mulighet til å kritisere Statoil offentlig, men et søk Dagbladet har foretatt i Aftenpostens, Dagbladets og Dagens Nærlingslivs nyhetsarkiv som viser at ingen av disse organisasjonene har uttalt seg negativt om Statoils operasjoner i Angola de seinere åra.

Forskere i lomma på Statoil?

Hvor kritiske er norske forskere til Statoils engasjement i utlandet?, spør Dagbladet Magasinet. De spør bl.a. Arild Moe ved Fritjof Nansens institutt, som leder et treårig prosjekt som skal vurdere hvilket ansvar vestlige oljeselskaper har når de gjør forretninger i den tredje verden:

- Kan vi stole på din integritet som forsker når du indirekte lønnes av Statoil?
  - Det er et helt legitimt spørsmål. Men slik forskningsprogrammet er organisert, har vi avstand til dem som finansierer, og forståelse for kritisk forskning. Ideelt er det kanskje ikke. Men det er sånn det er, svarer Moe.

Nesten all forskning på olje i Norge finansieres delvis av oljeselskapene, skriver Dagbladet Magasinet. Oljeforsker Helge Ryggvik er kritisk:

- De siste ti åra har vestlige oljeselskaper - også Statoil - hatt en tendens til å ansette sine kritikere, for på den måten å ufarliggjøre dem,

Aktuelle nettressurser:
 • Milliard-betaling til korrupt regime, Dagbladet 9.9.02
  Statoil og Hydro har til sammen betalt rundt 1,2 milliarder kroner i såkalt signaturbonus til regimet i Angola.
 • Statoil i den 3. verden, Dagbladet Magasinet 8.9.02
  Norge vil i framtida tjene mer penger på olje i borgerkrigsherjede Angola enn vi i dag gir i bistand til hele Afrika. Hvorfor er det så stille rundt Statoils virksomhet i den tredje verden?
 • Statoil fant olje i Angola, Dagsavisen (ANB) 9.9.02
 • Skitne oljepenger, Aktuelt 26.8.02 (RORG-Samarbeidet)

Tidligere pressedekning av norske oljeselskaper i Angola:

 • Statoil innrømmer smøring, Dagbladet 27.8.02
  Statoil innrømmer at smøring er et økende problem ved selskapets virksomheter i utlandet. Inntil ondet er utryddet, vil Statoil-sjef Olav Fjell bokføre det i regnskapene.
 • - Plyndrer Angola, nrk.no, 26.8.02
  Norsk Hydro er med på å plyndre Angola, hevder lederen i Global Witness, Simon Taylor.
 • - Hydro og Statoil bidrar til plyndring, Dagsavisen 26.8.02
  Hydro og Statoil betaler Angolas myndigheter hemmelige summer for å pumpe opp olje i landet. Slik hjelper de Angolas elite å plyndre landets statskasse for penger, hevder organisasjonen Global Witness.
 • Minebelagt fred i Angola, Aftenposten 25.4.02
  Kronikk av
  Kristine Lindberg og Steinar Essen: Befolkningen i Angola, et av verdens mest mineinfiserte land, har ikke tilgang til veier, beiter og dyrkbar jord. Korrumpert regjering ribber den ressursrike nasjonen for store verdier.
 • Norsk oljeeventyr på afrikansk slagmark, Dag og Tid 26.1.02
  Statoil og Norsk Hydro er sentrale aktørar i oljeboomen i Angola. Innbyggjarane i det borgarkrigsherja landet ser ingenting til den store oljerikdomen. Kvart år vert ein tredel av statsinntektene liggjande att på den blodige slagmarka eller i lomma til korrupte politikarar.
 • Norsk oljevirksomhet i Angola, Aftenposten 31.10.01
  Kronikk av Inge Tvedten, CMI
  : Den økende vektleggingen på menneskerettigheter i Norges samkvem med utviklingsland reiser viktige dilemmaer for norsk næringslivsengasjement. Noen av de største og potensielt viktigste investeringene foregår for tiden i land der menneskerettighetssituasjonen tilsier at en skal vise tilbakeholdenhet med å engasjere seg.
 • Norsk oljeboom i Angola, Aftenposten 22.12.00
  Statoil og Hydro skal investere omkring 30 milliarder kroner i oljeproduksjonen i Angola de neste fem til seks årene. Det borgerkrigsherjede landet blir livbøye for norsk offshoreindustri.
 • Vår krig i Angola, 3. verdenmagasinet X 1/00
  Statoil og Hydro er små aktører i kampen om Angolas olje, men henger med i striden om de våte gullgruvene som utkjempes mellom internasjonale oljegiganter langs Angolas kyst.

Annen bakgrunnsinformasjon:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.