Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Globalisering - på nett og i bokform

Førsteamanuensis Tore Linné Eriksen ved Høgskolen i Oslo følger globaliseringsdebatten nøyere enn de fleste. Men han deler gjerne sine "globaliseringslenker", så vel som oversikt over aktuell "globaliseringslitteratur", med andre.
Torsdag 07. november 2002

Eriksens oppdaterte oversikter er nå tilgjengelige på RORG-Samarbeidets temasider om globalisering, der du også kan finne Eriksens oppdaterte foredrag fra Høgskolens fagdag i februar 2000: Globalisering - vinnere og tapere.

- Ingen konsensus

Eriksens globaliseringslenker, eller "Nettinformasjon om globalisering, handel, storselskaper, gjeld og Verdensbanken/IMF: Noen aktuelle og - for det meste - alternative adresser" som er den noe mer nøyaktige betegnelsen, omfatter nærmere 100 innførsler eller "lenker". Den alfabetiske oversikten begynner før "Attac" og slutter etter "Verdensbanken" og "selv om det ikke er noen uttømmende presentasjon", skriver Eriksen i sine innledende bemerkninger, så "er det forhåpentlig tilstrekkelig til å vise at det ikke råder noen konsensus, enten den kommer fra Washington eller andre steder".

Den som trodde at Internett er i ferd med å fortrenge det trykte ord må imidlertid tro omigjen. Eriksens litteraturoversikt - Some recent books on Globalisation and the World Economic (Dis)Order - teller nå mer enn 400 titler!

Norske aktører om globalisering - på nett

Slev om det aller meste av nettinformasjon og litteratur om globalisering er på engelsk, så har flere norske aktører utarbeidet hefter og annet mer omfattende stoff det siste året. Blant disse er Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) med heftet "Økonomisk Globalisering - En Utfordring for Kvinner", som nylig ble gjort tilgjengelig på nett da FOKUS lanserte sine nye nettsider.

Men på nett finner du også Globale regler (pdf), et hefte fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) utgitt i desember 2001 og Verdensbanken, globalisering og fattigdom, et hefte fra Sosialistisk Arbeideravis utgitt 1. mai 2002, to hefter som i likhet med Eriksens globaliseringslenker illustrerer at "det ikke råder noen konsensus".


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 08. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.