Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Status for gjeldsslettearbeidet

Gjeldssletteaktivister og -nettverk i Nord og Sør gjør opp status etter at "jubelåret" 2000 er over. - Verden vil aldri bli den samme igjen, er tittelen på en fersk rapport fra Jubilee 2000, mens sør-nettverkene mobiliserer til videre kamp. Nå foreligger dokumentene fra konferansen Dakar 2000.
Mandag 15. januar 2001

- Avvis gjeld og strukturtilpasning

Gjeldsnettverk i Sør gjentok på konferansen Dakar 2000: Fra motstand til alternativer 14-17 desember i Dakar (Senegal) kravet om total og betingelsesløs sletting av gjeld og opphør av strukturtilapsningsprogrammene (SAP(PRSP), se Afrikansk mobilisering mot gjeld. Samtidig krever erklæringen fra Dakar også at statssjefene i Afrika og den tredje verden avviser gjeld og strukturtilpasningsprogrammer (SAP) og at det etableres en front for å kunne stå imot det press og de sanksjoner en slik politikk vil føre til.

Mer enn 300 mennesker fra over 30 land deltok på konferansen Dakar 2000.

- Ingen varig løsning

Rapporten fra det internasjonale gjeldsslettenettverket Jubilee 2000 konkluderer bl.a. med at "Vi har ikke skapt en varig løsning på gjeldskrise" og at "Vi har ikke skiftet den strukturelle urett som tillater kreditorer å dominere internasjonal finans".

På den positive siden konkluderer rapporten med at

"Vi har lyktes i få til en del skikkelig gjeldslette, forandre den offentlig opinion på dette området, samle en bredere støtte enn vi noen gang har sett tidligere, utvikle ny nord/sør-solidaritet, hjelpe sørs stemmer i å bli hørt og slått verdenserkorden for den størte underskriftskampanjen i verdenshistorien."

 

For nærmere informasjon, se:

For mer bakgrunnsinformasjon, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 07. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.