Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

ATTAC Norge/Noreg stiftet!

Etter mye både entusiastisk, skeptisk og kritisk forhåndsomtale ble Attac Norge/Noreg i går stiftet på et stormøte i Folkets Hus i Oslo. Nina Drange fra Fellesrådet for Afrika ble valgt til leder, med tidligere generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Halle Jørn Hanssen, og redaktør av 3. verdenmagasinet X, Ellen Hofsvang som nestledere.
Fredag 01. juni 2001
Linker oppdatert: Torsdag 08. september 2005

Forberedelsene til stiftelsesmøtet har ikke gått uten strid og splid. For de fleste kommentatorene har spørsmålet vært om de engasjerte enkeltpersoner og organisasjoner ville klare å forenes.

- Forberedelsene til dannelsen av Attac på norsk har vært et selsomt skue. Kapitalismen er ikke truet med det første. Dette skrev Dagens Næringsliv på lederplass 21. mai. - Vi skal ta nattesøvnen fra dem som tror at markedsmakten er trygg, lovet Berge Furre på stiftelsesmøtet i går.

Her er noen av kommentarene fra pressen:

Leder i Dagbladet 1. juni 2001:

Vi vil derfor håpe at den prosessen som i går ble innledet med stiftelsesmøtet - for framveksten av et levedyktig Attac på norsk jord tar lengre tid enn ett møte - vil munne ut i det at medlemmene klarer å se forbi personlige motsetninger og uenigheter, også når det gjelder EU-saken. Skal man markere demokratiets styrke overfor kapitalmakten, må man ikke ri egne kjepphester. Det er makten som tjener på splid i opposisjonens rekker, ikke opposisjonen selv.

Kommentar av Aslak Bonde i Aftenposten 1. juni 2001:

Debatten om politikk og styresammensetning var knapt startet da denne utgaven av Aftenposten gikk i trykken, men det lå an til at EU-tilhengerne i ATTACs interimsstyre fikk såpass gjennomslag at de i hvert fall fortsetter i organisasjonen.

Det er en indikasjon på at ATTAC kommer til å samle en bredere protestbevegelse mot globaliseringen enn noen av de eksisterende organisasjonene i Norge.

Da kan også ATTAC bli et viktig innslag i det politiske Norge

Kommentar av Erling Kjekstad i Nationen 31. mai 2001:

Det finnes mange legitime anti-kapitalistiske tradisjoner både på høyre- og venstresiden i Norge. De finnes også på begge siden av EU-frontene. Det bør være mulig å forene dem i et bredt Attac, uten at organisasjonen ender opp som supperåd. Attac er tross alt et nettverk, ikke et parti. Hvis Attac skal være en politisk dugnad, må vi minne om dugnadens første bud: Romslighet.

Leder i Dagnes Næringsliv 21. mai 2001:

Neste uke stiftes den norske avdelingen av antiglobaliserings organisasjonen Attac, og alle norske liberalere bør glede seg. Med slike motstandere kan tilhengere av kapitalismen se fremtiden lyst i møte.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.