Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Norge mot u-landene i WTO-spørsmål?

Utenriksminister Thorbjørn Jagland ga i dag en redegjørelse for Stortinget om Norges arbeid i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) forut for WTOs ministermøte i Qatar i november i år. Et sentralt punkt var Norges arbeid for "en ny og bred forhandlingsrunde" i WTO, som utviklingslandene har vært svært kritiske til.

Fredag 01. juni 2001

I redegjørelsen sa Jagland det slik:

Regjeringen mener at våre målsettinger kan best ivaretas gjennom en ny og bred forhandlingsrunde i Verdens handelsorganisasjon. Bare på denne måte vil vi kunne bedre integrere utviklingslandene i det internasjoanle handelssystemet, etablere bedre multilaterale kjøreregler for handel, og oppnå en styrket markedsadgang for industrivarer, inklusive fisk og fiskeprodukter.

På kollisjonskurs med utviklingslandene

Etter at WTOs ministermøte i Seattle i desember 1999 brøt sammen lovet de rike landene å ta mer hensyn til de fattige landene. I praksis har lite skjedd, i følge Third World Network, se: Seattle - one year after: the situation is worse. I mars vedtok en rekke organisasjoner og nettverk i Sør en uttalelse med krav til WTOs generaldirektør om å stanse "kampanjen for en ny runde", se: NGOs demand WTO head to stop his 'new round campaign'. I uttalelsen heter det bl.a.

De eksisterende WTO-avtalene og reglene, spesielt om landbruk, TRIPS (intellektuelle rettigheter), service og TRIMs er veldig skadelig for forbrukeres tilgang til nødvendigsartikler, for bøndene, for matvaresikkerhet, for utviklingsinteresser, for fattige over hele verden og for miljøet. Disse avtalene må endres, og noen (for eksempel TRIPS) bør til og med tas ut av WTO. Dette bør være fokus for WTOs arbeid de kommende år.

I uttalelsen sier underskriverne videre at de er "sterkt imot innføring av nye saker, som investeringsregler, regler for konkurransepolitikk og statlige innkjøp i WTO".

- imøtekomme enkelte krav...

Utenriksminister Jagland er klar over utviklingslandenes skepsis og går derfor inn for å imøtekomme enkelte av utviklingslandenes krav:

Mange utviklingsland er skeptiske til å gå inn i forhandlinger på nye områder som investeringer, konkurranse og miljø. Skal vi komme videre må vi forsøke å imøtekomme enkelte av utviklingslandenes krav vedrørende endringer i det eksisterende WTO-regelverket. Uten også å ivareta utviklingslandenes interesser, vil det ikke være mulig å nå fram til bred enighet.

 


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 25. november
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.