Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Mot brudd foran WTOs ministermøte?

Situasjonen forut for det kommende ministermøte i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Doha, Qatar, i november er nedslående, mener utviklingslandene. Så langt i forberedelsesprosessen er det ingen framgang i implementeringsspørsmålene, ingen enighet om en ny forhandlingsrunde, ingen enighet om nye forhandlingsområder og ingen intern åpenhet.
Torsdag 09. august 2001

Dette rapporterer Aileen Kwa fra Focus on the Global South, etter det uformelle, forberedende Generalrådsmøte i WTO i slutten av juli. Det er idag derfor høyst usikkert om Verdens handelsorganisasjon (WTO) - på sitt kommende ministermøte i Doha - vil klare å "reise seg" igjen etter sammenbruddet på det forrige ministermøte i Seattle i 1999.

Moore: Grunnleggende beslutning i Doha

I en uttalelse etter det uformelle generalrådsmøte sa WTOs generaldirektør Michael Moore bl.a. at:

"Vi kan ikke late som om dette bare er et "rutinemessig" ministermøte, der ministrene drøfter generelle økonomiske trender og framgang i WTOs innebygde dagsorden. Rammen for møtet medfører at en grunnleggende beslutning vil bli tatt i Doha, enten den er positiv eller negativ, som vil få langsiktige følger for institusjonens framtid og måten vi gjør vårt arbeid på. I vår felles rapport, herr møteleder, har vi sagt at om vi mislykkes i å skape enighet om et arbeidsprogram framover som fremmer det multilaterale handelssystemets målsettinger, spesielt i lys av de tidligere feilene i Seattle, så vil det føre til at mange flere vil stille spørsmål ved verdien av WTO som et forhandlingsforum. Det vil ganske sikkert dømme oss til en lang periode av irrelevans, for det vil ikke bli noe lettere året etter eller året etter der igjen."

- Skjev prosess

I følge Kwa er utviklingslandene sinte fordi konsultasjonsprosessen så lang har vært skjev, med lite framgang på områder de er opptatt av såvel som unøyaktig rapportering (i statusrapporten til møtet) på bestemte områder.

Utviklingslandene fokuserte på to områder: For det første at det ikke hadde vært noen framgang i implementeringsspørsmålene - og at statusrapporten på dette området er alt for optimistisk og unøyaktig. Og for det andre at det ikke er noen økende enighet om en ny forhandlingsrunde, slik statusrapporten antyder. På generalrådsmøtet sa Pakistans ambassadør Akram at rapporten "reflekterer en følelse av underliggende optimisme som vi ikke tror er i overensstemmelse med realitetene."

For å lese Aileens Kwas artikkel i fulltekst, se:

se også rapporten fra Third World Network:

For mer informasjon om WTOs ministermøte i Doha, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 10. juni
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.