Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Carl-Erik Schultz i Attac Norge kommenterer partienes syn på Tobin-skatt
Valgkommentar

- Ser vi på partienes holdning til Tobin skatt fremstår det klare forskjeller, skriver Carl-Erik Schultz i Attac Norge i en kommentar. Spørsmålet om Tobin skatt har vært fraværende i valgkampen, til tross for at dette spørsmålet fikk betydelig oppmerksomhet tidligere i år i forbindelse med opprettelse av Attac Norge.
Fredag 31. august 2001

I 1972 foreslo Nobelpris-vinneren James Tobin innføring av en liten avgift på internasjonale valutatransaksjoner for å stabilisere valutamarkedene og samtidig skaffe inntekter til det internasjonale samfunnet. Med økende valutauro og alvorlige finanskriser de senere årene har stadig flere tatt til orde for en slik avgift. Skatt på valutatransaksjoner er et av de sentrale kravene til den internasjonale bevegelsen Attac, som har fått stor oppmerksomhet i Norge det siste året. I Norge har Unge Høyre tatt initiativet til et Mot-Attac, som mener at frihandel og globalisering er det beste for de fattige landene.

- Det er verdt å merke seg at ønske om å regulere internasjonal spekulasjon og kortsiktig profittjag ikke er entydig bakgrunn for partienes støtte til Tobin-skatten, skriver Carl-Erik Schultz i sin kommentar til partienes holdning til Tobin-skatt. Han konkluderer at:

"Ut fra partiprogrammene er det likevel en klar majoritet som ønsker å gå videre med denne tanken, knytte internasjonale kontakter, og søke å få realisert en regulering av spekulasjonen på valutamarkedene. Dette står i ganske sterk kontrast med avfeiingen av forslagene som urealistiske, slik en kan se i media."

Klikk her for å lese hele kommentaren.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.