Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Global underskriftskampanje for å presse USA på patentrettigheter før WTO-møte

Pengene eller livet - USAs handelspolitikk stjeler fattige menneskers helse! Dette er hovedbudskapet i den underskriftskampanjen som nå lanseres av de anerkjente organisasjonene Oxfam International, Third World Network og Health Gap Coalition. Kampanjen vil vare fram til ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i november i Qatar.
Torsdag 06. september 2001

Målet med kampanjen er å vise at folk over hele verden ønsker patentregler i WTO som setter mennesker foran profitt og mektige legemiddelfirmaer. Underskriftskampanjen er rettet mot USA, som i følge initiativtakerne blokkerer for endringer i avtalen om handelsrelaterte sider ved intellektuell eiendomsrett (TRIPS) slik at mennesker i fattige land kan få billigere medisiner. Underskriftene vil bli overlevert regjeringen i USA forut for ministermøtet i WTO i november.

- Støtt kampanjen!

Initaitvtakerne regner med at det trengs minst 250 000 underskrifter for at kampanjen skal ha mulig til å lykkes og oppfordrer alle til å støtte kampanjen. Organisasjoner og enkeltpersoner oppfordres til å slutte seg til oppropet, som er lagt ut på Oxfams nettside: Uncle Sam petition.

Pengene eller livet - USAs handelspolitikk stjeler fattige menneskers helse! (uoffisiell norsk oversettelse av oppropet: Uncle Sam petition)

14 millioner mennesker i utviklingslandene dør hvert år av sykdommer som kunne vært behandlet, blant annet HIV/AIDS, malaria og tuberkulose. En hovedårsak er de høye prisene på nødvendige medisiner. Patentreglene i WTO, som USAs regjering forsvarer iherdig, bidrar til økte priser på disse medisinene. Vi oppfordrer USA til å åpne for endringer og klargjøringer i regelverket, og å vise at USA vil sette mennesker foran profitt og mektige legemiddelfirmaer på møtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Qatar i november.

Anna Mitchell i Oxfam UK håper organisasjoner over hele verden vil bidra til kampanjen ved å gjøre oppropet kjent, ved å legge ut lenke på egen hjemmeside og oppfordre medlemmer, samarbeidspartnere og støttespillere til å underskrive oppropet. Hun håper også at organisasjoner selv vil slutte seg til.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 24. november
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.