Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

11. september og det internasjonale utviklingssamarbeidet

Hvordan vil terrorangrepet mot USA den 11. september forandre verden? Spørsmålet stilles stadig oftere og svarene er mange - og usikre. I sin redegjørelse til Stortinget i dag understreket statsminister Kjell Magne Bondevik betydningen av at 11. september "styrker viljen vil samarbeid". Andre advarer mot at en ny amerikansk samarbeidsvilje ikke vil komme uten betingelser.
Torsdag 08. november 2001

Bretton Woods Project, som følger virksomheten i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) med et kritisk blikk, har laget en analyse: Crisis or Opportunity? The International Financial Institutions and civil society in a new political context, Bretton Woods Project, October 2001 (Krise eller mulighet?). Her har de samlet ulike synspunkter i dabatten i en ryddig oversikt. Særlig har de sett på terrorangrepenes virkning på sivilsamfunnet og de internasjonale finansinstitusjonene.

I en kommentar i The Observer 4. oktober (se: Alex Wilks: how globalisation protest should adapt) advarte Alex Wilks fra The Bretton Woods Project at enhver ny amerikansk multilateralisme vil komme med betingelser ("strings attached"). Han spør:

Vil Verdensbanken, IMF og WTO oppleve en fornyet popularitet, sett på som uendelig mye bedre enn G7-landenes kanonbåt-diplomati og elitisme? Eller vil dere omdømme bli ytterligere svekket etter hvert som USA og deres allierte bruker dem klossete til støtte for deres krig mot terrorismen?

Nedenfor gjengis utdrag fra de siste dagers uttalelser om slike spørsmål fra sentrale norske politikere.

Jagland: Berlinmurens fall og 11. september

Da Samlingsregjeringens erklæring ble drøftet i Stortinget 26. oktober (se: Stortinget om krigen i Afghanistan) sa utenrikskomitéens formann Thorbjørn Jagland, bl.a.:

Det er to begivenheter som vi alle har opplevd de siste 15 årene, som har forandret verden. Begge begivenheter var uforutsette. Den første var Berlinmurens fall, som startet en samlingsprosess i Europa uttrykt gjennom NATO og EU. Den andre begivenheten er det som skjedde den 11. september, som trolig kan komme til å få like skjellsettende virkninger som den første jeg nevnte. For det første tror jeg at dette vil føre til ikke bare at samlingsbestrebelsene i Europa vil fortsette med uforminsket styrke, men at det samarbeidet som vi allerede før den 11. september har sett ble styrket mellom EU, USA og Russland, kommer til å akselerere ytterligere. Vi har sett at dette triangelet mellom Europa, USA og Russland har gått sammen på Balkan, i økende grad i Midtøsten, og vi ser at det nå også er tilfellet når det gjelder bekjempelse av internasjonal terrorisme. Vi må regne med at dette mønsteret vil forsterke seg. Det er etter min mening et gode for vår felles klode, men det kan bli en stor utfordring for Norge, som ikke er med noen steder. Så jeg tror at den første begivenheten, Berlinmurens fall, og den siste, den 11. september, kommer til å måtte føre til at vi igjen må analysere vår situasjon både i Europa og i det internasjonale samfunn.

Pettersen: - trenger vellykket ministerkonferanse

Da utenriksminister Jan Pettersen redegjorde for Stortinget om regjeringens WTO-politikk forut for det 4. ministermøte i WTO (se: I nyhetsbildet: WTO mot nytt sammenbrudd?) så han ministerkonferansen i øys av 11. september:

I tiden etter 11. september har vi stått overfor en situasjon preget av økonomiske tilbakeslag og redusert handel.

Vi må imidlertid ikke la terroristene få vinne frem.

Vi må stå sammen for å slå tilbake frykten og motgangen. Vi må stå sammen for å opprettholde håpet om en bedre framtid for alle. Vi må stå sammen for å legge forholdene til rette for ny økonomisk vekst og fremgang i alle land - ikke minst i utviklingslandene.

Derfor trenger vi styrket internasjonalt samarbeid og mer rettferdige rammebetingelser for internasjonal handel. Derfor trenger vi å støtte aktivt opp om Verdens handelsorganisasjon. Derfor trenger vi en vellykket ministerkonferanse i Qatar.

Bondevik: - bredt samvirke

I sin redegjørelse for Stortinget om situasjonen etter terrorangrepene sa statsminister Bondevik bl.a.:

Angrepet 11. september rammet USA. Men trusselen er rettet mot verdenssamfunnet, og virkningene rammer alle. Det gjelder også verdensøkonomien, hvor konsekvensene slår inn i velstående og i fattige land. Slik er det i en verden preget av stadig sterkere gjensidig avhengighet.

I tiden etter den 11. september har vi sett en styrket erkjennelse over hele verden, av at globale trusler må møtes globalt, i bredt samvirke mellom alle nasjoner. Det gjelder terrortrusselen, som det gjelder andre av globaliseringens utfordringer.

USA har gått i spissen for å bygge en enestående bred koalisjon. Vi har sett hvordan 11. september styrker viljen til internasjonalt samarbeid. Det er viktig, og i tråd med en hovedlinje i vår egen utenrikspolitikk.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 07. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.