Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Betydelig økning av støtten til Nord/Sør-informasjon ønskes velkommen

Fredag 14. oktober 2005

Pressemelding fra RORG-samarbeidet, 14. oktober 2005

Mens den danske regjeringen i sitt budsjett for 2006 har foreslått å kutte all støtte til organisasjonenes opplysningsarbeid om internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål følger regjeringen Bondevik den svenske regjeringen og foreslår en betydelig økning i informasjonsstøtten til de frivillige organisasjonene neste år.

- Dette er høyst overraskende og gledelig, sier Arnfinn Nygaard, koordinator for RORG-samarbeidet, et nettverk av organisasjoner som driver opplysningsarbeid med støtte fra Norad.

- Dette er et viktig signal både i forhold til utviklingen i Danmark, men også i forhold til den strid og usikkerhet som har hersket det siste året om regjeringens politikk på dette området, påpeker han.

- Vaktbikkjer eller pudler?, spurte styringsgruppa for RORG-samarbeidet etter at den i fjor oppfattet signaler fra utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson om å svekke støtte til kritiske ”vaktbikkjer” – på tvers av regjeringens egen retorikk. Frykten for dette var også basert på at regjeringen varslet en forvaltningsmessig omlegging som organisasjonene fryktet ville ha en slik konsekvens. Dette ble tatt opp i Stortinget gjennom spørsmål til utviklingsministeren fra Gunnhild Øyangen (Ap), der utviklingsministeren i sitt svar forsikret at ”den uavhengige vokterrollen til de frivillige organisasjonene tillegges like stor vekt som under det tidligere avtalesystemet, og dette vil gjelde uavhengig av formen på den flerårige avtalen med NORAD.”

Det forslaget til budsjett som regjeringen Bondevik i dag har lagt fram vil innebære en reell økning i opplysningsstøtten til organisasjonene på 8 millioner kroner. Den økningen vil primært komme de ”rene opplysningsorganisasjonene” til gode, i tråd med anbefalingene fra den eksterne gjennomgangen av opplysningsstøtteordningene som UD fikk gjennomført i 2003.

- Vi har full tillit til at den rødgrønne regjeringen vil følge opp dette, sier Arnfinn Nygaard.

_________________

For nærmere informasjon og kommentarer, kontakt:

Arnfinn Nygaard, RORG-koordinator, tlf 47 23 43 74 eller e-post: rorg@rorg.no


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.