Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Spennende nytenking fra Solheim

- I den første utviklingspolitiske redegjørelsen på flere år viser Solheim at han ikke er redd for å tenke nytt. Særlig er jeg glad for hans nye linje i kampen mot HIV/AIDS og "Olje for utvikling" programmene. Likevel savner jeg at redegjørelsen har et sterkere fokus på barns rettigheter. Barna er de største taperne der fattigdommen herjer. Det sier generalsekretær i Plan Norge Sandro Parmeggiani.
Av Plan Norge | Tirsdag 16. mai 2006

Dagens utviklingspolitiske redegjørelse er den første på flere år. Denne muligheten til å diskutere viktige trekk ved utviklingspolitikken bør Stortinget sørge for at skjer årlig. Solheim sier selv at "Det nye i dag er at vi for første gang i menneskehetens historie har muligheten til å fjerne fattigdommen." Det forplikter flere enn Solheim.

Solheim varsler en tøffere linje i kampen mot HIV/AIDS. Alle erfaringer har vist at troen på seksuell avholdenhet aldri må være et hovedmiddel mot HIV/AIDS. Det er derfor positivt at Solheim varsler en ny linje. Vi må våge å ta opp de vanskelige spørsmålene.

Rattsøutvalget skal 1. juni presentere sin vurdering av de frivillige organisasjoners rolle i norsk utviklingsarbeid.

- Solheim burde benyttet anledningen til å klargjøre hvordan Rattsøutvalgets arbeid skal taes videre. Det er mye som tyder på at frivillige organisasjoners arbeid er mer effektivt og oppnår bedre resultater enn mye av det arbeidet som gjøres gjennom ulike FN organisasjoner. Det sier generalsekretær i Plan Norge, Sandro Parmeggiani

Alle er enige om at FN må fornyes. Gjennom reformpanelet som Statsministeren er en del av har Norge en unik mulighet til å komme med konkrete løsningsforslag. Solheim skisserte ingen konkrete forslag.

- Det er bra at Solheim sier han vil bruke "både pisk og gulrot" overfor FN, men noen må snart si hva både pisken og gulroten inneholder. I dag er FNs innsats på landnivå altfor fragmentert. En løsning kan være å slå fondene og programmene sammen. Ett - og ikke mange - organ kan da håndtere det FN bør drive av utviklingsarbeid, sier Parmeggiani.

Solheim definerer fire områder der Norge bør ha et sterkere fokus. Det er energi, fred og forsoning, kvinne- og likestillingsspørsmål og miljø. Plan regner med at det ikke innebærer en nedtrapping av arbeidet for å sikre fattige og marginaliserte grupper tilgangen til sosiale tjenester. Det er fortsatt slik at de største utfordringene i fattige land er dårlige helse - og skoletilbud, liten tilgang på rent vann, dårlig infrastruktur og få muligheter til inntektsgivende arbeid.

Solheim har med denne redegjørelsen lagt listen høyt. En av de første prøvesteinene på om handling avløser ord, er budsjettet som kommer til høsten.

- Plan forventer at opptrappingen av bistandsbudsjettet øker. En opptrapping til 1 % av BNI bør være mulig å oppnå i løpet av få år. Norge har fått store ekstrainntekter på grunn av svært høye oljepriser. Dette gir regjeringen et større spillerom enn tidligere, sier generalsekretær i Plan Norge, Sandro Parmeggiani.


Ytterligere informasjon:
Fungerende informasjonssjef Wenche Fone telefon 93011420


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.