Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

"Attraktive" Aker

Av Terje Kronen, Forum for utvikling og miljø | Onsdag 12. juli 2006

Innlegg i Aftenposten 12.07.06

Aker Kværner fikk skarp kritikk av OECDs kontaktpunkt, et klageorgan underlagt Utenriksdepartementet, for virksomheten på Guantánomo-basen og mangel på etiske vurderinger. I følge Aftenposten 18.6. er Aker et av selskapene der studentene helst vil jobbe. Samtidig legger de økt vekt på etikk, miljø og samfunnsansvar ved valg av arbeidsgiver. Hvordan kan dette henge sammen?

Aker Kværners reklamefilm skal ha gitt Aker et positivt omdømme og ført til flere jobbsøknader. ”Dommen” fra OECDs kontaktpunkt har derimot fått liten oppmerksomhet. Aker Kværner har sikret strømforsyningen til fangeleiren på Guantánomo-basen slik at lys- og lydtortur av de terrormistenkte fangene har latt seg gjøre. Aker Kværners virksomhet på Guantánomo viser at selskapet ikke tar sitt samfunnsansvar alvorlig. Er det slik at massiv reklame overdøver mangel på etikk, miljøvern og sosialt ansvar i praksis?


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.