Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Solheim taus om omstridt innspill fra Verdensbanken

U-land raser mot Verdensbankens påstand om at toll på importmat vil føre til katastrofe for de fattigste. Utviklingsminister Erik Solheim vil ikke ha noen mening om saken.
Av Thomas Vermes, Nationen | Mandag 04. desember 2006

(Denne artikkelen sto på trykk i avisa Nationen 04.12.06)

I et kontroversielt innspill til forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon, WTO, hevder Verdensbanken at u-lands ønske om å få beskytte sine spesielle landbruksprodukter mot import, vil få katastrofale virkninger for de fattige.

Det har fått u-landene til å se rødt. I et brev til Verdensbankens president Paul Wolfowitz, raser de mot bankens angrep på ett av de aller viktigste kravene fra uland i WTOs landbruksforhandlinger: Kravet om å få unnta viktige varer fra tollkutt som ellers avtales i WTO.

Solheim taus

Dette er det grunnleggende kravet fra den store gruppa u-land kalt G33 i WTOs landbruksforhandlinger - et krav Norge støtter i WTO. Likevel nekter utviklingsminister Erik Solheim å uttale seg om hva Norges representant i Verdensbankens styre, Svein Aas, mener om saken. Staben hans hevder derimot i en e-post til Nationen, at Verdensbanken ikke blander seg borti WTO-forhandlingene. Det skriver de vel vitende om at Verdensbanken of. sielt har fremmet dette synet på et møte i WTOs landbrukskomite. Det fikk de opplyst av Nationen 3. november. I samme e-post forteller departementet at utviklingsministeren støtter alt Verdensbankens arbeid på handel.

Norge uten mening

Nationen har i et par uker forgjeves forsøkt å få Solheim til å uttale seg om Norges posisjon i Verdensbankens styre til det omstridte WTO-utspillet, som altså er i strid med Norges holdninger i WTO.

Vi har bare lyktes å få svar fra Utenriksdepartementet i form av e-post, der budskapet er at dette temaet ikke er noe man ønsker å ha en mening om.

Ikke Verdensbankens syn?

Utenriksdepartementet hevder i e-posten at synspunktene ikke står for Verdensbankens regning. «Interne forskningsrapporter, som det finnes tusenvis av, må ikke forveksles med offisielle Verdensbankstrategier,

Operasjoner eller overordnete budskap. Verken Verdensbankens stab eller styret diskuterer normalt de enkelte forskningspapirene, ei heller sensurerer man forskere hvis de skulle komme med alternative synspunkter til offisiell politikk.» Dette skriver utviklingsministerens stab om Verdensbankrapporten,

som de vet ble fremmet offisielt av Verdensbankens representant i møtet WTOs landbrukskomite avholdt 31. oktober, og som har havnet på Verdensbank-presidentens bord i form av en klage fra u-landene i G33.

– Blander seg ikke inn

Etter at Verdensbanken har gitt uttrykk for sitt omstridte synspunkt i WTOs landbrukskomité, skriver Utenriksdepartementet videre: «Verdensbankens styre diskuterer ikke i WTO-forhandlingene - WTO-forhandlingene foregår i WTO.»

– Departementet understreker at det er stor takhøyde i Verdensbanken for ulike forskningskonklusjoner og ulike syn. Hvilke eksempler har man på at Verdensbanken eller dens forskere har gått ut til forsvar for tollvern og særlig for spesielle og sensitive produkter? «Som nevnt i det første svaret, så finnes det tusenvis av disse rapportene. Det er ikke departementets oppgave å overvåke denne forskningen, og vi kan derfor ikke kommentere dette spørsmålet.», skriver Utenriksdepartementet som svar på Nationens spørsmål.


På linje med USA

USAs landbruksminister Mike Johanns krever at India med sine millioner av fattigbønder må åpne sine markeder i WTO. Da han for en drøy uke siden besøkte India, kom han med krav på linje med Verdensbank-utspillet det norske Utenriksdepartementet betrakter som et tilfeldig notat.

– Indias lederskap er betydningsfullt, og andre nasjoner vil følge deres eksempel. Potensialet i WTO vil ikke bli realisert hvis India fortsatt insisterer på å utelukke et stort antall spesialprodukter fra full tollreduksjon, sa Johanns til en gruppe forretningsfolk. India har sagt at målet deres i Doha-runden er en avtale som ikke setter i fare livsvilkårene til millioner av småbønder.


I strid med Soria Moria

Verdensbankens innspill som utviklingsminister Erik Solheim forholder seg taus om og Utenriksdepartementet hevder er en ikke-sak, er i strid med den rødgrønne regjeringens Soria Moriaerklæring. Der vil regjeringen: Bidra til å sikre fattige land tilstrekkelig politisk handlingsrom til å beskytte egen matproduksjon.

At man i WTO-forhandlingene anerkjenner retten til produksjon av mat for egen befolkning. At Norge i WTO-forhandlingene om landbruk og om markedsadgang for andre land enn landbruksprodukter, skal arbeide for å gi land i sør tilstrekkelig handlingsrom til å velge utviklingsstrategier som tar hensyn til deres særegne behov og utviklingsnivå.


Utløser sterke reaksjoner

– Den norske regjeringen kan ikke si at dette er et tilfeldig notat Verdensbanken ikke står for. Det sier den internasjonalt kjente WTO-eksperten Martin Khor fra Third World Network, som forrige uka har besøkt Norge nettopp for å diskutere Verdensbanken.

Utviklingsfondets Aksel Nærstad krever at utviklingsminister Erik Solheim instruerer den norske styrerepresentanten i Verdensbanken til å ta opp saka. Tirsdag møtte Khor Erik Solheim, og blir forundret  når Nationen forteller om Utenriksdepartementets holdning til Verdensbankens innspill til WTO-forhandlingene.

– Verdensbanken angriper med dette interessene til fattige folk, sier Khor.

– Det er ikke riktig slik det norske Utenriksdepartementet påstår, at dette bare dreier seg om en tilfeldig rapport. Konklusjonene fra rapporten ble spilt inn som Verdensbankens offisielle synspunkt i WTO, legger han til.

– Hvis banken ber fattige land kutte ut beskyttelsen av deres spesielle produkter, er det i hvert fall ikke håp for de sensitive produktene dere vil ha unntak for, sier Khor.

– Er du enig i at det norske Utenriksdepartementets ikke skal følge med på Verdensbankforskningen?

– Jeg mener nettopp det er departementets oppgave å overvåke dette, hvis de ønsker å holde seg oppdatert på hva Verdensbanken holder på med. Verdensbanken er ikke et forskningsinstitutt eller et universitet. Den har stor makt over u-land og offentlig mening over hele verden. Aksel Nærstad i det norske Utviklingsfondet er enig med Martin Khor:

– Verdensbanken prøver å innvirke på WTO-forhandlingene. Dette er ikke bare et akademisk papir som flyter rundt, sier Nærstad, som påpeker at innspillet er i strid med regjeringens Soria Moria-erklæring (se egen sak).

– Det er ille at Solheim prøver å unngå å svare på disse spørsmålene. Det gir signaler om at du kan tvile på regjeringens politikk. Spesielt nå som Norge har støttet hemmelige WTO-samtaler, blant annet med New Zealand, sier Nærstad. 


Riis-Johansen er uenig

– Jeg, Norge og G10 har støttet ulandas krav om spesialprodukter, sier landbruks- og matministeren.

– Vi støtter u-landas krav i WTO om å få de. nere et visst antall produkter som spesielle og unnta dem fra fullt tollkutt i en ny WTOavtale. Det er et viktig og legitimt krav fra disse landene, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

– Hvilken rolle spiller Verdensbanken i dragkampene om en ny WTO-avtale på landbruk?

– Uenighetene om disse tingene er jo der uavhengig av Verdensbankens utspill. Debatten går uansett.

– Utviklingsministerens stab mener Verdensbankens innspill ikke står for bankens syn, men er en tilfeldig forskningsrapport. Hva sier du til det?

– Jeg har ikke studert rapporten og kan ikke gå inn på det spørsmålet.

– Bør Norge reise saka gjennom sin representant i Verdensbankens styre?

– Min arena går via WTO-systemet. Debatten om spesialprodukterer stor og viktig, sier Terje Riis-Johansen.Thomas Vermes, Nationen | E-post: thomas.vermes@nationen.no
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.