Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Svar på vaksinekritikk

Heldigvis er artikkelen fra John Y. Jones (Ny tid 8. desember) basert på en rekke misforståelser. Det er dessuten nedslående at den ikke drøfter selve hovedutfordringen, nemlig å oppfylle tusenårsmål nr. 4, som er å redusere barnedødeligheten med 2/3 innen 2015. Regjeringen har erklært at Norge tar et hovedansvar for å drive dette arbeidet framover, og det er i den forbindelse vi nå er i ferd med å utarbeide en global strategi for å lykkes sammen med sentrale internasjonale partnere.
Av Morten Wetland, statssekretær, Statsministerens kontor | Fredag 15. desember 2006

(Svaret sto på trykk i Ny Tid 15.12.06, les debatten her)

Gavi er ikke en organisasjon men en allianse hvor partene gjør jobben. Innenfor denne alliansen er det Unicef som er ansvarlig for innkjøp av vaksiner.

Lavkostnadsland er i ferd med å bli de største produsentene av vaksiner. Da Merck & Co innførte Hep B vaksinen på 80-tallet kostet den 30 US dollar per dose. Indiske produsenter selger den i dag for under 0.25 dollar. Unicef kjøper i dag vaksinen også til Gavi -prosjekter. 

Kombinasjonen DTP-Hep B som er viktig for å nå de vanskeligst stilte kostet opprinnelig US Dollar 1,20 per dose fra selskapet GSK da Gavi startet. Dette satte fart i konkurransen fra lavkostnadsprodusenter. Denne vaksinen vil nå bli kjøpt fra indiske produsenter for henholdsvis 0,69 og 0,72 dollar per dose, og prisen vil sikkert falle videre på grunn av konkurransen.

Norge har også innledet et samarbeid med India som har som formål å fremme farmasøytisk forskning med sikte på å skape enda mer konkurranse og lavere pris på de vaksinene som alle trenger. Vårt mål er å redde liv. Det er vi i ferd med. Vi opplever det som meget meningsfylt, og vi tror at erfaringene vil ha ringvirkninger for hvordan internasjonale bistandsorganisasjoner kan få enda mer virkning ut av midlene.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.