Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Makt og avmakt i Kongo

FNs generalsekretær Ban Ki-moon frykter at konflikten i Øst-Kongo kan bli en regional storkrig, samtidig som den økende volden gjenspeiler FNs vedvarende avmakt i regionen. Nå kreves det handling fra det internasjonale samfunn, særlig i forhold til beskyttelse av sivilbefolkningen, men hva kan gjøres for å løse konflikten?

Mandag 10. november 2008
Linker oppdatert: Mandag 24. november 2008

FNs generalsekretær Ban Ki-moon

- Den verste humanitære krisen i verden akkurat nå utspiller seg ikke i Darfur, men i Øst-Kongo, uttalte tidligere visegeneralsekretær i FN, Jan Egeland, i mars 2005 (les mer her). Nå frykter FNs generalsekretær Ban Ki-moon at krisen kan bli til regional storkrig. Morgenbladets lederskribent, Alf van der Hagen, svarte sist fredag slik på spørsmålet om hvorfor denne krigen får fortsette? (les mer her):
 1. Den er selvfinansierende. Leiesoldater, statsledere fra naboland, store internasjonale selskaper; alle beriker seg på bekostning av Kongos rike ressurser.
 2. Den er for langt inne i «Mørkets hjerte» til at verdensopinionen våkner.
 3. Konflikten involverer ikke Vestens usual suspect – islam. Det svekker interessen for å gripe inn. (Spekulativt, men verdt å fundere over.)
 4. Og sist men ikke minst og først og fremst; dette er en kamp om noen av verdens rikeste råvareressurser. Det er bare å følge pengene. Kongo har Afrikas største diamantforekomster. Det finnes store mengder kobolt, gull og kobber. Og ikke minst, Kongo har 70-80 prosent av verdens samlede forekomster av koltan, et viktig metall som brukes som kondensator i IT-bransjen, og som finnes inne i alle verdens mobiltelefoner.

Men han er langt fra den eneste som i disse dager ytrer seg om konflikten i Kongo, der de fleste i sine årsaksforklaringer fokuserer på arven etter folkemordet i Rwanda og kampen om Kongos rike råvareressurser (les mer her). Dette sto også sentralt i debatten på Fellesrådet for Afrikas "cyberseminar" sist uke, der over 100 nettbrukere fra ulike deler av verden deltok i engasjert debatt (les mer her). I en kommentar i Dagsavisen i dag bringer Fafo-forsker Morten Bøås inn et annet perspektiv (les mer her):

"Et demokratisk valg kan forsterke konflikter. Det demokratiske og FN-støttede valget i Kongo i 2006 er en av de viktigste grunnene til at Øst-Kongo nå står i brann."

I slutten av neste uke kommer et stort antall internasjonale eksperter til Norge for å delta på konferansen "Beyond Horror in Rwanda and DRC", som arrangeres av Networkers SouthNorth på Voksenåsen i Oslo (les mer her). Blant deltakerne er Hassan Bubacar Jallow og Alex Obote Odora ved Det internasjonale kriminaltribunalet for Rwanda (ICTR). Samtidig arrangerer Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS), i samarbeid med Networkers SouthNorth og Utenriksdepartementet konferansen Women in the Land of Conflict, som setter søkelyset på kvinners situasjon under og etter krig og konflikt. Og nettopp kvinners situasjon i konflikten i Kongo har stått sentralt de siste ukene.

I en uttalelse 31. oktober sa utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp, Anne Kristin Sydnes, bl.a. (les mer her):

"I snart 15 år har verden maktesløst sett på at hundretusener av kvinner og unge jenter har blitt voldtatt og torturert i Kongo. Norge og det internasjonale samfunn har et soleklart ansvar for å stanse den systematiske massevolden som nå eskalerer."

- Skal vi bare stå å se på?, var spørsmålet i tittelen på en kronikk av Andrew Kroglund i Dagbladet på fredag (les mer her), som bl.a. konstaterte at "voldtekt er en integrert del av den krigføringen som nå pågår". Samme dag sendte CARE Norge ut en pressemelding der det sto at "seksuell vold i Kongo er nå så omfattende at det kan kalles en epidemi" (les mer her).

- Jeg har hørt beskrevet at voldtekt har blitt så vanlig at mange menn ser på det som den vanlige måten å forholde seg til kvinner på, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til Dagsavisen idag (les mer her). I følge Dagsavisen er det ikke en veldig optimistisk norsk minister som skal reise til Afrika i neste uke.

Sist uke fikk Bulambo Lembelembe Josué Raftoprisen fordi han hjelper ofrene for overgrep i Kongo (les mer her). - De som skulle stanse overgrepene, med FN i spissen, svikter, skrev Bergens Tidende i en lederkommentar med tittelen "Igjen denne avmakten"" (les mer her). For hittill har FN og verdenssamfunnet i liten grad maktet å følge opp sitt "ansvar for å beskytte", det såkalte R2R (Responsability to Protect), vedtatt i 2005. Intensjonen om at verdenssamfunnet har ansvar for å gripe inn når nasjonale regjeringer svikter, står i skarp kontrast til det internasjonale verdenssamfunnets handlingslammelse overfor utviklingen i Kongo i dag. Dette er fokus i en kommentar av professor Joseph Yav Katshung ved University of Lubumbashi (Kongo) med tittelen "Når realiteter står i motsetning til retorikk: beskyttelse av sivile i Kongo" (les mer her). Han konkluderer slik:

"Over tid må beskyttelse av sivile ikke bare bli en norm, men også en praksis. Dens suksess som norm vil med rette bli vurdert ut fra om den har redusert sårbarhet hos sivilbefolkningen ved væpnet konflikt og i hvilken grad menneskerettigheter og humanitære forpliktelser blir respektert og satt ut i livet. Vellykket gjennomføring av beskyttelsesstrategier vil kreve utvikling av en helhetlig tilnærming til sikkerhet kombinert med nødvendig politisk vilje."


Aktuelle lenker:

Pressekommentarer og -debatt:

 • Krigen blokkerer, Lederkommentar i Bergens Tidende 23.11.08
  Norge vil redde regnskogen i Kongo, men først må Kongo reddes.
 • Det internasjonale sviket, kronikk av Andrew Kroglund i VG 22.11.08
  Mørkets hjerte pumper tungt i Øst-Kongo. Voldtatte kvinner og barn roper om hjelp. En delvis inkompetent FN-hær har klare begrensninger. Den kongolesiske regjeringshæren, hutu-folkemordere fra Rwanda og tutsi-rebeller fra Kongo, pluss lokale militser voldtar, plyndrer og stjeler. Med 2000 ekstra soldater kunne daværende general Roméo Dallaire ha forhindret store deler av folkemordet i Rwanda i 1994, i følge ham selv. Han fikk det ikke. Kongo får det heller ikke. Har vi lært noe i det hele tatt?
 • Hjelpeløse tilskuere, Kommentar av Anne Thurmann-Nielsen i Dagbladet 21.11.08
  Verdens største fredsbevarende FN-styrke har ikke greid å beskytte sivile mot overgrep i Øst-Kongo.
 • Unnlatelser, Lederkommentar i Morgenbladet 21.11.08
  Mange i Vesten var mer enn villig til å gå til krig mot et muslimsk regime som støtter terrorister og undertrykker kvinner og barn. Færre har vært villig til å gripe resolutt inn i tragedien i Kongo. Det var derfor befriende å møte en moralsk uthvilt og offensiv politiker som Åslaug Haga denne uken. Hun sier rett ut det mange tenker: At det er galt å avvise å sende norske FN-styrker til Kongo.
 • Vårt eget mørke hull, Kommentar av Andreas Wiese i Dagbladet 16.11.08
  De siste ukene har vestens medier økt dekningen av konflikten i Kongo. De siste 30 dagene har Kongo vært 435 ganger i norske aviser. Det vanskelige spørsmålet er hvorfor vi ikke har hørt mer før.
 • På farlig oppdrag, Kommentar av Ole Erik Almlid i Aftenposten 16.11.08
  Ingen må undervurdere hvor farlig det kan være å jobbe som journalist i krigs- og konfliktområder, men det er viktig at en fri og kritisk presse rapporterer fra konflikter som vi nå opplever i Kongo.
 • Kongo - vår tragedie Kongo, Lederkommentar i VG 15.11.08
  Det som nå skjer i Kongo og den internasjonale handlingslammelsen, forsterker bare inntrykket av at den øvrige verden har gitt opp Afrika sør for Sahara. Store deler av kontinentet blir sett på som en eneste stor pøl av blodige stridigheter, ufattelige grusomheter og AIDS. Det er tryggest å holde seg langt vekk.
 • Kongo sviktes enda en gang, Lederkommentar i Dagsavisen 15.11.08
  Det er en skam at FNs sikkerhetsråd nå har tøvet i mer enn en måned med endeløse diskusjoner.
 • Mediekatastrofen, Kommentar av Une Bratberg i Vårt Land 15.11.08
  Katastrofen hamrer på døren. Fjernsynsbildene fra Kongo tillater oss ikke å forbli uberørte. Selv om vi har sett dem før.
 • Det Kongo UD «glemte», Kommentar av Helge Hveem i Dagbladet 14.11.08
  Ti år etter at den siste borgerkrigen i nyere tid brøt ut i Kongo, har norske medier oppdaget den. Dermed reagerer også omsider den norske utenriksledelsen. Den kommer sent, men ikke godt.
 • Sviket mot Kongo, Lederkommentar i Dagbladet 12.11.08
  Hadde Kongo ligget et annet sted i verden, hadde verdenssamfunnet gjort mye mer mye tidligere. «Alle» kaller dette for verdens største menneskelige krise. «Alle» mener «noen» må gjøre «noe». Men alle ser på hverandre.
 • FN må ta grep i Kongo, Debatt av Jon Ingebretsen i Nationen 12.11.08
  Det er i FN si heilt primære ånd å gjere alt for å stoppe nettopp slike forferdelege menneskelege overgrep.
 • Kongo på randen av storkrig, Lederkommentar i Aftenposten 10.11.08
  Det viktigste andre land kan gjøre nå, er å presse partene til en våpenhvile for å hindre en storkrig. FN må også få ressurser til å mestre situasjonen på en mer overbevisende måte. Det er ødeleggende for troen på FN som et redskap for kriseløsning, dersom det ikke en gang er mulig å gi sivilbefolkningen i Kongo grunnleggende beskyttelse.
 • Rwandas hær må ut av Kongo, Debatt av Katongola Hamba i Aftenposten 10.11.08
  Konflikten i Kongo kan løses hvis Rwanda slutter å støtte opprørere i Kongo og FNs fredsbevarende styrker avvæpner hutumilitsene.
 • Voldtekt som våpen, Lederkommentar i Dagbladet 10.11.08
  FN har ikke råd til å miste mer tillit i Afrika, og det internasjonale samfunn må presse afrikanske ledere til å behandle voldtekt som et av de farligste masseødeleggelsesvåpen på kontinentet.
 • Hvorfor slåss de i Kongo?, Kommentar av Morten Bøås i Dagsavisen 10.11.08
  Et demokratisk valg kan forsterke konflikter. Det demokratiske og FN-støttede valget i Kongo i 2006 er en av de viktigste grunnene til at Øst-Kongo nå står i brann.
 • Skal vi bare se på?, Kommentar av Andrew Kroglund i Dagbladet 07.11.08
  Kjære utviklingsminister Erik Solheim: Det må tas tak i lokale landrettigheter og mineralkonsesjoner, med alle involverte parter. Hvis ikke vil striden i Øst-Kongo bare fortsette. Og hver dag kommer kongolesere til å skamferes. Kan Norge gjøre en større innsats i Kongo? Eller skal vi overlate det til tidligere koloniherrer, lokale militser og voldtektsmenn? Kongos røde elv renner stritt, rett foran øynene på oss.
 • Vi er alle afrikanere, Lederkommentar i Morgenbladet 07.11.08
  Den ble kalt Afrikas første verdenskrig. Den har pågått nesten kontinuerlig i Den demokratiske republikken Kongo siden 1996. Mer enn fem millioner mennesker er døde, mange direkte som følge av krigshandlinger og overgrep, enda flere på grunn av sykdom og sult. Uganda og Rwanda har støttet opprørsbevegelser mot regjeringen, mens Angola, Namibia og Zimbabwe har støttet regjeringshæren.
 • Med blod på hendene, Kommentar av Heidi Taksdal Skjeseth i Dagsavisen 03.11.08
  Det er ingen svart-hvitt konflikt. Det er ikke de gode mot de onde. - I Kongo har alle blod på hendene, forteller en gruvearbeider til organisasjonen Global Witness. Det er ingen grunn til ikke å engasjere seg. For krigen er nærmere enn du tror. Øst-Kongo er rikt på kobber, gull og ikke minst coltan, som brukes i mobiltelefoner og datautstyr verden over.
 • Håp, tro og krig, Kommentar av Anne Thurmann-Nielsen i Dagbladet 02.11.08
  Pastor Bulambo Lembelembe Josué fra Kongo må være dypt bekymret når han i dag mottar Rafto-prisen.
 • Igjen denne avmakten, Lederkommentar i Bergens Tidende 01.11.08
  Bulambo Lembelembe Josué får Raftoprisen fordi han hjelper ofrene for overgrep i Kongo. De som skulle stanse overgrepene, med FN i spissen, svikter.
 • FN må beskytte sivile i Kongo, Lederkommentar i Aftenposten 31.10.08
  Kongolesernes frustrasjon over FN gir seg utslag i en mistillit som iblant grenser til fiendtlighet. Det er nødvendig at medlemslandene nå gir FN-styrkene ressurser til å oppfylle sitt mandat i Kongo. Selv om en fredsløsning ikke er i sikte, må FN settes i stand til å beskytte flere av de uskyldige som lider.

Øvrig pressedekning:

 • Sulter i flyktningleirene, Dagsavisen 24.11.08
  Mange tusen flyktninger må vente i ukevis på å få mat og utstyr. I mellomtiden lever de på andres godvilje.
 • Solheim: - Situasjonen er verre enn i Darfur, VG (Nett) 24.11.08
  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sitter igjen med hjerteskjærende inntrykk etter å ha besøkt flyktningleirene i Kongo. Han mener situasjonen i landet nå er verre enn i Darfur.
 • Kan vurdere å sende et feltsykehus til Kongo, VG (NTB) 24.11.08
  Norge er rede til å gå i dialog med FN om hvorvidt et norsk feltsykehus bør stilles til disposisjon for FN-operasjonen i Kongo framfor i Tsjad, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen (Ap).
 • Nkunda fordømmer FN-planer om soldater, Aftenposten (NTB) 23.11.08
  Opprørslederen Laurent Nkunda fordømte lørdag i sterke ordelag FNs planer om å sende enda 3.000 soldater til Kongo.
 • - Han vil overta hele Kongo, Dagbladet.no 22.11.08
  Opprørslederen røpet planene for sjefen i Sarons Dal. Mens miljø- og utviklingsminister Erik Solheim møter representanter for regjeringen i krigsherjede Kongo, er det misjonær-generalen Rune Edvardsen fra Troens Bevis i Kvinesdal som har den "diplomatiske" kontakten med opprørslederen Laurent Nkunda.
 • På flukt i Kongo, Dagsavisen 22.11.08
  For tre år siden flyktet 13-årige Salomo fra opprørsleder Nkunda. Nå er han redd han og familien må rømme igjen.
 • Solheim: - Kongo svært nær bunnen, VG (NTB) 22.11.08
  - Kongo er i dag så nær bunnen som det går an å komme. Det gjelder hele landet og ikke bare de krigsherjede områdene i øst, sier Erik Solheim.
 • – Vi gir vårt blod for Kongo, Dagsavisen 22.11.08
  «Slakteren av Kisangani», Laurent Nkunda, sier han verken vil ha penger eller makt. - Jeg gir mitt blod for en bedre framtid for Kongo, sier han.
 • FN sender flere soldater til Kongo, Aftenposten (NTB) 21.11.08
  FNs sikkerhetsråd har besluttet å sende rundt 3.000 nye fredsbevarende soldater til Kongo.
 • Kongos bønn til Norge, Dagsavisen 21.11.08
  Kongos utenriksminister vil ha en enda sterkere FN-styrke i Goma. FN-topp Leila Zerrougoui ønsker norske soldater til det krigsherjede landet.
 • Frankrike tiltaler Rwanda-leder i forbindelse med folkemordet, VG (Nett) 20.11.08
  Rwandas protokollsjef og tidligere geriljaleder, Rose Kabuye, har blitt tiltalt i Frankrike i forbindelse med folkemordet i 1994.
 • Fotografen fant familien til Protegee (11) og Response (3), Dagbladet.no 20.11.08
  Den australske fotografen Jerome Delay tok bildet av de to små jentene øverst i artikkelen i Øst-Kongo 16. november.
 • Møte mellom hæren og opprørerne i Kongo, VG (NTB) 20.11.08
  Opprørerne i det østlige Kongo sier at de vil møte representanter for hæren i landet til samtaler onsdag.
 • Soldater flykter fra opprørere i Kongo, Dagbladet (NTB) 19.11.08
  Regjeringssoldater i Kongo flykter, mens selvsikre tutsiopprørere lover tilbaketrekking for å kunne innlede forhandlinger med hæren.
 • Støre: - Ikke aktuelt med styrker til Kongo, Aftenposten (NTB) 19.11.08
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) står fast ved at det foreløpig er uaktuelt å sende norske soldater til Kongo.
 • UD holder tilbake penger, Aftenposten 19.11.08
  Norsk barnesoldatsenter i østlige Kongo må kutte i aktiviteten på grunn av pengemangel.
 • - Nkunda trekker seg tilbake i Kongo, VG (Nett) 19.11.08
  Opprørslederen Laurent Nkunda skal ha trukket seg tilbake fra et område øst i Kongo.
 • Guttungen som ble troppssjef, Aftenposten 18.11.08
  For ett år siden røvet Mai-mai-militsen gutten ut av familiens hjem og gjorde ham til soldat. Han hadde avansert til troppssjef da han for knapt to uker siden ble tatt til fange utenfor hjembyen Kiwanja.
 • Aftenposten møtte opprørslederen, Aftenposten (TV) 18.11.08
  - Han er slu og beregnende.
 • Frankrike ber FN sende 3.000 soldater til Kongo, Aftenposten (NTB-AFP-AP) 18.11.08
  Frankrike la mandag fram et forslag til resolusjon i FNs sikkerhetsråd om å sende rundt 3.000 nye soldater til Kongo.
 • Verste kamper på en uke, Dagsavisen 18.11.08
  De hardeste kampene på en uke har det siste døgnet herjet i Øst-Kongo. De sivile på grasrota merker ingenting til krigsherrenes snakk om våpenhvile.
 • - Viktig mekler på plass, Klassekampen 18.11.08
  - FN har gjort klokt i å velge nigerianeren Olusegun Obasanjo som spesialutsending til Kongo, sier seniorforsker Morten Bøås. Samtidig fortsetter kampene i landet.
 • Nkunda støtter fredsforhandlinger, Aftenposten 17.11.08
  Enig om at FN-utsending skal drive fredsforhandlinger i Kongo.
 • – Kongo og Rwanda må legge om kursen, Dagsavisen (NTB) 17.11.08
  Både Kongo og Rwanda må endre sin politikk - ellers er det «nærmest utenkelig» at man kan finne en løsning på konflikten i Øst-Kongo, mener miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.
 • FN-utsending møter opprørsleder i Kongo, VG (NTB) 16.11.08
  FNs spesialutsending Olusegun Obasanjo innledet søndag samtaler med opprørslederen Laurent Nkunda øst i Kongo. Samtidig er det brutt ut nye kamper i området.
 • - Slipper ikke unna vold, Klassekampen 15.11.08
  - Det finnes ingen steder å gjemme seg fra den brutale volden i Øst-Kongo, sier Juliette Prodhan, leder for hjelpeorganisasjonen Oxfam i DR Kongo.
 • Skuffelse og raseri over FN, Aftenposten 15.11.08
  Kongos underbemannede FN-styrke blir syndebukk for forbitrede kongolesere. De opplever stadig at ingen kan hjelper dem mot væpnede gruppers overgrep.
 • Norge utelukker ikke soldater til Kongo, Aftenposten 15.11.08
  - Hvis FN ber om et bidrag, vil regjeringen vurdere det, sier utviklingsminister Erik Solheim. Til uken reiser han til Øst-Kongo for å
 • EU planlegger luftbro til Kongo, Dagsavisen (NTB) 15.11.08
  EU ønsker å etablere en luftbro til de østlige delene av Kongo for å sikre at nødhjelpen kommer fram.
 • Folkemord er hans hverdag, Morgenbladet 14.11.08
  Ingen nordmann vet bedre enn Møse hva han snakker om. I snart ti år har han vært dommer ved FNs spesialdomstol for Rwanda, der FNs nå 60 år gamle folkemordkonvensjon ble anvendt for første gang i historien i 1998.
 • Tusenvis sulter i spiskammeret, Dagsavisen 14.11.08
  De bor i et av Afrikas mest fruktbare jordbruksområder, men sulter. Tilfellene av feilernæring har eksplodert øst i Den demokratiske republikken Kongo.
 • Norge trapper opp hjelpen til Øst-Kongo, Dagsavisen (NTB) 14.11.08
  Norge øker nødhjelpen til det kriserammede Øst-Kongo med ytterligere 50 millioner kroner.
 • - Folket vil ha en politisk løsning på krigen i Kongo, VG (Nett) 14.11.08
  Sivilbefolkningen i Kongo mener det trengs en politisk løsning på konflikten og mener president Joseph Kibala bør godta å forhandle med opprørsleder Laurent Nkunda.
 • Reporter, igjen, Morgenbladet 14.11.08
  Fjernsynsbildene vi har sett fra Kongo denne uken er filmet av regissøren Erik Poppe. Det var ikke meningen, men så eskalerte elendigheten.
 • Kongo trygler om hjelp, Aftenposten.no 13.11.08
  Nye kamper brøt ut mellom opprørerne og regjeringstyrken 10 kilometer nord for Goma natt til onsdag. Det ble ifølge FN benyttet bombekastere nær Kibati, hvor inntil 75.000 internt fordrevne flyktninger skal ha oppholdt seg.
 • Angola sender soldater til Kongo, VG (Nett) 13.11.08
  Angola har besluttet å sende soldater for å støtte regjeringshæren i Kongo.
 • - Ikke mulig å sende Sudan-soldater til Kongo, VG (Nett) 13.11.08
  Regjeringen vurderer nå om de skal sende et feltsykehus med helsepersonell til Tsjad. Til Kongo vil de ikke sende noen, hverken Sudan-soldater eller feltsykehus.
 • - Norge kan ikke sende soldater til Kongo, VG (Nett) 13.11.08
  Mens FN ønsker å øke innsatsen sin i Kongo, og Jan Egeland mener Norge bør bidra, mener Stortingets forsvarspolitikere at norske soldater ikke kan hjelpe kongoleserne.
 • FN drøfter å utvide Kongo-styrke, Vårt Land (NTB) 13.11.08
  Norsk Kongo-ekspert mener soldatene som eventuelt kommer, må være godt trente hvis de skal utgjøre en forskjell.
 • Arrestordre mot franskmenn for folkemord, VG (NTB) 12.11.08
  Rwanda vil i nær framtid utstede arrestordrer mot 23 franske militære og politiske ledere for rollen de skal ha spilt i folkemordet i 1994, opplyser juridiske myndigheter i Kigali.
 • EU sier nei til flere soldater, Aftenposten (Reuters) 12.11.08
  Tyskland og Storbritannia mener Den afrikanske Union må gjøre mer for å løse krisen i Kongo.
 • Vil ha norske styrker til Kongo, Dagsavisen 12.11.08
  Norge bør sende soldater til Kongo for å hindre folkemord, mener direktør Jan Egeland ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).
 • FN vurderer å utvide fredsstyrken i Kongo VG (NTB) 12.11.2008Sikkerhetsrådet er ikke avvisende til å utvide FN-styrken i Kongo.
 • - Har ingen kontroll over sin egen situasjon, VG (Nett) 12.11.08
  De mangler mat og vann, og vet ikke hvor barn, foreldre eller andre familiemedlemmer befinner seg. Krig og kamper truer fra alle kanter. Dette er hverdagen for internflyktningene i Øst-Kongo.
 • Maktesløse FN-styrker, Vårt Land 12.11.08
  Selv en forsterket FN-styrke blir for liten til å stanse overgrepene i Kongo, advarer eksperter.
 • Spørsmål og svar om konflikten i Øst-Kongo, Aftenposten 11.11.08
  Hva handler konflikten i Øst-Kongo om?
 • Går på fylla og skyter, Aftenposten (Washington Post) 11.11.08
  I det østlige Kongo brysker berusede soldater seg. Samtidig forsøker hjelpearbeidere å hindre en koleraepidemi i å spre seg blant de mange tusen internt fordrevne i området.
 • Opprørerne advarer mot innblanding, Dagsavisen 11.11.08
  Opprørsleder Laurent Nkunda i Den demokratiske republikken Kongo vil kjempe imot dersom nabolandene sender fredsbevarende styrker som støtter regjeringshæren.
 • EU sender ikke Kongo-styrke, Dagsavisen (NTB) 11.11.08
  Hjelpeorganisasjonen Oxfam mener det er en skam at EU har bestemt seg for ikke å sende soldater til krigsherjede Kongo.
 • Flyktninghjelpen: - Helt feil av Støre, VG (Nett) 11.11.08
  Elisabeth Rasmusson i Flyktninghjelpen har nettopp kommet hjem etter å ha sett situasjonen i Kongo på nært hold. Hun reagerer på uttalelsene til utenriksminister Jonas Gahr Støre. - Det kan ikke bli verre, sier hun.
 • Kongos kaos truer Afrika, VG (NTB) 11.11.08
  Krigen øst i Kongo drives framover av et virvar av interesser, væpnede grupper og sår som aldri har fått gro. Verden må presse fram en løsning som får slutt på volden, mener forskere.
 • KrF ber om tredobling av Kongo-støtten, VG (NTB) 11.11.08
  KrF mener Norge må tredoble støtten til Kongo. Partiet ber i et brev til utenriksministeren om at Norge går i front for å sikre tilstrekkelig nødhjelp til det krigsherjede landet.
 • Norge lover hjelp til Kongo, Dagsavisen 10.11.08
  Situasjonen går fra vondt til verre i Kongo, etter at nye kamper brøt ut i går. Nå drar utviklingsminister Erik Solheim til det krigsherjede landet.
 • Naboland vil sende soldater til Kongo, VG (NTB) 10.11.08
  Kongos naboland er villige til å sende soldater til Øst-Kongo, i et forsøk på å sikre freden i området.
 • - De dreper som dyr, VG (NTB) 10.11.08
  Denne mannen forteller en grotesk historie om da opprørsstyrkene angrep landsbyen hans i Øst-Kongo.
 • FN-talsmenn frykter konflikten kan spre seg, Aftenposten 09.11.08
  De hevder det er angolanske soldater i Kongos regjeringsstyrker, og frykter konflikt utover landets grenser.
 • Krisemøte om Kongo, Aftenposten 08.11.08
  Mens sivilbefolkningen i Øst-Kongo terroriseres, samlet FNs generalsekretær Ban Ki-moon og afrikanske statsledere seg til krisemøte i Nairobi.
 • - Ville vi lukket øynene hvis 200.000 kvinner i Europa var voldtatt?, VG (Nett) 08.11.08
  - Hvorfor viser det internasjonale samfunn så lite vilje til å stoppe dette? Ville vi lukket øynene hvis 200.000 kvinner i Europa var voldtatt? Dette representerer omtrent alle kvinner i Oslo. Lukk øynene og forestill deg omfanget, sier generalsekretær Marte Gerhardsen i CARE Norge i en pressemelding.
 • Fant landsby full av døde i Kongo, VG (NTB) 07.11.08
  Lukten av død henger tungt over landsbyen Kiwanja i Nord-Kivu øst i Kongo. Der fant FN-soldatene torsdag flere titall landsbyboere skutt og drept av opprørere.
 • Frykter nytt utbrudd av vold, Dagsavisen 05.11.08
  Tusenvis av mennesker som har flyktet tør fortsatt ikke dra tilbake til hjemmene sine i Den demokratiske republikken Kongo. - Vi frykter kampene vil bryte ut igjen, sier hjelpearbeider Sebastian Pennes.
 • - Det kommer alltid en ny dag, Aftenposten 05.11.08
  - Selv om natten er lang, kommer det alltid en ny dag. Noen vil overleve og være istand til å bygge en ny fremtid, sier Raftoprisvinner Bulambo Lembelembe José.
 • Nkunda truer med å angripe Kinshasa, Aftenposten (NTB) 05.11.08
  Opprørsleder Laurent Nkunda truer med å utvide geriljakrigen og innta hovedstaden Kinshasa dersom regjeringen i Kongo nekter å forhandle med ham.
 • - Verdenssamfunnet har sviktet, Aftenposten 04.11.08
  Leger uten grenser uttrykker stor bekymring for flyktningene som er på konstant på flukt fra stridighetene i Øst-Kongo.
 • Dette har skjedd i Kongo, Aftenposten 04.11.08
  Her finner du oversikt over merkdager i Kongos historie.
 • Fikk Rafto-prisen for hjelp til krigsofrene i Kongo, Vårt Land (NTB) 03.11.08
  Med krigen i Øst-Kongo som dystert bakteppe ble Rafto-prisen søndag delt ut til pastor Bulambo Lembelembe Josué.
 • Støre: - Ser likhetstrekk mellom Kongo og Rwanda, VG (Nett) 03.11.08
  Regjeringen øker nødhjelpen til krigsrammede Kongo med 15 millioner kroner. Utenriksminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen er svært alvorlig.
 • Hundretusener på flukt i Kongo, Dagbladet.no 03.11.08
  Flere hundre tusen sivile, mange av dem fra før internflyktninger, er jaget på flukt i Kongo. Både sultne og frosne trygler de nå omverdenen om beskyttelse og nødhjelp.
 • - Nå må verdenssamfunnet bryte inn!, VG (Nett) 02.11.08
  Den kongolesiske raftoprisvinneren Bulambo Lembelembe Josué oppfordrer den norske regjeringen til gjøre alt de kan for å stoppe katastrofen i Kongo. Han mener FN må bruke militærmakt om nødvendig.
 • - De lar vårt folk sulte, gråte og dø, Aftenposten 02.11.08
  Viseguvernør Lutaichirwa Mulwahale Feller håper verden snart vil reagere. I dag landet Frankrike og Storbritannias utenriksministere.
 • Brown: - Kongo må ikke bli et nytt Rwanda, Dagbladet (NTB) 02.11.08
  Brown uttrykte bekymring for situasjonen i Kongo da han lørdag innledet en fire dager lang rundreise i de arabiske golfstatene.
 • Klart for krisemøte om Kongo, VG (NTB) 01.11.08
  Kongos president Joseph Kabila skal møte sin rwandiske kollega, Paul Kagame, til krisesamtaler om konflikten i regionen. Det er imidlertid ikke fastsatt noen dato for møtet.
 • Voldtektsofre i Kongo får 6 millioner, Aftenposten 01.11.08
  Norsk UD legger 5,8 millioner kroner på bordet for å hjelpe ofre for seksualisert vold i Kongo.
 • Intenst diplomati for å hindre katastrofe i Kongo, Dagsavisen (NTB) 01.11.08
  Et intenst internasjonalt diplomati er satt i verk for å forsøke å stanse kampene i Øst-Kongo og begrense den humanitære krisen. Men verken EU eller USA vil foreløpig sende soldater for å støtte den svake FN-styrken.
 • - FN trenger virkelig forsterkninger, Aftenposten 31.10.08
  De fredsbevarende styrkene makter ikke å beskytte sivilbefolkningen i Kongo.
 • Katastrofal situasjon for to millioner flyktninger, Dagsavisen 31.10.08
  - Situasjonen i Øst-Kongo er nesten verre enn noensinne. Jeg kan ikke huske at 2 millioner mennesker har vært på flukt samtidig noen gang tidligere, sier pastor Bulambo Lembelembe Josué.
 • - Rwanda støtter opprørerne i Kongo, Aftenposten (NTB) 30.10.08
  Rwanda har sendt soldater og stridsvogner over grensa til Kongo, der de støtter tutsiopprørerne som nå er på frammarsj, hevdes det fra flere hold. Norge sender nå diplomater til konfliktområdet der titusenvis er på flukt.
 • Fra vondt til mye verre i Kongo, Dagsavisen 30.10.08
  Før opprørsgruppen til general Laurent Nkunda i går kveld erklærte våpenhvile, hadde opprørere nærmet seg regionhovedstaden Goma i den østlige delen av Den demokratiske republikken Kongo. - Blir Goma tatt er det et vanvittig nederlag for FN, sier forsker Morten Bøås ved Forskningsstiftelsen FAFO til Dagsavisen.
 • - Det fins ikke noe verre sted på kloden, Dagbladet (NTB) 30.10.08
  Folk flykter hals over hode fra provinshovedstaden Goma i Øst-Kongo.
 • Kongo og nabolandene på randen av storkrig, Aftenposten 29.10.08
  - Alle varsellysene blinker nå for det som kan bli en ny fryktelig konflikt for millioner av sivile, sier Jan Egeland om situasjonen i Øst-Kongo.
 • - Kvinnene i Kongo har topp prioritet, Aftenposten.no 29.10.08
  - Vi tar kongokvinnenes sak opp i alle anledninger, sier statssekretær Håkon Arald Gulbrandsen, som lover forsatt støtte til de voldtatte kvinnene.
 • Voldtatt av soldater, Aftenposten.no 29.10.08
  - Voldtekter og systematiske overgrep har vært en taktikk i krigen som har traumatisert folket her i øst-Kongo, sier Justin Kabanga, professor i psykologi og leder av en kommisjon som koordinerer arbeidet for å hjelpe overgrepsofre i Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) til Aftenposten.no.
 • – Norge betalte falske opprørere i Kongo, Dagsavisen (NTB) 29.10.08
  Norske myndigheter skal ha gitt penger til «falske» opprørere i Kongo for å lokke dem til forhandlingsbordet.
 • Tutsiopprørere på frammarsj i Kongo, Dagbladet (NTB) 29.10.08
  FNs fredsstyrke klarer ikke stanse dem. Titusener er nå på flukt.
 • - Barna dør uten en lyd, Dagbladet (magasinet) 25.10.08
  Innbyggerne i det som engang var Afrikas kornkammer graver desperat etter røtter i bakken. Det er lite mat å finne.
 • Fred fortsatt et fremmedord i Øst-Kongo, VG (NTB) 20.10.08
  Opprørere i Kongo angriper igjen landsbyer og driver titusener av sivile på flukt - 100.000 de siste seks ukene. Analytikere frykter full krig også mot nabolandet Rwanda.

____

 • FN: - Kongo verre enn Darfur, VG (NTB) 16.03.05
  Den verste humanitære krisen i verden akkurat nå utspiller seg ikke i Darfur, men i Øst-Kongo, ifølge FNs visegeneralsekretær Jan Egeland.

Søk:

Avansert søk

Norske avisers lederkommentarer om Kongo:


"Det er en skam at FNs sikkerhetsråd nå har tøvet i mer enn en måned med endeløse diskusjoner."

Dagsavisen 15.11.08

"Det som nå skjer i Kongo og den internasjonale handlingslammelsen, forsterker bare inntrykket av at den øvrige verden har gitt opp Afrika sør for Sahara. Store deler av kontinentet blir sett på som en eneste stor pøl av blodige stridigheter, ufattelige grusomheter og AIDS. Det er tryggest å holde seg langt vekk."

VG 15.11.08

"Hadde Kongo ligget et annet sted i verden, hadde verdenssamfunnet gjort mye mer mye tidligere. «Alle» kaller dette for verdens største menneskelige krise. «Alle» mener «noen» må gjøre «noe». Men alle ser på hverandre."

Dagbladet 12.11.08

"Det viktigste andre land kan gjøre nå, er å presse partene til en våpenhvile for å hindre en storkrig. FN må også få ressurser til å mestre situasjonen på en mer overbevisende måte. Det er ødeleggende for troen på FN som et redskap for kriseløsning, dersom det ikke en gang er mulig å gi sivilbefolkningen i Kongo grunnleggende beskyttelse."

Aftenposten 10.11.08

"Den største fredsbevarende styrken til FN på 17 000 soldater befinner seg i Kongo, men bare noen hundre av dem er i krigssonen. Nå anklages de for å være passive vitner til volden. FN har ikke råd til å miste mer tillit i Afrika, og det internasjonale samfunn må presse afrikanske ledere til å behandle voldtekt som et av de farligste masseødeleggelsesvåpen på kontinentet."

Dagbladet 10.11.08

"Verden frykter ikke lenger et nytt blodbad i grenseområdene mellom Rwanda og Kongo. Blodbadet er i full gang. Mange av de brutale voldshandlingene de siste tolv årene er utført av militsgrupper som flyktet fra Rwanda etter 1994. I dag støtter regjeringene i Kongo og Rwanda hver sine opprørsgrupper inne landet, og er direkte ansvarlig for voldtekt og drap. Krigen er en forlengelse av krigen i Rwanda mellom hutuer og tutsier, en konflikt som ikke bare er en stammekonflikt, men en konflikt som har røtter helt tilbake til belgisk kolonitid."

Morgenbladet 07.11.08

"Bulambo Lembelembe Josué får Raftoprisen fordi han hjelper ofrene for overgrep i Kongo. De som skulle stanse overgrepene, med FN i spissen, svikter."

Bergens Tidende 01.11.08

"Kongolesernes frustrasjon over FN gir seg utslag i en mistillit som iblant grenser til fiendtlighet. Det er nødvendig at medlemslandene nå gir FN-styrkene ressurser til å oppfylle sitt mandat i Kongo. Selv om en fredsløsning ikke er i sikte, må FN settes i stand til å beskytte flere av de uskyldige som lider."

Aftenposten 31.10.08

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 08. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.