Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Frihandelsavtale med Colombia - frihet for hvem?

EFTA har fremforhandlet en frihandelsavtale med Colombia, men kritikere fra regjeringspartienes ungdomsorganisasjoner, fagbevegelsen og en rekke andre norske og colombianske organisasjoner mener bl.a. at avtalen er dårlig for Colombianske arbeidstakere, innskrenker Colombias politiske handlingsrom, er i strid med Soria Moria-erklæringen og framforhandlet uten offentlig debatt både i Colombia og Norge. Hva vil Norge gjøre? Nærings- og handelsminister Trond Giske forbereder ratifisering, men kritikere krever reforhandling. 
Mandag 23. august 2010
Linker oppdatert: Mandag 07. februar 2011

Etter at WTOs ministermøte i Hong Kong i 2005 ikke bidro til framgang i den såkalte "utviklingsrunden" i WTO (les mer her) har det gått dårlig med de internasjonale handelsforhandlingene (les mer her). Fra flere hold har det istedet blitt tatt initiativer til bilaterale og multilaterale frihandelsavtaler, men mange frykter at slike avtaler vil kunne bli et enda dårligere alternativ for de fattigste landene (les mer her).

- Frihet for hvem? Spørsmålet ble stilt i en rapport om frihandelsavtalen mellom EFTA og Colombia fra Handelskampanjen i 2009 (last ned her). Rapporten går igjennom bakgrunnen for avtalen, hvordan den har blitt framforhandlet og konsekvensene av den, men konstaterer samtidig at organisasjonenes bekymringer ikke deles av UD:

"På informasjonsmøte i Nærings- og handelsdepartementet om frihandelsavtalen mellom Colombia og EFTA 6. november 2008, uttrykte ulike organisasjoner bekymring for at avtalen vil forsterke situasjonen med internt fordrevne, drap på fagforeningsfolk og menneskerettighetsbrudd. Utenriksdepartementets representant kunne fortelle at departementet ikke deler disse bekymringene."

Noe klart svar fikk imidlertid ikke FrPs Jørund Rytman da han tok opp frihandelsavtalen med Colombia, med henvisning til kritikken, i et skriftlig spørsmål i Stortinget tidligere i sommer. Nærings- og handelsminister Trond Giske forsikret imidlertid i sitt svar at regjeringen er opptatt av å fremme menneskerettigheter, sosiale standarder og arbeidstakerrettigheter i Colombia og at han la vekt på grundig behandling av saken før den fremmes for Stortinget (les mer her). 

Giske ble berømmet av kritikerne da han i forkant av EFTAs ministermøte på Reykjavik i juni kunngjorde at han ville foreslå forbedringer i teksten, men i sitt felles innlegg i Dagsavisen skrev de også følgende (les mer her):

"Vi er imidlertid svært bekymret over den rødgrønne regjeringens påstand om at det ikke vil bli en forverring i arbeidsbetingelser og levekår for Colombias befolkning som følge av en frihandelsavtale. Vi lurer på hvordan det er mulig for regjeringen å vite dette, all den tid regjeringen ikke har gjennomført en konsekvensanalyse og en høring i forkant av framforhandlingen av frihandelsavtalen."

- EFTA-landene er blitt enige om hvordan miljø og arbeidstakerrettigheter skal inkluderes i EFTAs handelsavtaler, står det i Nærings- og handelsdepartementets pressemelding etter ministermøtet, men uten noen klar referanse til hva som vil skje med den fremforhandlede avtalen med Colombia (les mer her).

Regjeringen i strid med AUF og LO

Saken fikk på ny fokus i juli, da AUFs sommerleir på Utøya fikk besøk av en representant fra LAG og Diego Marin fra den colombianske studentorganisasjonen ACEU, som innledet til debatt om frihandelsavtalen (les mer her). Dagen etter kunne avisa Klassekampen rapportere at AUF "tordner" mot Giske, som i følge avisa insisterer på at avtalen skal godkjennes av Stortinget til høsten og i et brev til ACEU 28. juni bl.a. skrev (les mer her):

"Hovedformålet med våre handelsavtaler, inkludert avtalen med Colombia, er å sikre norske bedrifter økt markedstilgang og bedre forutsigbarheten for deres eksport. Handelsavtalene skal trygge norsk sysselsetting og verdiskapning."

AUF-leder Martin Henriksen sier på sin side bl.a.:

"Denne avtalen burde den rødgrønne regjeringen aldri ha signert. Vi mener den gir ufortjent legitimitet til et kolombiansk regime som gjør svært lite for å få slutt på de mange menneskerettsbruddene som begås mot sivilbefolkningen."

- Frihandelsavtalen med Colombia bør ikke ratifiseres, skriver også internasjonal leder i SV, Ivar Johansen, i et innlegg i Dagbladet 9. august (les mer her), som noen dager senere får følge av LO-sekretær Trine Lise Sundnes, som i et innlegg i Dagbladet konkluderer (ikke på nett):

"Den beste løsningen er nå at Norge forblir utenfor avtalen med Colombia, eller at våre EFTA-partnere og Colombia selv gjør de nødvendige endringer i avtaleteksten. Vi kan ikke være dårligere enn EU."

Norge og EFTA - verre enn USA og EU?

- Man kan spekulere i hvorfor EFTA-landene har hatt det så travelt, skriver Kaja Jensen Rathe, Håvard Grastveit og Hanna Kvamsås i LAG i en kronikk i Ny Tid sist fredag og antyder selv noen svar (les mer her):

"Et ønske om å komme Canada, EU og USA i forkjøpet i forhold til å skaffe eget næringsliv markedsadgang er ikke en usannsynlig medvirkende faktor. At Colombia slet med kritikk mot manglende arbeiderrettigheter i sine forsøk på å opprette avtaler med USA og EU bidrar kanskje også til at Colombia er ivrige etter å bruke EFTA som en vektstang til å få økonomiens flokkmentalitet til å få EU og kanskje også USA på glid."  

I USA møtte Bush-administrasjonens forslag til frihandelsavtale med Colombia sterk motstand på grunn av brudd på menneskerettighetene (les mer her) og i sitt innlegg i Dagbladet tidligere denne måneden kunne LO-sekretær Sundnes fortelle følgende:

"I slutten av mai ble frihandelsavtalen mellom EU og Colombia signert. Det som er banebrytende er at EU i sin avtale har fått inn et eget velformulert kapittel om 'bærekraftig utvikling' som omhandler ILOs kjernekonvensjoner, miljø og menneskerettigheter. Et slikt kapittel eksisterer ikke i Norges avtale med Colombia, der grunnleggende menneskerettigheter bare er nevnt i avtalens uforpliktende forord."

- Frihandelsavtalen er tydelig blitt til for å fremme norske interesser på bekostning av colombianske, skriver Kaja Jensen Rathe, Håvard Grastveit og Hanna Kvamsås i LAG i sin kronikk i Ny Tid sist fredag (les mer her). De konkluderer:

"Vi ønsker mer samhandling og gode avtaler velkommen; derfor sier vi fortsatt nei til den avtalen som foreligger."

Hva Stortinget vil gjøre når de senere i år blir forelagt avtalen til ratifisering gjenstår å se.


Aktuelle lenker:

Medieklipp og -debatt:

 • Nei til frihandelsavtale med Colombia, Kommentar av Ivar Johansen i Klassekampen 07.02.11
  Colombianere trenger ikke nå først og fremst en frihandelsavtale med Norge, men derimot klare stemmer utenfra som støtter de kreftene i landet som kjemper for menneskerettigheter, bedre arbeidstakerrettigheter og demokrati. Hvis Norge inngår en frihandelsavtale risikerer vi å miste troverdighet og tillit i de delene av det sivile samfunnet som kjemper for menneskerettigheter og demokrati.
 • Hvilke interesser?, kronikk av Marianne Brekken, Helene Bank og Reidun Blehr Lånkan i Klassekampen 04.11.10
  Til tross for Colombias status som menneskerettighetsversting har Nærings- og Handelsdepartementet gjennom EFTA valgt å forhandle frem en frihandelsavtale med landet. Statssekretær i NHD Pål Julius Skogholdt fra SV er nå på besøk i Colombia, og vi er spente på hva slags informasjon han kommer tilbake med.
 • - Kutt handelsavtalen, Klassekampen 16.10.10
  - Vi ligger også på første eller andre plass i verden når det gjelder skillet mellom fattig og rik. De som styrer er bare ute etter å tjene penger, og begår systematiske menneskerettsbrudd. De dreper uten å blunke. Under disse betingelsene er det ikke riktig for noe land å inngå frihandelsavtale med Colombia. Og det er viktig med internasjonalt press og tilstedeværelse. At Norge stenger ambassaden vil ikke komme oss til gode.
 • Vil stramme opp Støre, ABC Nyheter 01.10.10
  Uenighet om hvor mye man skal ta hensyn til menneskerettigheter når Sveits og Norge inngår frihandelsavtaler med u-land, kan ligge og ulme når den sveitsiske president Doris Leuthard 14. oktober kommer på offisielt besøk til Norge.
 • Hvem bestilte denne?, kronikk av Kaja Jenssen Rathe, Håvard Grastveit og Hanna Kvamsås i Ny Tid 20.08.10
  Norge signerte i 2008 en frihandelsavtale med Colombia. Avtalen er blitt fremforhandlet mellom European Free Trade Association (EFTA) som blokk, og Colombia. Den har deretter blitt signert av medlemslandene, og er planlagt ratifisert av Stortinget nå i høst. Ratifiseringen har allerede vært utsatt siden våren 2009, og norsk sivilt samfunn har sammen med colombiansk sivilt samfunn arbeidet siden signeringen for at den ikke skal ratifiseres i Norge i det hele tatt.
 • Avtalen må revideres, debatt av Trine Lise Sundnes i Dagbladet 12.08.10 (ikke på nett)
  Ivar Johansen (SV) skriver i Dagbladet 9. august om Norges frihandelsavtale med EFTA. Johansen presiserer at avtalen som er inngått mellom EFTA og Colombia er uetisk, og at den ikke bør ratifiseres av Stortinget. Dette er LO enig i.
 • Frihandelsavtalen med Colombia bør ikke ratifiseres, debatt av Ivar Johansen i Dagbladet 09.08.10
  Norge signerte i 2008 en frihandelsavtale mellom EFTA og Colombia. Avtalen bør ikke ratifiseres av Stortinget.
 • Nytale om Colombiaavtale, kommentar av Helene Bank og Ida Spjelkavik i Klassekampen 23.07.10
  Statsråd Giskes statssekretær, Rikke Lind, snur alt på hodet når hun hevder at AUF viser imperialistiske trekk. Det er den norske staten som har utviklet imperialistiske interesser. Lind vet det meget godt. Gjennom det korte intervju hun hadde med Klassekampen 16. juli presterer hun så mye som tre feilslutninger.
 • Frihandel, lederkommentar av Pål Hellesnes i Klassekampen 17.07.10
  Klassekampen har tidligere i uka skrevet om den harde kritikken regjeringen, og nærings- og handelsminister Trond Giske må tåle fra sin egen ungdomsorganisasjon. Giske og regjeringen ønsker nemlig å få på plass en omfattende frihendelsavtale med Colombia, et land som utmerker seg som en versting i menneskerettighetssammenheng.
 • Slår tilbake mot AUF, Klassekampen 16.07.10 (ikke på nett)
  Næringsdepartementet mener AUFs kritikk av frihandelsavtalen med Colombia har et stenk av imperialisme.
 • - Giske bryr seg ikke, Klassekampen 15.07.10
  AUF tordner mot Trond Giske for frihandelsavtalen med høyreregjeringen i Colombia. Poenget med avtalen er å sikre norske arbeidsplasser, svarer Giske.
 • Legitimerer plyndring, Kommentar av Industri og Energi, Norsk Tjenestemannslag, Forum for Utvikling og Miljø, Kirkens Nødhjelp, FOKUS, Senterungdommen, SU, AUF, Handelskampanjen, Caritas, Utviklingsfondet, Attac, For velferdsstaten, Norsk Folkehjelp, SPIRE, Flyktninghjelpen, Naturvernforbundet, Regnskogfondet, Changemaker, Press, Latin-Amerikagruppene, Fivas i Dagsavisen 24.06.10
  I dag behandler ministermøtet i EFTA en omstridt frihandelsavtale med Colombia. Norge kan velge å spille en konstruktiv rolle for at rettighetene til sivilbefolkningen ikke begrenses av norske næringsinteresser.
 • Offentlig høring nå!, kronikk av LAG m.fl.i Klassekampen 01.04.09
  Det gleder oss at regjeringen har utsatt behandlingen av frihandelsavtalen mellom Colombia og EFTA som skulle vært godkjent av Stortinget i vår. Vi vil rose regjeringen for dette valget og vil oppfordre til å benytte utsettelsen til å iverksette konsekvensutredning og offentlig høring.
 • EFTA rammer fattige, kronikk av Atle Sommerfeldt og Helene Hoggen i Nationen 13.03.09
  Regjeringen sier i den nylig lanserte Utviklingsmeldinga at Norge må ta hensyn til utviklingsnivå og behov for politisk handlingsrom når bilaterale handelsavtaler skal inngås med utviklingsland. Det er viktig at dette omgjøres til reell politikk ved at det ikke stilles ytterliggående patentkrav i EFTA avtaler. Kirkens Nødhjelp håper norske myndigheter har politisk vilje og mot til å stå imot presset fra Sveits.
 • Norge i frihandelsavtale med Colombia, Dagsavisen (NTB) 25.11.08
  Norge og de andre EFTA-landene undertegnet i dag en frihandelsavtale med Colombia.
 • Avtalen med Colombia står fast, Fri Fagbevegelse 06.03.09
  EFTAs handelsavtale med Colombia vil ikke bli endret til tross for stor motstand, også i fagbevegelsen. Avtalen ivaretar ikke elementære menneskelige og faglige rettigheter.
 • Norge i lyssky avtale, Klassekampen 06.03.09
  Norge inngår en lyssky frihandelsavtale med verstinglandet Colombia som låser kolombianerne i fattigdom, hevder ny rapport.
 • LO-protest mot avtale med verstingland, Dagsavisen 19.02.09
  LO protesterer kraftig mot at Norge har inngått frihandelsavtale med Colombia, som betraktes som verdens farligste land å være fagorganisert i.

Søk:

Avansert søk

Nærings- og handelsminister Trond Giske i Stortinget:


"Departementet arbeider med å forberede ratifisering av handelsavtalen mellom EFTA-statene og Colombia. Jeg legger vekt på en grundig behandling av saken før den fremmes for Stortinget. Det er ikke fastslått konkret tidspunkt for fremleggelse for Stortinget. Når det gjelder prosessen rundt avtalen vises det til at det både under forhandlingene, og etter at forhandlingene var avsluttet, har vært egne møter og dialog med bl.a. representanter fra LO, UNIO, Amnesty, Flyktninghjelpen og andre organisasjoner vedrørende avtalen og situasjonen for blant annet fagforeningsrepresentanter og internt fordrevne i Colombia. Regjeringen er opptatt av å fremme menneskerettigheter, sosiale standarder og arbeidstakerrettigheter i Colombia, og har tatt dette opp i de sammenhenger der det er relevant. Dette er et arbeid som vil fortsette i fremtiden."

I svar på skriftlig spørsmål 6. mai fra Jørund Rytman (FrP),
les mer
her.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.