Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Utviklingshuset - til debatt og læring?

Med representanter fra regjering og kongehus til stede ble nylig Utviklingshuset, et informasjons- og opplevelsessenter om bistand og utvikling, åpnet. Det har bl.a. til hensikt å bidra til økt refleksjon og debatt om utviklingssamarbeid, med skoleungdom i alderen 15-19 år som sentral målgruppe. Først ute med refleksjon var debattredaktør Hilde Reinertsen i Klassekampen, som mener Utviklingshuset unnlater å stille det viktigste spørsmålet.

Mandag 21. september 2009
Linker oppdatert: Tirsdag 06. oktober 2009

Slik presenterte Norads informasjonsdirektør Eva Bratholm Utviklinghuset da det ble åpnet i slutten av september (les mer her):

"Utviklingshuset er et informasjons- og opplevelsessenter om bistand og utvikling som er bygget opp av Norad for at ungdom skal kunne sette seg inn i hvordan andre ungdom rundt i verden har det, og hvordan det er å drive bistandsarbeid og fredsmegling."

På Utviklingshuset egne nettsider kan vi bl.a. lese (les mer her):

"Utviklingshuset inneholder en fast utstilling med interaktive installasjoner, et rollespill og et utstillingsområde som er beregnet til skiftende utstillinger. Gjennom involvering skal publikum få kunnskap om hvorfor Norge er engasjert i utviklingssamarbeid, dilemmaer i utviklingssamarbeidet og forholdet mellom bistand og utvikling."

Utviklingshuset ble nylig omtalt i en fersk europeisk fagfellevurdering (peer review) av opplysningsarbeidet (Global Education) i Norge - i regi av Global Education Network Europe (GENE) - som i sin foreløpige kortrapport bl.a. skriver (les mer her):

"Framveksten av Utviklingshuset utgjør en ny mulighet og det er store forventninger til at det kan bli et nyskapende sted for læring om globale utviklingsspørsmål for elever og deres lærere."

- Utviklingshuset har til hensikt å engasjere publikum og bidra til økt refleksjon og debatt om utviklingssamarbeid, står det videre på senterets nettsider og debatten er nå igang. Etter å ha besøkt senteret gjorde kronikk- og debattredaktør Hilde Reinertsen i Klassekampen sine refleksjoner og spurte (les mer her):

"Bidrar denne utstillingen til at skoleelever forstår mer av hvorfor verden er urettferdig, hvordan fattigdom oppstår, hvorfor naturressurser kan føre til krig og borgerkrig?"

Hun konkluderer slik:

"Det retoriske spranget fra en generell beskrivelse av verdens elendighet til nærstudier av bistandsprosjekter har som effekt at Norad selv blir svaret på spørsmålene elevene konfronteres med: Ja, verden er kaotisk, men Norad er på saken!"  

Reinertsen mener denne framstillingen har en rekke uheldige sider, bl.a.:

"Når Norad slik renser verden for aktører med interesser, for historie og politikk, så fjerner den også alle spor av makt og maktutøvelse. Dermed blir det ingen som faktisk er med på å skape den situasjonen man skal inn og endre med bistandsmidler."

Reinertsen peker her på et trekk som også professor Terje Tvedt tar opp årets 2. utgave av "Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt. Den norske modellen". I følge Tvedt skjer "hyllesten av egen altrusime" innenfor "et begrunnelsesunivers der det bare finnes gode intensjoner", med potensielle farer for bistandssystemets læringsevne.

- Vi synes det er fint å være på saken, men har ambisjoner langt utover å vise at verden er kaotisk, svarte Norads informasjonsdirektør Eva Bratholm i Klassekampen sist fredag og utdypet det slik (les mer her):

"Et hovedformål er å sette i gang tanker, diskusjon og debatt rundt internasjonal fordeling, utvikling og bistand. Det er ikke meningen å gi ferdige og autoriserte svar. Innstallasjonene ”Et hjem”, ”En framtid” og ”En jobb” er ment som tankevekkere og stimulans til egne vurderinger. På flere måter forsøker vi å vise at bistand spiller sammen med andre krefter og er ett av flere virkemidler mot fattigdom og for en mer rettferdig verden. Det er et uoverkommelig krav til en slik utstilling at den skal gi et fyldestgjørende bilde av alle fattigdommens årsaker." 

- I senterets interaktive rollespill, som er et hovedelement i utstillingen, finner vi imidlertid flere av problemstillingene Hilde Reinertsen etterlyser, skriver Bratholm videre. Dette rollespillet er ennå ikke ferdig og Bratholm ønsker Reinertsen velkommen tilbake, slik at hun også får prøve rollespillet. Hvilke refleksjoner hun da vil gjøre seg, gjenstår å se.


Aktuelle lenker:

Medieklipp og -debatt:

 • Et hus med mening, lederkommentar av Eva Bratholm i Bistandsaktuelt 07/2009
  Endelig fikk vi åpnet Utviklingshuset på Vestbanen. Kronprinsparet tok seg god tid, kommenterte installasjoner og prøvde ut spill. På åpningsdagen sydet huset av liv, noe vi håper det også kommer til å gjøre når skoleklassene rykker inn for å bruke rollespillet. Foreløpig er det en permanent utstilling som preger huset. Den er ment som en vekker for egne tanker om internasjonal fordeling, utvikling og bistand.
 • ”Sånn er det bare”, debatt av Eva Bratholm i Klassekampen 18.09.09
  På flere måter forsøker vi å vise at bistand spiller sammen med andre krefter og er ett av flere virkemidler mot fattigdom og for en mer rettferdig verden. Det er et uoverkommelig krav til en slik utstilling at den skal gi et fyldestgjørende bilde av alle fattigdommens årsaker.
 • Det bare er sånn, kommentar av Hilde Reinertsen i Klassekampen 10.09.09
  Virker egentlig bistand slik vi ønsker? Hvordan kan du bidra? Hva slags samfunn ønsker du? Hvordan mener du en rettferdig verden bør være? Er fattigdom noe du trenger å bekymre deg for? Hvem har ansvaret for et lands utvikling? Hva betyr demokrati for deg? Dette er blant spørsmålene som møter de besøkende på Utviklingshuset, Norads nye informasjons- og opplevelsessenter på Vestbanen i Oslo.
 • Kronprinsparet åpnet Utviklingshuset, Vårt Land (NTB) 28.08.09
  Et nytt senter skal gi norsk ungdom innblikk i bistandsarbeid og fredsmegling. Kronprinsparet var til stede da Utviklingshuset åpnet i Oslo.

Tidligere nyhetssaker om opplysningsarbeidet, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.