Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Sommerens utviklingsdebatt II: Krigsbistand?

- Når hjelperne blir en del av problemet, var tittelen på et frokostseminar i regi av den liberale tankesmien Civita i begynnelsen av juni. I samarbeid med Asle Toje ble fokuset satt på nødhjelp og bistand til land, områder og parter i krig med utgangspunkt i innledninger fra to kritiske journalister, Linda Polman og Bengt Nilsson, forfattere av henholdsvis "Krisekaravanen" og "Sveriges Afrikanska krig". Debatt ble det og nå kreves det også ny debatt om Norges engasjement i det krigsherjede Afghanistan.

Torsdag 01. juli 2010
Linker oppdatert: Mandag 22. november 2010

På frokostseminaret fortalte Linda Polman (Nederland) om sine inntrykk og erfaringer som journalist i krigs- og katastroferammede land som Sudan, Liberia, Sierra Leone, Somalia og Haiti og hvordan nødhjelps- og bistandsorganisasjoner må forhandle med lokale eliter, myndigheter og stridende parter (hør henne her). Jon Hustad i ukeavisa Dag og Tid oppsummerer boka hennes slik (les mer her):

"Boka dokumenterer kor øydeleggjande vestleg hjelp har vorte for den tredje verda og korleis ulike elitar og regjeringar i Afrika og Asia startar krigar, drep og lemlestar, for på det viset å draga til seg NGO-ane, som kan og vil gjera dei rike."

På seminaret oppfordret hun humanitære organisasjoner til å stille seg spørsmålet: Gjør hjelpen deres mer vondt enn godt? Mens Polman fokuserer på nødhjelp har Bengt Nilsson (Sverige) fokus på bistand, men hans konklusjoner er mye de samme. I en anmeldelse av boka hans oppsummerer Civita-rådgiver Marius Doksheim budskapet slik (les mer her):

"Boken er først og fremst skrevet for å vise hvordan bistanden, i dette tilfellet svensk sådan, har vært med på å finansiere krig, konflikt og mislykkede regimer på det afrikanske kontinentet. Vi tror vi bidrar til fred, utvikling og demokrati, men ofte gjør vi oss medskyldige i vold og nød, hevder Nilsson."

Amund Trellevik i Dagsavisen innleder sin kommentar til seminaret slik (les mer her):

"Penger fra nødhjelpsorganisasjonene blir brukt til å finansiere og opprettholde væpnede konflikter, og dette er organisasjonene selv klar over. Men fordi nødhjelp er blitt en så stor business, med mange titusen ansatte og milliarder av dollar i omløp, er det lite vilje til å gjøre grunnleggende og fundamentale endringer i et system som er så innfløkt og korrumpert at selv de som skal hjelpe, har problemer med å operere."  

Har Norsk Folkehjelp - og Lundin Oil - bidratt til å forlenge krigen i Sudan?

Klassekampen intervjuet Bengt Nilsson, som beskylder Norsk Folkehjelp for å ha smuglet våpen inn i Sudan. Han sier (ikke på nett):

"Gjennom å støtte en av partene bidro Norsk Folkehjelp til å forlenge krigen i Sør-Sudan." 

Kritikken mot Norsk Folkehjelp er ikke ny og har tidligere blitt fremsatt i bl.a. en evalueringsrapport skrevet av det danske konsulentselskapet COWI for UD i 1998. Rapporten, som bl.a. anklaget organisasjonen for å holde liv i krigen med sin aktive støtte til SPLA-geriljaen (les mer her), ble avvist av daværende informasjonssjef Ivar Christiansen, som bl.a. sa følgende til NTB (les mer her):

"Vi var uenige i mandatet til denne konsulentgjengen. Framstillingen av vårt arbeid er snudd fullstendig på hodet i forhold til det vi selv mener vi gjør."

- Ubegrunnet kritikk, mener også nåværende kommunikasjonssjef i Norsk Folkehjelp, Tor-Henrik Andersen, som i sitt svar til Nilsson bl.a. skriver (les mer her):

"Nok en gang fremmes det udokumenterte påstander om at Norsk Folkehjelp skal ha smuglet våpen inn til opprørsbevegelsen i Sør-Sudan. Denne gangen kommer de fra den svenske forfatteren Bengt Nilsson. Tenketanken Civita invitert ham til å presentere sine påstander og Klassekampen svelger åte rått."

- Hvis Norge er en krigførende part i Afrika, må vi få vite om det, mener Asle Toje med henvisning til Nilsson anklager mot Norsk Folkehelp. Han konkluderer (les mer her):

"Stortingets utenrikskomité bør anmode regjeringen til å sette ned en reelt uavhengig undersøkelseskommisjon." 

I Sverige settes det i disse dager kritisk søkelys på det svenske oljeselskapet Lundin Oil og det skal nå undersøkes om selskapet har gjort seg skyldig i brudd på folkeretten (les mer her). I et innlegg i avisa Expressen spør Nilsson (les mer her):

"Var Lundin Oil, som bolaget hette för tio år sedan, delaktigt i kriget? Har självaste Carl Bildt, tidigare styrelseledamot i företaget, blod på händerna?"

Bengt Nilsson er forøvrig ikke tilfreds med svaret fra Norsk Folkehjelp og krever i et 2-siders innlegg i Klassekampen at "nå må alle kortene på bordet" (les mer her).  

Noe mer har likevel ikke skjedd i den saken så langt, men nå øker det kritiske fokuset på Norges engasjement i et annet krigsherjet område: Afghanistan.

Hvorfor er Norge engasjert i Afghanistan?

Etter at fire norske soldater sist helg mistet livet i Afghanistan spør mange: Hvorfor er vi Afghanistan og hva kommer ut av det? Og i tråd med Polmans oppfordring: Bidrar vårt engasjement og tilstedeværelse til mer vondt enn godt?

- Vi kan ikke si at vi har oppnådd det vi skulle i Afghanistan hvis småjenter blir pisket fordi de rømmer fra voldelige og brutale ektemenn, sa generalsekretær i CARE, Marte Gerhardsen, til Aftenposten for noen uker tilbake (les mer her). Hun fikk svar fra Helge Luraas på NUPI: Vesten kan ikke bedre kvinners rettigheter (les mer her). Det er ikke Gerhardsen enig i (les mer her), men det var kanskje ikke derfor Norge, NATO og FN engasjerte seg i Afghanistan?

- Rød-grønn F16 potens, var tittelen på et innlegg av førsteamanuensis på BI, Berit von der Lippe, i Dagbladet for 5 år siden. Hun skrev bl.a. (les mer her):

"Kjønnsretorikk til forsvar for kvinners og barns rettigheter florerer - særlig i førkrigsreportasjer. Ofte blir det vellykket retorisk strategi av dette, men alltid som supplement til andre strategier."

Ulike hensyn og motiver kan skape uventede problemer og i en uttalelse fra landsmøtet i Afghanistankomiteen i Norge (AiN) i juni kan vi bl.a. lese (les mer her):

"AiN frykter at det internasjonale militær-politiske fokus på jenteskoler kan være en medvirkende årsak til at stadig flere jenteskoler utsettes for angrep."

- Vi skal arbeide for å utnytte sivil og militær innsats på en måte som kommer afghanerne til gode, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre på SVs seminar om Afghanistan i midten av juni (les mer her), men på lederplass i går (ikke på nett) minnet Dagbladet om at krigen i Afghanistan ble utløst av terroren mot USA 11/9-2001 og at oppdraget var: "å ta Osama bin Laden - dead or alive - og forøvrig å knuse taliban". Det har vist seg å være vanskeligere enn antatt og i Klassekampen denne uka har sosialantropolog Fredrik Barth og sikkerhetspolitisk rådgiver Øystein Steiro følgende budskap (les mer her):

"Krigen kan ikke vinnes."

Og i Klassekampen i dag hevder førsteamanuensis Peter Ørebech, som har gjort en analyse av Norges deltakelse i Afghanistan, at krigen også er ulovlig etter folkeretten (les mer her).

USAs nye øverstkommanderende i Afghanistan, general Petraeus, varslet denne uka at situasjonen i landet vil bli ytterligere forverret i tiden framover (les mer her), samtidig som en viktig komitéleder i Kongressen i USA blokkerte milliarder av dollar i bistand til Afghanistan på grunn av en rapport om utstrakt korrupsjon (les mer her). I dag melder NRK at to direktører i det Afghanske helsedepartementet har stukket av med 600.000 norske bistandskroner (les mer her). Og til NTB sa Fredrik Barth denne uka (les mer her):

"Opptrappingen av krigen utenfra fører til et svar fra dem som kaller seg Taliban. Det er tydelig at den allmenne motstanden mot vestlige makter vokser for tiden, og den vokser på grunn av konfrontasjonene som finner sted."

Kanskje er det nettopp i Afghanistan at de problemstillinger som reises av Polman og Nilsson er mest aktuelle i dag?  

- Manglende debatt er en svøpe for Afghanistan-engasjementet, sa NUPI-direktør Jan Egeland til Aftenposten denne uka (les mer her). Kravet om klarhet i hvorfor Norge er engasjert i Afghanistan har denne uka økt og UD har opprettet en egen portal på sine nettsider for å forsøke å svare på det: Norge i Afghanistan. I følge denne portalen er i Afghanistan for å:

 • Hindre framvekst av internasjonal terrorisme 
 • Sikre fred og stabilitet
 • Bidra til utvikling og til å lindre nød

- Vi fortrenger spørsmålet vi burde ha stilt: Hva kan Afghanistan bli med vår hjelp?, hevder offiser Gunnar Gabrielsen i et innlegg i Aftenposten i går. Han skriver bl.a. (les mer her):

"Debatten er ikke tatt, for svarene er ikke alltid hyggelige. For hva om svaret blir at det absolutt beste man kan håpe å oppnå med Afghanistan på kort sikt, er etableringen av en sterk politistat? En stat der menneskerettighetene regelmessig blir krenket, der korrupsjon og nepotisme florerer, og narkotikaproduksjonen er enorm? Men en stat som, med vår hjelp, er tilstrekkelig sterk til at den klarer å stenge landet som treningsområde for internasjonale terrorgrupperinger? Tross alt, det var kampen mot internasjonal terrorisme som førte oss til Afghanistan – ikke kampen for demokratiet."

For USA og NATO kan konsekvensene bli de samme som for det tidligere Sovjetunionen: Afghanistan som "imperiers gravsted" (se her). Og det bekymrer bl.a. the Cato Institute (les mer her), som er en av USA mektige tenketanker og var en viktig premissleverandør til Bush-administrasjonen.


Aktuelle lenker:

Aktuelle saker på rorg.no:

Medieklipp, anmeldelser og debatt om Polmans og Nilssons bøker:

 • Adjø solidaritet?, intervju med Jan Egeland i A-magasinet 02.07.10 (ikke på nett)
  Professor Øyvind Østerrud har vært meget kritisk til norsk bistand og u-hjelp, som han hevder ikke gir ønsket bistand, professor Terje Tvedt har harselert over vårt nasjonale 'godhetsregim' og nederlandske Linda Polman beskriver i boken Krisekaravanen den ulekre kampen mellom de 37000 hjelpeorganisasjonene som vil ha størst mulig del av bistandskaken. Nylig besøkte hun Norge og holdt foredrag i den konservative tenketanken Civita. Der var også svenske Bengt Nilsson, som i sin bok Sveriges afrikanske krig hevder at svenske bistandspenger har finansiert kriger og støttet tdiktaturer.
  Egeland mener at skeptikerne tar feil. For det første tror disse kritikerne at bistanden er større enn den er.
 • Krisekaravanen fortsetter, Minerva 29.06.10
  Bistandsindustrien, Norges tette bånd til FN og norsk opinion gjør det veldig vanskelig å kutte nødhjelp til krigsherjede områder.
 • Folkehjelpen må forklare seg, debatt av Bengt Nilsson i Klassekampen 19.06.10
  Det kan ikke være lett for avislesere flest å skille fakta fra propaganda når det gjelder kriger i Afrika. Debatten her i Klassekampen om borgerkrigen i Sør-Sudan er et eksempel på det. I et debattinnlegg 12. juni forsøker Norsk Folkehjelps kommunikasjonssjef Tor-Henrik Andersen å blande kortene ved å hevde at Folkehjelpen bare samarbeidet med SPLA's 'humanitære' gren, SRRA.
 • Driver Norge krig i Afrika?, debatt av Asle Toje i Klassekampen 16.06.10
  Hvis Norge er en krigførende part i Afrika, må vi få vite om det. Stortingets utenrikskomite bør anmode regjeringen til å sette ned en reelt uavhengig undersøkelseskommisjon.
 • Nullprosentsmålet, Minerva 16.06.10
  På Civitas frokostmøte 9. juni fikk vi høre Linda Polman og Bengt Nilsson  sine tanker rundt det vestlige bistandsarbeidet. Begge presentasjoner var anekdotiske, og muligens noe enkle. Bistandsindustrien er ikke sort eller hvit, og det er litt naivt å tro at politikk ikke utspiller seg i kjølvannet av krig og sult. Det overraskende er at det sjelden snakkes høyt om dette.
 • Ubegrunnet kritikk om våpensmugling, debatt av Tor-Henrik Andersen i Klassekampen 12.05.10
  Nok en gang fremmes det udokumenterte påstander om at Norsk Folkehjelp skal ha smuglet våpen inn til opprørsbevegelsen i Sør-Sudan. Denne gangen kommer de fra den svenske forfatteren Bengt Nilsson. Tenketanken Civita invitert ham til å presentere sine påstander og Klassekampen svelger åte rått.
 • Nødhjelp kjøper grusomheter, Jan Arild Snoen anmelder boka "Krisekaravanen" i Minerva 11.06.10
  Nødhjelp i krigsområder forlenger ofte krigen og kan oppmuntre mer ekstrem vold, skriver Linda Polman i boken Krisekaravanen, som ble presentert på Civitas frokostmøte onsdag.
 • Krigshjelpen, kommentar av Amund Trellevik i Dagsavisen 10.06.10
  Den politiske høyresiden var til stede da Civita inviterte til bistandsdebatt i går. De fleste var enige i at bistanden ikke fungerer optimalt i sin nåværende form. Men ingen torde å ta debatten om hva som er alternativet. Eller at privatiseringen av bistanden trolig er den største trusselen mot integriteten til FN-systemet. Samme hvor god MONGO-enes intensjon er
 • - Feilslått bistand, Klassekampen 10.06.10 (ikke på nett)
  Gjennom å støtte en av partene bidro Norsk Folkehjelp til å forlenge krigen i Sør-Sudan. Det sier den svenske journalisten Bengt Nilsson.
 • Hjernevask i bistandsarbeidet, Marius Doksheim omtaler boka "Sveriges afrikanska kirg" i Minerva 04.06.10
  Kanskje hadde også bistandsmyndighetene hatt godt av et besøk av Harald Eia og mikrofonen hans. I hvert fall tyder Bengt Nilssons dokumentar Sveriges afrikanska krig på det.
 • Bistand som krigens kollaboratører, Krisekaravanen anmeldt av Eve-Marie Lund i Aftenposten 23.03.10
 • Hjelpens moralske sammenbrudd, Morgenbladet 19.03.10
  Bistand og nødhjelp er blitt et sirkus, hevder Linda Polman i boken Krisekaravanen.
 • Den drepande hjelpa, Dag og Tid 19.03.10
  Naudhjelpsindustrien øydelegg den tredje verda. Skal vi tru Linda Polman, spreier han daude, krig og korrupsjon.
 • – Bistand forlenger kriger, Bistandsaktuelt 13.03.10
  Mange kriger er blitt forlenget som følge av bistand. Det mener den erfarne nederlandske krigs- og katastrofereporteren Linda Polman. Hun trekker fram Sudan, en stor mottaker av norsk humanitær bistand, som den verste av alle skurker.

Medieklipp og -debatt om Afghanistan de siste dagene

 • Tid for linjeskifte, Kronikk av Kristian Berg Harpviken, Astri Suhrke og Arne Strand i Aftenposten 04.07.10
  Krigen går fra vondt til verre. En overordnet strategi dominert av militær maktbruk har spilt fallitt. Det er tid for en politisk logikk.
 • Afghanistan-general: - Vi er her for å vinne, VG Nett 04.07.10
  General David Petraeus overtok som øverstkommanderende for utlandssoldatene i Afghanistan søndag med et klart budskap: Han skal skape fred i det krigsherjede landet.
 • Petraeus krever samkjøring i Afghanistan, VG (NTB) 04.07.10
  Bare samarbeid kan gi resultater i Afghanistan, mener general David Petraeus, som i helgen overtar som øverstkommanderende for utlandssoldatene i landet.
 • Ni års narrespill, kommentar av Terje Angelshaug i Bergens Tidende 03.07.10
  Fire kister kom hjem fra Afghanistan denne uken. Det har skapt en debatt som er nesten ti år for sent ute. Så lenge har nemlig norske styrker deltatt i denne krigen. Hittil er ni soldater drept og mange såret. Hvor har pressen vært? Den kritiske journalistikken?
 • Taliban avviser forhandlinger med NATO, Aftenposten 02.07.10
  - Vi holder på å vinne krigen. Hvorfor skal vi forhandle?
 • Vil ut av Afghanistan innen ett til to år, VG Nett 02.07.10
  Flere sentrale SV-politikere tar nå til motmæle mot statsminister Jens Stoltenbergs løfte om å bli i Afghanistan helt til et samlet NATO trekker seg ut.
 • - Vi deltar i en ulovlig krig, Klassekampen 01.07.10
  Førsteamanuensis Peter Ørebech har gjort en ny juridisk analyse som setter Norges deltakelse i Afghanistan i et svært dårlig lys. - Krigen er etter folkeretten ulovlig, sier han.
 • Hva kan Afghanistan bli?, Debatt av Gunnar Gabrielsen i Aftenposten 01.07.10
  Vi fortrenger spørsmålet vi burde ha stilt: Hva kan Afghanistan bli med vår hjelp?
 • Sorgtung minnestund for norske soldater, ABC Nyheter (NTB) 01.07.109
  Kjempende mot gråten hyllet forsvarsminister Grete Faremo (Ap) de fire drepte norske soldatene da hun talte under minnestunden i Maimana i Nord-Afghanistan onsdag. – De døde for vår sikkerhet, sa Faremo.
 • Stjal 600.000 norske bistandskroner og stakk av, Vårt Land (NTB) 01.07.10
  To direktører i det afghanske helsedepartementet har trolig rømt landet.
 • Sommerfeldt åtvarar: – Hjelpearbeidarar blir mål for opprørarar, Vårt Land (NTB) 01.07.10
  Kirkens Nødhjelp krev tydeleg skilje mellom militær og sivil innsats i Afghanistan.
 • Soldat-tap svekker Afghanistan-innsatsen, Aftenposten 01.07.10
  Tapet av fire av Norges beste soldater får konsekvenser for operasjonene de neste ukene i Afghanistan.
 • Hva med Norge i Afghanistan nå?, Kronikk av Karsten Friis i Dagbladet 30.06.10
  Sikkerhetspolitikken i årene fremover kan tenkes å bli mer frikoblet fra humanitære spørsmål, demokratisering og vestlige verdier enn den har vært de siste 20 år. Mange vil beklage dette og mene vi gir opp mennesker i nød. Det er imidlertid ingen grunn til å oppgi verdikampen, den må bare hovedsakelig føres med ikke-militære midler. Det som er enda verre enn ikke å intervenere i andres kriser er mislykkede intervensjoner som skaper falske forhåpninger uten fred. Da eksporterer vi avmakt - og det er ingen tjent med.
 • General Petraeus varsler forverret situasjon i Afghanistan, Aftenposten 30.06.10
  - Min oppfatning er at de harde kampene vil fortsette, og de kan faktisk bli mer intense i løpet av de kommende månedene, sa general David Petraeus i sin første tale.
 • Tidsfristen kan forsvinne, Klassekampen 30.06.10
  Tapstall og generalskifte øker trykket i Nato for økt krigsinnsats og for å viske ut tidsfristen for tilbaketrekking.
 • «Magesår» forsinker storoffensiven i Kandahar, Dagbladet (NTB) 30.06.10
  NATO og USAs planlagte storangrep mot Taliban i Kandahar lar vente på seg fordi generalprøven slo feil.
 • Skeptisk til tidsfrist, Aftenposten (NTB) 30.06.10
  General David Petraeus åpner for å revidere USAs plan om å starte tilbaketrekningen fra Afghanistan i juli 2011.
 • Vil ikke snakke om flytting av norske styrker, Aftenposten 30.06.10
  SV-leder Kristin Halvorsen vil ikke si hva partiet mener om at norske styrker kan bli spredt ut over et langt større område i Afghanistan.
 • - Norge er i krig, men det vil ikke regjeringen innrømme, Dagbladet 30.06.10
  Fylkesrådsleder i Troms, Pia Svendsgaard (Ap), retter kritikk mot egen regjering. Hun har selv en sønn som skal til Afghanistan.
 • Skjuler alvoret ved krigen i Afghanistan, Kronikk av Daniel Ducrocq i Bergens Tidende 30.06.10
   Under anstendige medietilstander burde krigen være den første nyhet hver dag. I stedet er omtalen med på å skjule at Norge deltar i en brutal angrepskrig.
 • Tidligere Blackwater inn i «norsk» område i Afghanistan, Dagbladet (NTB) 30.06.10
  Komplisere bildet for Norge, mener PRIO-direktør.
 • Sp-topp frykter et norsk Vietnam, VG 30.06.10
  Senterparti-politikere ber om en mer åpen debatt om Norges krig i Afghanistan. De etterlyser en plan for veien ut.
 • Halvorsen ser for seg heftig Afghanistan-debatt, VG (NTB) 30.06.10
  SV-leder Kristin Halvorsen mener det ikke vil være mulig å legge lokk på debatten om det norske engasjementet i Afghanistan.
 • - Norge bør la andre land ta exit-støyten, VG Nett 30.06.10
  Norge bør ikke være blant landene som staker veien ut fra Afghanistan, men la andre ta støyten først. Advarselen kommer fra Helge Lurås, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) med ekspertise i internasjonal sikkerhetspolitikk og Afghanistan.
 • - Krigen kan ikke vinnes, Klassekampen 30.06.10
  Sosialantropolog Fredrik Barth og sikkerhetspolitisk rådgiver med kjennskap til Afghanistan, Øystein Steiro, er enige: Norges militære innsats i Afghanistan er fåfengt så lenge man ikke forstår dynamikken i landet.
 • - Afghanistan-endringer må tas opp i Stortinget, Dagbladet 30.06.10
  Forsvarsministeren varsler at norske styrker kan spres ut over flere afghanske provinser. - Dette må forankres i Stortinget, sier Frp.
 • Krig uten utgang, Lederkommentar i Bergens Tidende 30.06.10
   Utsikten til avslutning av krigføringen i Afghanistan blir stadig dystrere.
 • Tap som smerter, Lederkommentar i Aftenposten 30.06.10
  Etter års famling har det internasjonale samfunn nå innsett at nasjonsbyggingsprosjektet i Afghanistan er feilslått. Siktemålet må være langt mindre ambisiøst – å holde motstanden nede på et lavt nivå med hard makt, og gjennom myk makt og utvikling få befolkningen til å slutte opp om lovlige valgte myndigheter. Det er gjennomførbart, om viljen er til stede. Den viljen norske soldater viser hver dag.
 • Fire falne soldater, Lederkommentar i Adresseavisa 30.06.10
  Tapet av fire norske soldater på oppdrag i Afghanistan gjør et sterkt inntrykk på oss alle.
 • Sannhetens øyeblikk i Afghanistan, kommentar av Jahn-Otto Johansen på ABC Nyheter 29.06.10
  Endelig er det gått opp for både politikere og velgere at Norge er i krig, en blodig krig som vil kreve stadig flere menneskeliv.
 • Bistand til Afghanistan stanses, VG (NTB) 29.06.10
  En viktig komitéleder i Kongressen blokkerte mandag milliarder av dollar i bistand til Afghanistan på grunn av en rapport om utstrakt korrupsjon.
 • Ingen snarlig utvei, Klassekampen 29.06.10
  Støtten for krigen innad i Nato holder på å rakne. Lite tyder likevel på at det kommer en snarlig tilbaketrekning fra Afghanistan, slik Obama i sin tid lovte.
 • - Karzai i møter med opprørstopp, Dagbladet 29.06.10
  Skal ha møtt opprørskommandør som kobles til angrepet på Hotell Serena i 2008. - Vil inngå avtale fordi amerikanske tropper skal trekke seg ut.
 • Høyre: - Ingen endring i strategien, VG (NTB) 29.06.10
  Lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Marie Eriksen Søreide (H), betegner tapet av fire norske soldater som tragisk, men ser ikke for seg noen endring i den norske strategien i Afghanistan.
 • Flertall for å bli i Afghanistan, VG 29.06.10
  Nordmenn flest vil at de norske soldatene skal bli i Afghanistan, til tross for at de frykter stadig flere døde.
 • Tid for ny diskusjon om Afghanistan, Kommentar av Johannes Morken i Vårt Land 29.06.10
   Fire norske soldater er drept av en veibombe. Det er tid for å diskutere om målene virkelig kan nås med militære midler i Afghanistan.
 • Krigens pris, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 29.06.10
  De fire norske soldatene falt i kamp for at vi skal kunne leve uten terror - og forhåpentligvis for at innbyggerne i det krigsherjede Afghanistan skal få en bedre fremtid. Skulle vi nå gi opp denne kampen, vil helgens tragedie være enda større.
 • – Vi gikk inn sammen med våre allierte i NATO, vi kommer til å trekke oss ut sammen med våre allierte i NATO, Dagsavisen 29.06.10
  Bombeattentatet er det største norske tapet i Afghanistan til nå. Men det betyr ikke at Norge vil trekke sitt bidrag tilbake, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap). – Vi gikk inn sammen med våre allierte i NATO, vi kommer til å trekke oss ut sammen med våre allierte i NATO, sier Stoltenberg til NRK.
 • Sier nei til ny Afghanistan-debatt, Aftenposten 29.06.10
  Politikerne vil ikke ha ny diskusjon om de norske styrkene.
 • - Manglende debatt en svøpe for Afghanistan-engasjementet, Aftenposten 29.06.10
  - Soldatene har krav på en strategi som kan lykkes, sier Jan Egeland.
 • – Taliban vil fremstå som heltemodig, Aftenposten (NTB) 29.06.10
  - Hver gang det går rykter om at noe har skjedd, legger de ut en melding på internett om at det er de som står bak. Men når Taliban tar på seg ansvaret for et angrep, betyr ikke det nødvendigvis at det er de som har utført det, sier Anne Stenersen, doktorgradsstipendiat ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).
 • - Det handler ikke lenger om å vinne, Aftenposten 29.06.10
  - Operasjonen i Afghanistan handler nå i stor grad om prestisje, sier NUPI-forsker Helge Lurås. Han spør om dét er meningsfylt å dø for.
 • Nederlaget, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 29.06.10
  Senterpartiets nestleder og parlamentariske leder Trygve Slagsvold Vedum er en av få norske politikere som modig har påpekt uærligheten politikerne omgir seg med i denne saken. Til VG for to uker siden sa han at norske soldater er i Afghanistan av hensyn til Nato og USA, ikke for å bidra til demokrati og frihet.
 • - Varsel om krig straffes, Klassekampen 29.06.10
  Arbeiderpartiet vil unngå en reell debatt om Norges rolle i Afghanistan, og straffer dem som sier det som det er, mener Afghanistan-eksperten Helge Lurås.
 • - En fryktelig tragedie, Dagbladet 29.06.10
  SV-leder Kristin Halvorsen er i sorg etter at Bård Vegar Solhjells fetter og tre medsoldater ble drept.
 • Ingen raske løsninger, Kronikk av Abdul Haq Shafaq i Aftenposten 29.06.10
  Den norske ambassaden og jeg har identifisert tre viktige områder i utviklingsinnsatsen videre: landbruk, utdanning og godt styresett.
 • McChrystal: - Kan ikke vente bedring i Afghanistan de neste seks årene, Aftenposten (NTB) 28.06.10
  Bare noen dager før han fikk sparken av president Barack Obama, kom general Stanley McChrystal med en svært pessimistisk vurdering av situasjonen i Afghanistan.
 • - Al-Qaida nesten utradert, Aftenposten 28.06.10
  Terrorgruppen er redusert til mellom 50 og 100 mann i Afghanistan, sier CIA-sjefen.
 • Den blodigste måneden, ABC Nyheter (NTB) 28.06.10
  Tre utenlandske soldater, to av dem amerikanske, er drept i Afghanistan. Juni er blitt den blodigste måneden for de internasjonale styrkene siden invasjonen i 2001.
 • CIA: Lang vei å gå i Afghanistan, Aftenposten 28.06.10
  Krigen i Afghanistan blir hardere og mer langvarig enn de fleste har ventet, til tross for at Osama bin Ladens al-Qaeda-nettverk er svekket.
 • Fire nordmenn drept i Afghanistan, Aftenposten 28.06.10
  Taliban tar nå på seg ansvaret for angrepet på en gruppe norske soldater på veien sørvest for Meymaneh.
 • - Antallet trefninger vil øke, Aftenposten 28.06.10
  NUPI-forsker Ståle Ulriksen tror antall trefninger og drepte nordmenn vil fortsette å øke i tiden som kommer.
 • Fire norske soldater drept av veibombe, Dagbladet 28.06.10
  - Dyp sorg, sier statsminister Jens Stoltenberg.
 • Kan ha vært hevnoffensiv fra Taliban, Dagbladet 28.06.10
  De fire norske soldatene som ble drept av en veibombe i ettermiddag kjørte i et IVECO pansret personellkjøretøy i en kolonne med andre NATO-soldater.
 • Egeland tror på ny Afghanistan-debatt, Vårt Land (NTB) 28.06.10
  Nupi-direktør Jan Egeland mener tapet av fire norske soldater vil gi en ny debatt om Norges engasjement i Afghanistan.
 • - Karzai, du har fem år på deg, Dagbladet (NTB) 27.06.10
  G8-landene krever konkrete steg fra den afghanske presidenten.
 • Bra nok Afghanistan, Kommentar av Kjell Dragnes i Aftenposten 26.06.10
  En general går, men problemet består. USA, NATO og Kabul famler fortsatt videre i kampen mot et mer selvsikkert Taliban.
 • Vil trekke ut soldatene innen fem år, Dagbladet 26.06.10
  - Vi må brette opp ermene, sier statsminister David Cameron.
 • - Vil la soldatene krige, Aftenposten 26.06.10
  David Petraeus vil gjøre det lettere for amerikanske soldater å angripe fienden i Afghanistan, hevder kilder i Washington.
 • - Ingen endringer i Afghanistan-politikk på kort sikt, VG (NTB) 25.06.10
  Skiftet av amerikansk øverstkommanderende i Afghanistan fører neppe til umiddelbare endringer i USAs strategi i landet. Men strategien er i krise, sier Afghanistan-ekspert Kristian Berg Harpviken.
 • Soldater er ikke eneste løsning, Debatt av Marte Gerhardsen i Aftenposten 18.06.10
  Det er ikke naivt å mene at vi kan gjøre noe for å hindre at barn piskes i Afghanistan.
 • Krevende forsoning, Kommentar av Orzala Ashraf Nemat i Ny Tid 18.06.10
  Alle tror skjeggete stammeledere er de mest kvinnefiendtlige i Afghanistan. Men nå i juni fant jeg ut at det største problemet er glattbarberte storbymenn.
 • Kan ikke aksepteres, ABC Nyhter 16.06.10
  Care og Marte Gerhardsen krever større innsats for kvinnene i Afghanistan. Utenriksministeren mener afghanerne må styre helt selv.
 • - Vesten kan ikke bedre kvinners rettigheter, Aftenposten 10.06.10
  Vanskelig å stanse pisking av kvinner i Afghanistan. Tirsdag rykket Marte Gerhardsen i bistandsorganisasjonen Care ut og krevde at Norge skulle bli i Afghanistan, for å forhindre at unge jenter blir pisket.
 • - Dette er ondskap, Støre, Aftenposten 09.06.10
  Bistandstopp mener piskingen viser at Norge ikke kan trekke seg ut av Afghanistan.

Søk:

Avansert søk

Krisekaravanen


"Der er nå engang et dypt menneskelig behov å søke å lindre lidelsene til så mange arme stakkarer som mulig." - Henri Dunant, humanitær bistandsarbeider og grunnlegger av den internasjonale Røde Kors-komité

Humanitær hjelp er blitt en storindustri, der organisasjoner slåss om posisjoner og promosjoner – for å hente inn så store andeler som overhodet mulig. Aldri har det eksistert så mange hjelpeorganisasjoner som i dag, og såkalte NGO´er (Non Governmental Organisations), blir aller helst smykket, med, og promovert av artister, skuespillere, politikere og andre notabiliteter. Det dreier seg om milliardtilførsler fra et mangfold – ja, en solid krisekaravane av organisasjoner og nasjoner. Og pengestrømmen opprettholdes, også når den blir slukt av de stridende partenes krigsmaskineri.

Hvorfor blir noen land ustoppelig hjulpet, mens andre må nøye seg med restene? Hvorfor blir resultatene ofte så ynkelige? Hvorfor blir hjelpeorganisasjoner så sjelden gått etter i sømmene og stilt til ansvar? Når slutter humanitære grunnsetninger å være etiske? I Krisekaravanen analyserer Linda Polman treffsikkert og skremmende meningen med, og etikken ved, den internasjonale hjelpen.

Rwanda, Darfur, Somalia, Afghanistan, Sudan, Kongo, Sierra Leone, Balkan ... Befolkningen i rundt femti land har de siste årene vært offer for krig, folkemord og sultkatastrofer. Humanitær hjelp – nøytral, upartisk og uavhengig – blir betraktet som en menneskelig plikt. Giverglede, kalles det gjerne, og denne gleden blir gjerne en konkurranse i seg selv, slik vi erfarer i vårt eget land.

Presentasjon av bokas norske utgave
Arneberg Forlag

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.