Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Kommentar/debatt:

Høyres foreslåtte strupetak på vaktbikkjene

Høyres Peter Gitmark vil ha full stopp i opplysningsstøtten til utviklingsorganisasjonene over bistandsbudsjettet. La oss spille ball, Gitmark: inkluder opplysningsstøtten i et helhetlig utviklingsbudsjett.
Av Sidsel E. Aas, daglig leder i RORG-samarbeidet | Onsdag 28. november 2012
Linker oppdatert: Fredag 07. desember 2012

Sidsel E. Aas er daglig leder i RORG-samarbeidet(innlegget er også publisert på Dagsavisen Nye Meninger 28.11.12)

Å kutte støtten til sivilsamfunnets vaktbikkjer vil ikke bare svekke kunnskapstilgangen, men også engasjementet og kvaliteten på utviklingsdebatten. Dette vil igjen svekke en god samstemt politikk for utvikling, noe også Høyre vil ha.

Med tverrpolitisk forankring i Stortinget (inkludert Høyre) har Norad gjennom flere tiår bygget opp en ordning for støtte til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid om sentrale og aktuelle Nord/Sør- og utviklingsspørsmål. Nå går Høyre inn for å kutte denne støtten. Ikke fordi de er imot dette opplysningsarbeidet eller ønsker å kvele den kritiske debatten, men fordi de mener at denne støtteordningen ikke hører hjemme på bistandsbudsjettet.

Selv om OECDs utviklingskomité formelt godkjenner bevilgninger til slikt opplysningsarbeid som bistand (Official Development Assistance – ODA) er jeg i prinsippet enig med Gitmark og Høyre i at opplysningsstøtten ikke er bistand i tradisjonell forstand. Dette ble også påpekt i en ekstern gjennomgang av støtteordningen bestilt av UD i 2003. Det kan imidlertid være verdt å minne om at Tanzanias tidligere og første president, Julius Nyerere, i sin tid tok til orde for at bistandspengene heller burde brukes til å opplyse folk i de rike landene og etter mitt syn er denne støtteordningen et uhyre viktig redskap for å styrke utviklingseffekten av en samlet norsk utviklingspolitikk!

I følge Høyres nye utviklingspolitiske dokument, vil partiet fremme demokrati og menneskerettigheter og arbeide for å få fattige mennesker «varig ut av fattigdom». De understreker prinsippet om«do no harm» og behovet for samstemt politikk for utvikling. Dette er flott! RORG-samarbeidet vil om kort tid legge fram en årsrapport om Norads informasjonsstøtteordning for 2011 som viser hvordan opplysningsstøtten har bidratt til kritisk debatt om samstemt politikk for utvikling, fokus på temaer som handelspolitikk, landbrukspolitikk, energi- og klimapolitikk, næringslivspolitikk, investeringspolitikk, likestillingspolitikk, forvaltningen av oljefondet, våpeneksport, skatteparadisenes rolle og hvordan norsk politikk på disse områdene bidrar til å fremme eller hemme demokrati og menneskerettigheter og målsettingen om å få fattige mennesker varig ut av fattigdom.

Som utviklingspolitiske pådrivere fremmer organisasjoner som mottar opplysningsstøtte konkrete forslag til hvordan norsk politikk kan styrkes. Som vaktbikkjer har de ikke minst fokus på «do no harm» og bringer det fram i lyset når norske investeringer og norsk politikk undergraver demokratiet, bryter menneskerettighetene eller svekker innsatsen for de fattige. Slik bidrar ordningen til å styrke kunnskapsnivået og kvaliteten på utviklingsdebatten, fremme demokratisk deltakelse og debatt om utviklingspolitikk, styrke utviklingspolitikken og i siste instans utviklingseffekten av vår politikk.

Slik jeg ser det vil konsekvensen om støtten kuttes bli at særlig de små organisasjonene, ofte med betydelig fagkompetanse, vil forvitre og færre organisasjoner vil ha ressurser og kapasitet til å bidra inn i den utviklingspolitiske debatten. Når «vaktbikkjenes» stemme i utviklingsdebatten blir svakere vil også kvaliteten på sivilsamfunnets konstruktive innspill, så vel som kritikk, til regjering og opposisjon svekkes.

I sin argumentasjon tviholder Høyre på en tradisjonell forståelse av «bistandsbudsjettet», som penger som skal brukes til konkrete tiltak i Sør. Dette er ustemt i forhold til Høyres uttalte utviklingspolitikk og Stortingets felles ambisjoner om en samstemt politikk for utvikling. Jeg tror løsningen bør søkes i en overgang fra et bistandsbudsjett til et utviklingsbudsjett, der opplysningsstøtten og støtten til utviklingspolitikkens «vaktbikkjer» bør være en naturlig og viktig del av UDs utviklingsbudsjett, uansett utfall av Stortingsvalget neste år!

 


Aktuelle lenker:
 • «Et land av støtteordninger», Minerva 07.12.12
  «Vi skal fortsatt ha informasjonsstøtten, men den blir kraftig redusert og endret,» sier Peter Gitmark (H). Debatten har rast etter at Gitmark la frem Høyres nye politikk. Her avklarer han hva han mener.
 • Krf og SV kritisk til Høyres utviklingspolitikk, Bistandsaktuelt 03.12.12
  Forslaget til Høyre om å fjerne statsstøtten til de frivillige organisasjonenes opplysningsarbeid i Norge, blir imidlertid møtt med vantro i KrF. – Et besynderlig forslag. Er de ute etter plagsomme kritikere? spør Høybråten, og stiller spørsmålstegn ved Høyres demokratiske verdier.
 • Opplysningstiden er ikke forbi, debatt av Peter Gitmark i Dagsavisen (nye meninger) 30.11.12
  Jeg mener det er naturlig at det offentlige skal bidra også med penger, men ikke alene og ikke over bistandsbudsjettet.
 • Høyre sier nei til info-støtte, Bistandsaktuelt 23.11.12
  Høyre vil fjerne statsstøtten til de frivillige organisasjonenes opplysningsarbeid i Norge. – Det vil gi dårligere vaktbikkjer, fastslår RORG-talsmann Arnfinn Nygaard.

Ytterligere i bakgrunnsinformasjon:


Sidsel E. Aas, daglig leder i RORG-samarbeidet | E-post: sidsel@rorg.no
Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

Om aktuell kommentar/debatt:


"Aktuell kommentar/debatt" på RORG-Samarbeidets ressurssider for Nord/Sør-interesserte formidler aktuelle kommentarer og debattinnlegg fra personer og medlemsorganisasjoner innenfor RORG-Samarbeidet.

Målsettingen er:

 • å stimulere til kritisk debatt om norsk sør-politikk og sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål og
 • å synliggjøre medlemsorganisasjonenes rolle som "vaktbikkje" overfor norsk sør-politikk og deres deltakelse i debatten om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 06. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.