Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Beste tiltak 2011: Palmeoljeguiden

Sist uke presenterte RORG-sekretariatets fagavdeling årsrapporten om bruk av tilleggstilskudd til opplysningsarbeid i 2011 på et medlemsmøte i RORG-samarbeidet. Deltakerne kåret beste tiltak: Palmeoljeguiden! Vi gratulerer!
Mandag 21. januar 2013

Fagavdelingens årsrapport ble kort presentert på medlemsmøtet av Arnfinn Nygaard før de RORGene som i 2011 hadde fått tilleggstilskudd til å gjennomføre opplysningstiltak av "særlig høy kvalitet, aktualitet og relevans" fikk anledning til å presentere sine tiltak. Årsrapporten og presentasjonene dannet grunnlaget for den påfølgende kåringen av beste tiltak.

Mange gode tiltak ble gjennomført og presentert, med det som fikk flest stemmer av de frammøtte representantene fra ulike organisasjoner var et tiltak i regi av Grønn Hverdag og Regnskogsfondet:

Kartlegging av bruk av pamleolje i norske matvarer

Gunnhild Pauline Baade (Regnskogsfondet) og Eidi Ann Hansen (Grønn Hverdag) kunne glede seg over at deres opplysningstiltak om pamleolje fikk flest stemmer og ble kåret til beste tilleggstilskuddstiltak 2011.

Et viktig resultat av tiltaket var "palmeoljeguiden", men hva er problemet med palmeolje? Regnskogsfondet svarer slik på sine nettsider:

"Palmeolje er vegetabilsk olje som utvinnes av oljepalmetreet. Årlig hugges og brennes enorme områder med regnskog for å plante oljepalmer. Etablering av oljepalmeplantasjer er i dag den viktigste drivkraften bak avskoging i Indonesia og Malaysia."

Men pamleolje er også usunt og kampanjen har ført til at forbruket av pamleolje i norske matvarer har blitt betydelig redusert - så mye at det også har vakt oppsikt i utlandet! I A-magasinet 11. januar i år kunne vi lese om "oljenasjon mot pamleolje":

"På et kontor i Tyskland sitter analytiker Siegfried Falk og klør seg i hodet. Han har akkurat oppdaget at Norge skiller seg ut i palmeolje-statistikken sammenlignet med resten av verden."

A-magasinet forklarer bakgrunnen: "Takket være en effektiv forbrukerkampanje er den nesten borte fra norske kjøkkenskap."


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 07. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.