Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Forvaltning

Her har vi samlet informasjon om forvaltningsmessige spørsmål for organisasjoner med ramme- eller flerårig avtale knyttet til Norads informasjonsstøtteordning.
Endret: Fredag 09. desember 2011

Husk å melde fra om kontaktperson!

Alle organisasjoner med ramme- eller flerårig avtale med Norad om støtte til opplysningsarbeid skal ha en kontaktperson, som følger opp avtalen med Norad. Kontaktperson oppgis ved innsendelse av årlige virksomhetsplaner og rapporter til Norad, men generelt bør det gis beskjed til både Norad og RORG-samarbeidet dersom kontaktperson skiftes ut, bl.a. for å sikre at kontaktpersonen mottar løpende informasjon om forvaltningsmessige og andre spørsmål via RORG-sekretariatets e-postutsendelser.

Viktige dokumenter

Det er viktig at organisasjonens kontaktperson setter seg inn i de sentrale dokumentene knyttet til avtalen med Norad. De omfatter:

Egen organisasjons søknad om ramme- eller flerårig avtale med Norad for perioden 2011-2014 (inkludert egen informasjonsstrategi 2011-2014) med påfølgende kommunikasjon med Norad og inngått ramme- eller flerårig avtale. Føringer/begrensninger i forhold til bruk av støtten, samt viktige forvaltningsmessige krav vil framgå av disse dokumentene.

Viktige dokumenter fra Norads side ligger tilgjengelig på Norads nettsider (se her) og omfatter bl.a.:

Begge disse dokumentene gjelder i utgangspunktet for perioden 2011-2014. I tillegg vil det på Norads nettsider blir gjort tilgjengelig andre viktig dokumenter, som oppdateres og justeres etter behov, bl.a.:

 • Norads forvaltningskalender
 • Skjema for årlig virksomhetsplan og budsjett
 • Skjema for årsrapport
 • Retningslinjer for revisorerklæring

Forvaltningskalender

Den forvaltningsmessige oppfølgingen av ramme- og flerårige avtaler følger normalt en fast årlig syklus, som bl.a. omfatter:

 • Januar - søknadsfrist for årlige tilleggstilskudd til opplysningsarbeid,1. søknadsrunde (for mer informasjon se her).
 • 31. januar - frist for innsendelse av årsoppgave/bankutskrift og tilbakebetaling av renter over kr. 100,-.
 • Februar/Mars - Norad sender ut tilskuddsbrev (kan forutsette revidert budsjett før utbetaling av 1. delutbetaling kan skje).
 • Februar/Mars - Norads vedtak vedrørende tildeling av tilleggstilskudd, 1. søknadsrunde, gjøres kjent og tildelingsbrev sendes ut.
 • 31. mai - frist for innsendelse av årsrapport og revidert regnskap.
 • Juli/September - organisasjonene må sende inn anmodning om 2. delutbetaling av årlig tilskudd. Forutsetter tilfredsstillende revidert regnskap fra foregående år.
 • Juli/September - mulig utlysning av 2. runde med tilleggstilskudd til opplysningsarbeid (for mer informasjon se her).
 • 1. oktober - frist for innsendelse av virksomhetsplan med budsjett for påfølgende år.

Norads forvaltningskalender oppdateres årlig og gir nærmere informasjon om flere av disse punktene.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Selv om de generelle forvaltningsmessige forpliktelsene er nedfelt i Norads regelverk og retningslinjer, såvel som i inngåtte avtaler, vil mange oppleve at det oppstår usikkerhet og spørsmål i forbindelse med bruk av midlene og utarbeidelse av virksomhetsplaner, rapporter, budsjetter, regnskap med videre.

Vi vil fortløpende forsøke å svare på en del ofte stilte spørsmål og har samlet spørsmål og svar (FAQ) her.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?