Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

FAQ - ofte stilte spørsmål

Selv om de generelle forvaltningsmessige forpliktelsene for organisasjoner med ramme- eller flerårig avtale med Norad er nedfelt i Norads regelverk og retningslinjer, såvel som inngåtte avtaler, vil mange oppleve at det oppstår spørsmål i forbindelse med bruk av midlene og utarbeidelse av virksomhetsplaner, rapporter, budsjetter, regnskap med videre.

Fredag 09. desember 2011

NB! Disse sidene er under utvikling/utarbeidelse!

Vi vil her forsøke å svare på en del ofte stilte spørsmål og har samlet spørsmål og svar (FAQ) nedenfor (klikk på spørsmålet for å lese svaret).

Generelle spørsmål:

  • Hva er Nord/Sør-informasjon?
  • Hva er "sentrale og aktuelle Nord/Sør- og utviklingsspørsmål"?

Spørsmål om årlige planer og rapporter:

  • Hva krever Norad i de årlige virksomhetsplanene?

Spørsmål om bruk og omdisponering av støtten:

  • Vi får ikke benyttet midlene som planlagt, kan de overføres til neste år?
  • Vi får ikke benyttet midlene som planlagt, kan de omdisponeres til annet tiltak?

Spørsmål knyttet til ordningen med årlige tilleggstilskudd:

  • Er det bare RORGer som kan søke om tilleggstilskudd?
  • Når utlyses tilleggstilskudd?

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 01. oktober
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?